Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion

En analyse af de tre kommentarindledende partikler altså, øhm og hm i to danske Facebookgrupper

  • Maria Jørgensen Institut for kommunikation og kultur, DanTIN, Aarhus Universitet

Abstract

Denne artikel præsenterer en analyse af tre samtale grammatiske fænomener, nemlig partiklerne altså, øhm og hm, som de bruges i to Facebookgrupper, og er motiveret af et ønske om at forstå, hvordan sådanne fænomener, der ellers har været mest for bun det med talesproget, kan forekomme på skrift på nettet. Efter en introduktion til undersøgelsens metodisk-teoretiske fundament, nemlig samtaleanalyse, digital samtaleanalyse og samtalegrammatikken, samt en introduktion til undersøgelsens data, analyseres partiklerne. Altså bruges til at retfærdiggøre afvigelser fra interaktionens progression og vise den som nødvendig, mens øhm og hm bruges til at markere, at noget i interaktionen ses som problematisk. Øhm indleder kommentarer, der ikke samarbejder med resten af interaktionen på et strukturelt plan (er ikke-samordnende eller disalligning), og bruges til at vise, at noget i interaktionen udgør et alvorligt problem for ytreren. Hm indleder kommentarer, der samarbejder på et strukturelt plan, men indeholder et aff ektivt problem (er frasluttende eller disaffi liating), og bruges til at vise, at ytreren har visse forbehold over for noget i interaktionen. Undersøgelsen illustrerer partiklernes interaktionelle funktioner og viser derigennem, at samtalegrammatik fi ndes på Facebook, og at samtaleanalyse og samtalegrammatik er meningsfulde rammeværktøjer i studiet af skrift lig online interaktion. Facebookkommunikationens interaktionelle natur gives som forklaring på samtalegrammatikkens forekomst på skrift.

Published
2018-09-24
How to Cite
Jørgensen, M. (2018). Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion. Scandinavian Studies in Language, 9(1), 24-51. https://doi.org/10.7146/sss.v9i1.109462
Section
Articles