Religion i Danmark

Nyeste nummer

Årg. 10 Nr. 1 (2021): Religion i Danmark 2020
					Se Årg. 10 Nr. 1 (2021): Religion i Danmark 2020

E-årbog om Religion i Danmark i dag. Årets udgivelse har fokus på forandringer i perioden 2010-2020 og ser på udviklingen af anerkendte trossamfund i perioden. Dette gøres både igennem tal og oplysninger om trossamfundene og igennem en række artikler. Derudover er der også en række artikler om religion og covid-19.

Herunder er det muligt at hente de enkelte artikler eller hele årbogen. Vær opmæksom på at links kun virker i den samlede udgivelse.

Publiceret: 2021-03-01

Hele nummeret

Introduktion

Artikler

Statistik og kommentarer

Se alle numre

Religion i Danmark er et tidsskrift, der formidler forskning om religion i Danmark i dag. Artiklerne er skrevet af forskere og andre med tilknytning til Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet, og omhandler både analyser af nye trossamfund i Danmark og nye tendenser inden for religion. Artiklerne er skrevet på dansk og er typisk på 5-6 sider. Tidsskriftet udkommer en gang årligt og er tilknyttet hjemmesiden samtidsreligion.au.dk hvor der er en lang række ressourcer om religion i Danmark i dag, f.eks. i form af databasen ”Religion i Danmark” om godkendte trossamfund i Danmark.

Tiddskriftet overgik i 2016 til nyt format på Det Kgl. Biblioteks OJS-platform. De tidligere numre af udgivelsen (fra 2009 og frem) bliver løbende lagt ud på siden og alle udgaver vil kunne findes under "arkiver" her på siden. Indtil alle udgaver er overført, kan man finde materialet på samtidsreligion.au.dk.