Skriftlig interaktion i skolen

  • Jesper Tække Institut for Kommunikation og Kultur, Center fro internetforskning, Aarhus Universitet
  • Michael Paulsen Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Abstract

Artiklen omhandler, hvorvidt den nye skriftlige interaktion, kendt fra sms og sociale medier, udviser et fagligt og socialt potentiale, når det gælder undervisning. Først udvikler artiklen begrebet om skriftlig interaktion ud fra en kritisk diskussion af Niklas Luhmanns systemteoretiske kommunikationssociologi. Herefter undersøges empirisk om skriftlig interaktion gennem digitale medier kan rumme et fagligt og socialt potentiale. I artiklen argumenteres for, at undervisning hidtil primært er blevet praktiseret som mundtlig interaktion inden for klasserummets fire vægge, repræsenterende skolens omverden gennem bl.a. lærebøger. I et digitaliseret samfund bliver det imidlertid muligt at skabe undervisning, hvor undervisningsinteraktion i højere grad kan være både skriftlig og mundtlig, og dermed give flere interaktionsmuligheder end tidligere, samtidig med at en del af denne interaktion kan ske med omverden.

References

Biesta, G. (2006). Beyond Learning – democratic Education for a Human Future. London: Paradigm Publishers.
Biesta, G. (2014). Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik. Århus: Forlaget Klim.
Bourdieu, P. (2000). Cultural Reproduction and Social Reproduction. Pp. 56-68 in R. Arum and I. Beattie (Eds.) The Structure of Schooling: Readings in the Sociology of Education. McGraw-Hill Higher Education.
Drejer, C. M. (2014). Kampen om eleven – Hvordan skoler skaber elever. København Unge Pædagoger.
Finneman, N.O. (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
Foucault, M. (2002): Overvågning og straf. Frederiksberg: Det lille forlag [1975].
Gitz-Johansen, T. & Thomsen, P. T. (2014). Diversitet. I Dorf, H. & Rasmussen, J. (2014). Pædagogisk Sociologi. København: Hans Reitzels Forlag.
Goffman, E. (1990 [1959]). The presentation of self in everyday life. London: Penguin Books.
Jakobsen, K. A. (2016). Etter Charlie Hebdo – Ytringfrihetens krise i historisk lys. Trondheim: Forlaget Press 2016.
Jensen, Jens F (1999). ’Interactivity’ - Tracking a New Concept in Media and Communication Studies. I Mayer. Paul A. 1999. Computer Media and Communication. Oxford Uni. Press GB. P. 160-188.
Luhmann, Niklas. 2006: Samfundets uddannelsessystem. Hans Reitzels Forlag. København. [2002].
Luhmann, Niklas 2000: Sociale systemer. Hans Reitzels Forlag. Opr. 1984 Soziale Systeme.
Luhmann, Niklas 1999: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp taschenbuch wissenschaft [1997].
Luhmann, N. (1993 [1991]). Barnet som medie for opdragelsen. I Læring Samtale Organisation. (red. Cederstrøm, J., Qvortrup, L. Og Rasmussen, J.). København: Unge Pædagoger. pp. 161-190.
Tække & Paulsen / Skandinaviske Sprogstudier 9(1), 2018 (1-23)
Meyrowitz, Joshua (1985): No Sence of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford Uni. Press.
Paulsen M. & Qvortrup L. (2007). Luhmann og Dannelse. København: Unge Pædagoger.
Qvortrup, L. (1993). Skolen som kommunikation. I bogen: Læring Samtale Organisation. København: Unge Pædagoger.
Saussure, Ferdinandde de (1966). Course in General Linguistics. New York: The Phil. Library, Inc.
Sutton, Leah A. (1999). Interaction. EMC 703. Arizona State University. Spring, 1999.
Tække, J. og Paulsen, M. (2016). Undervisningsfællesskab og læringsnetværk i det digitale samfund. København: Forlaget Unge Pædagoger.
Tække, J & Paulsen, M. (2014). Hybridisation of Education : leaving the Echo room. Paper presented at Hybrids – Observed with Social Systems Theory. Dubrovnik, Kroatien.: http://pure.au.dk/portal/files/74830460/Hybridisation_of_Education_Taekke_og_Paulsen_2014.pdf
Tække, J og Paulsen, M. (2013). Sociale medier i gymnasiet - mellem forbud og ligegyldighed. København: Forlaget Unge Pædagoger.
Tække, J. & Paulsen, M. (2009). Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem. I Mediekultur vol 46, Journal of media and communication research.
Tække, J. (2006a). Luhmann og medieteori. i Tække, J. (rad): Luhmann og erkendelse. København: Unge Pædagoger.
Tække, J. (2006b): Mediesociografi. København: Innovative Communication (InC). http://pure.au.dk/portal/files/17825022/mediesociografi
Tække, J. (2002): ”Cyberspace as a Space parallel to geographical space” in Virtual space: The spatiality of virtual inhabited 3D worlds. Lars Qvortrup (Ed), Springer Publishers, 2002 (p. 25-42).
Published
2018-09-24
How to Cite
Tække, J., & Paulsen, M. (2018). Skriftlig interaktion i skolen. Scandinavian Studies in Language, 9(1), 1-23. https://doi.org/10.7146/sss.v9i1.109456
Section
Articles