Byen som religiøst hverdagsrum

Workshops med Roskildes borgere

Forfattere

  • Randi Marselis Roskilde Universitet
  • Laura Maria Schütze Roskilde Museum
  • Lise Paulsen Galal Roskilde Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/rid.v2022i1.132673

Nøgleord:

workshops, museum, kulturarv, religion, byrum, religiøsitet, erindring

Resumé

Når et museum ønsker at arbejde med levet religion, det vil sige religion som del af konkret livspraksis, så bliver det vigtigt at undersøge de kontekster, som disse praksisser udfolder sig i. For et bymuseum som Roskilde Museum, der har byens liv og materialitet som sit genstandsfelt, er det derfor oplagt at fokusere på byen som historisk og nutidig ramme for levet religion. Med delprojektet "Byen som religiøst hverdagsrum" har vi ønsket at samarbejde med roskildenserne om at udforske byen som ramme for religiøst urbant liv. I den forbindelse udviklede vi en række workshops, der havde såvel et indsamlings- som et formidlingsaspekt.

Forfatterbiografier

Randi Marselis, Roskilde Universitet

Randi Marselis, cand.mag., ph.d., er lektor i Kulturmødestudier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Hun forsker i erindringskulturer i multietniske samfund, i museernes formidling af migrantgruppers kulturarv og museet som ramme for arrangerede kulturmøder, herunder samarbejde mellem museer og ‘source communities’. Endvidere beskæftiger hun sig med digital erindringskultur på sociale mediaplatforme med særligt fokus på cirkulation og kreativ brug af digitaliseret kulturarv. Blandt hendes publikationer er “Bridge the Gap: Multidirectional Memory in Photography Projects for Refugee Youths” fra 2017 i Journal of Intercultural Studies 38(6) og “Exhibiting Refugee Routes: Contemporary Collecting as Memory Politics” fra 2021 i Museum and Society 19(3).

Laura Maria Schütze, Roskilde Museum

Laura Maria Schütze, cand.mag., Ph.d., er museumsinspektør på Roskilde Museum (ROMU) og gæsteforsker ved Roskilde Universitet. Hun har beskæftiget sig med religion, æstetik og kulturarv siden 2002 senest med “Enhver ny kristen stat har brug for sine egne helgener. Civilreligion i Roskilde Domkirke” i Annika Hvithamar, Brian Arly Jacobsen Morten Warmind og Peter B. Andersen (2022) Religionssociologiske perspektiver på religion i Danmark og “Religion på museum” i Henrik Christensen Reintoft, Brian Arly Jacobsen og Signe Engelbreth Larsen (red.) (2019) Religion i det offentlige rum: et dansk perspektiv, Aarhus Universitetsforlag.

Lise Paulsen Galal, Roskilde Universitet

Lise Paulsen Galal, mag.art., ph.d., er lektor i Kulturmødestudier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Hun forsker i migration, religion og kulturmøder særligt med fokus på religiøs diversitet, både som levet religion og som noget, der håndteres, styres, organiseres og institutionaliseres – i tid og rum – i en dansk kontekst. Blandt hendes publikationer er bogen Organised Cultural Encounters. Practices of Transformation, som er samforfattet med Kirsten Hvenegård-Lassen og udgivet i 2020 af Palgrave MacMillan, og “Between Representation and Subjectivity: Interreligious Dialogue in Denmark” fra 2020 i Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society 6(2).

Downloads

Publiceret

2022-05-30

Citation/Eksport

Marselis, R. ., Schütze, L. M. ., & Galal, L. P. (2022). Byen som religiøst hverdagsrum: Workshops med Roskildes borgere. Religion I Danmark, 2022(1), 20–41. https://doi.org/10.7146/rid.v2022i1.132673