Religion i Danmark https://tidsskrift.dk/rid religion i danmark; folkekirke; islam i danmark; buddhisme i danmark; hinduisme i danmark; kristendom i danmark da-DK <p>Center for SamtidsReligion har ophavsretten til den udgivne version af tidsskriftet. Forfatteren har ophavsretten til deres egen tekst.</p> <p>&nbsp;</p> mvn@cas.au.dk (Marie Vejrup Nielsen) hc@cas.au.dk (Henrik Reintoft Christensen) Mon, 30 May 2022 15:21:15 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Om forfatterne https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132681 Marie Nielsen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132681 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Byen som religiøst hverdagsrum https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132673 <p>Når et museum ønsker at arbejde med levet religion, det vil sige religion som del af konkret livspraksis, så bliver det vigtigt at undersøge de kontekster, som disse praksisser udfolder sig i. For et bymuseum som Roskilde Museum, der har byens liv og materialitet som sit genstandsfelt, er det derfor oplagt at fokusere på byen som historisk og nutidig ramme for levet religion. Med delprojektet "Byen som religiøst hverdagsrum" har vi ønsket at samarbejde med roskildenserne om at udforske byen som ramme for religiøst urbant liv. I den forbindelse udviklede vi en række workshops, der havde såvel et indsamlings- som et formidlingsaspekt.</p> Randi Marselis, Laura Maria Schütze, Lise Paulsen Galal Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132673 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 At få religion på landkortet https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132674 <p>Religion er en del af den konkrete, lokale kulturhistorie, og museerne spiller en central rolle i at sikre den viden, vi behøver for at kunne fortælle om religion i dansk kulturhistorie i fremtiden. Museer har ofte et unikt indblik i den lokale kulturhistorie og et stærkt netværk i det lokale kulturliv, som er en ressource i arbejdet med at forstå og formidle om religion i et lokalt perspektiv. Samtidigt er der ofte brug for specifik viden om bestemte trossamfund og om overordnede linjer om historiske udviklinger og samtidens tendenser i forhold til religion, som universiteternes religionsforskere kan bidrage med. Samarbejdet mellem museer og universitet kan derfor skabe nye indsigter om religion som en del af den lokale kulturhistorie.</p> Marie Vejrup Nielsen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132674 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Nye øjne på religion i udstillinger https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132675 <p>Denne artikel undersøger, hvad der sker, når levet religion sættes på museumsansattes dagsorden i Den Gamle By. Inviterede gæsters erfaringer indsamles. De deles med museets ansatte for at undersøge, om gæsters erfaringer kan fungere som øjenåbnere, i forhold til at de ansatte kan finde veje til at inddrage religion i formidlingen af det levede liv? Artiklen er en procesbeskrivelse, hvor der løbende vil blive reflekteret over fordele og ulemper ved de forskellige fremgangsmåder.</p> Anneken Appel Laursen, Shaymaa Ahmad Najjar Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132675 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Religion på museer https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132676 <p>At studere religionsvidenskab kan bringe en vidt omkring. Man kan beskæftige sig med alt fra originaltekster på hebraisk, til moderne spirituelle grupper og videre omkring politiske lovforslag og trossamfund som folkekirken. Man kan eksempelvis tænke religion i en historisk, psykologisk eller etnografisk sammenhæng, og ofte står religion ikke alene, men det er noget, som i større grad studeres i et tværfagligt felt. Denne udvikling forsøgte jeg at belyse for en gruppe studerende med et undervisningsforløb ved religionsvidenskab på Aarhus Universitet i efteråret 2019.</p> Sanne Andersen Hansen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132676 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Religionsfaglighed på et museum https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132677 <p>Dette kapitel fortæller om, hvordan arbejdet med religionsperspektiv på museum i høj grad også handler om, hvilken rolle religion og bestemte religiøse traditioner spiller i samfundet i dag, og ikke kun i Danmark, men også i et større, globalt perspektiv. Det er også et kapitel om anerkendelse og muligheder for samtale, og hvordan netop religionsperspektivet er en unik mulighed for at forbinde fortid og nutid, kendte og ukendte fortællinger og engagere både de besøgende og samfundet generelt i en dialog om religion før og nu.</p> Sara Fredfeldt Stadager Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132677 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Mellem familiealbums, turbaner og palkier https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132678 <p>Sammen med 300 besøgende slog Immigrantmuseet i februar 2020 dørene op til en ny særudstilling om en lille religiøs minoritetsgruppe. Sikherne i Danmark – Meet the Sikhs var navnet på udstillingen, der gennem private fotos, genstande og livsberetninger fortalte historien om det danske sikh-samfund gennem de seneste 50 år. Med et fælles ønske om at formidle de danske sikhers migrationshistorie indgik Immigrantmuseet i sensommeren 2019 et nyt partnerskab med repræsentanter for det danske sikh-samfund, herunder organisationerne Sikh Ungdom, Øst Punjab kulturforening og Sikh Archive. Partnerskabet kulminerede i en omfattende særudstilling, der gav museets brugere indblik i en særlig minoritetsgruppe i Danmark og samtidig bestyrkede brugernes udsyn til verdenen.</p> Catherine Kyø Hermansen, Emma Barnhøj Jeppesen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132678 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Konklusion https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132679 <p>I konklusionen samler vi vores erfaringer og overvejelser omkring hvad vi har lært om at arbejde med religionsperspektiver på museum og vores overvejelser om samarbejdet mellem museer og universitetsmiljøer</p> Marie Vejrup Nielsen, Martin Brandt Djupdræt Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132679 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Forord og tak https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132680 <p>Forord og tak</p> Marie Nielsen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132680 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Introduktion https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132672 <p>Introduktion af Laura Maria Schütze og Marie Vejrup Nielsen</p> Laura Maria Schütze, Marie Vejrup Nielsen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/rid/article/view/132672 Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200