Editorial Team

Editors

Ulf Dalvad Berthelsen, Institut for kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Simon Borchmann, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet sub@ruc.dk

Tina Thode Hougaard, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet nortth@cc.au.dk

Carsten Levisen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet calev@ruc.dk