Komplekse kropslige tidsligheder

  • Pernille Leth-Espensen Aarhus Universitet

Resumé

Denne artikel diskuterer, hvordan den bioteknologiske udvikling har påvirket kroppens tidslighed, og analyserer, hvordan denne udvikling tematiseres af kunstværkerne The Absence of Alice og Snowflake.

Forfatterbiografi

Pernille Leth-Espensen, Aarhus Universitet

Pernille Leth-Espensen er postdoc på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. I perioden 2015-2018 var hun finansieret af Novo Nordisk Fonden og Aarhus Universitet til at forske i kunstnere, der arbejder med naturvidenskabelige teknologier. Fra 2019 arbejder hun på et projekt om teknologisk mediering af tid i samtidskunsten, finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Referencer

Andrews, Lori B. og Dorothy Nelkin: Body Bazaar: The Market for Human Tissue in the Biotechnology Age, New York: Crown Publishers, 2001.
Beauvoir, Simone de: Det andet køn. Bd. 1-3, Svend Johansen (trans.), Viborg: Tiderne skifter, 1999.
Bunning, Jonny: »The Freezer Program: Value after Life« in Joanna Radin og Emma Kowal (eds.), Cryopolitics. Frozen Life in a Melting World, Cambridge, MA: MIT Press, 2017, pp. 215-243.
Catts, Oron og Ionat Zurr: »Semi-Living Art« in Eduardo Kac (ed.), Signs of Life: Bio Art and Beyond, Cambridge, MA: The MIT Press, 2007, pp. 231-247.
Cohen, Haya og Svenja Kratz: »Becomings: Rhizome Methodologies and the Body-in-Process« in Australasian Journal of ArtsHealth, 1, 2009, pp. 90-105. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.529.3163&rep=rep1&type=pdf
Cooper, Melinda og Catherine Waldby: Clinical Labor: Tissue Donors and Research Subjects in the Global Bioeconomy, Durham and London: Duke University Press, 2014.
Costa, Beatriz da og Kavita Philip (eds.): Tactical Biopolitics: Art, Activism, and Technoscience, Cambridge, MA: The MIT Press, 2008.
Descartes, René: Meditationer over den første filosofi, Frederiksberg: Det lille forlag, [1641] 2002.
Ettinger, Robert C. W.: The Prospect of Immortality, Garden City, NY: Doubleday, 1964. Se også: https://www.cryonics.org/images/uploads/misc/Prospect_Book.pdf
Ettinger, Robert C. W: Man into Superman: The Startling Potential of Human Evolution – And How to Be Part of It, Palo Alto, CA: Ria University Press, [1972] 2005.
Freshney, R. Ian: Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Techniques and Specialized Applications (6. udgave), Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010.
Hayles, N. Katherine: How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis, Chicago: The University of Chicago Press, 2012.
Hilton, Craig: »The Immortalisation of Billy Apple®: An Art-Science Collaboration« in Leonardo vol. 47, no. 2, 2014, pp. 109-113. http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/LEON_a_00709
Kac, Eduardo: Signs of Life: Bio Art and Beyond, Cambridge, MA: The MIT Press, 2007.
Landecker, Hannah: Culturing Life: How Cells Became Technologies, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
Latour, Bruno: »On Technical Mediation – Philosophy, Sociology, Genealogy« in Common Knowledge, vol. 3, nr. 2, 1994, pp. 29-64.
Leth-Espensen, Pernille: Art, Hermeneutics, and Technoscience, Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, 2013.
Leth-Espensen, Pernille: »Celler til salg. Kunstneriske fortolkninger af vævsøkonomier« in Jonas Ross Kjærgård, Jakob Ladegaard og Tue Andersen Nexø (eds.), Kultur og Klasse 124: Handel, 2017, pp. 209-232.
Mitchell, Robert: Bioart and the Vitality of Media, Seattle: University of Washington Press, 2010.
Pointon, Marcia: »Casts, Imprints, and the Deathliness of Things: Artefacts at the Edge« in The Art Bulletin, vol. 96, no. 2, 2014, pp. 170-195. https://doi.org/10.1080/00043079.
2014.899146
Radin, Joanna: Life on Ice, Chicago: The University of Chicago Press, 2017.
Reichle, Ingeborg: Art in the Age of Technoscience: Genetic Engineering, Robotics and Artificial Life in Contemporary Art, Gloria Custance (trans.), Wien: Springer, 2009.
Romain, Tiffany: »Extreme Life Extension: Investing in Cryonics for the Long, Long Term« in Medical Anthropology, vol. 29, no. 2, 2010, pp. 194-215.
Scutti, Susan: »The embryo is just a year younger than the mother who birthed her« in CNN, 21. december 2017. https://edition.cnn.com/2017/12/19/health/snowbaby-oldest-embryo-bn/index.html (tilgået 19. september 2019).
Skloot, Rebecca: The Immortal Life of Henrietta Lacks, London: Macmillan, 2010.
Stiegler, B. Technics and Time, 2: Disorientation, Stephen Barker (trans.), Stanford, California: Stanford University Press, 2009.
Waldby, Catherine og Robert Mitchell: Tissue Economies: Blood, Organs and Cell Lines in Late Capitalism, Durham og London: Duke University Press, 2006.
Wilson, Stephen: Art+Science Now, London: Thames & Hudson, 2010.
Zurr, Ionat: Growing Semi-Living Art, Ph.D. Dissertation, School of Architecture, Landscape and Visual Arts, University of Western Australia, 2008.
Film
Schweitzer, Mikhail: The Flight of Mr. McKinley (USSR, 1975)
Hjemmesider
Alcor Life Extension Foundation: https://alcor.org (tilgået 4. marts 2019).
ATCC: http://www.lgcstandards-atcc.org/?geo_country=dk (tilgået 4. marts 2019).
Ben-Ary, Guy: http://guybenary.com/ (tilgået 4. marts 2019).
Cryonics Institute: http://www.cryonics.org (tilgået 4. marts 2019).
Danaylov, Nikola (Singularity Weblog): »Video Tour at Alcor« og »Interview with Max More«, 8. august 2013. https://www.singularityweblog.com/alcor-max-more/ (tilgået 4. marts 2019).
Etisk Raad: »Notat. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion«, 23. oktober 2015. http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Assisteret-reproduktion/Hoeringssvar/2015-10-23-lov-om-assisteret-reproduktion.pdf (tilgået 4. marts 2019).
King, Alicia, The Vision Splendid, 26. december 2011. https://vimeo.com/28565659 (tilgået 4. marts 2019).
Kratz, Svenja: https://www.svenjakratz.com/portfolios/death-masks/ (tilgået 4. marts 2019).
Menezes, Martha de: http://martademenezes.com/portfolio/immortality-for-two/ (tilgået 4. marts 2019).
Snowflakes Embryo Adoption Program: https://www.nightlight.org/snowflakes-embryo-adoption-donation/embryo-adoption/why-choose-snowflakes/ (tilgået 4. marts 2019).
Retsinformation: »Bekendtgørelse om assisteret reproduktion«, 19. januar 2015. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170392 (tilgået 4. marts 2019).
Retsinformation: »Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.«, 16. marts 2016. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177851/ (tilgået 4. marts 2019).
Wikipedia: »The Flight of Mr. McKinley«: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Flight_of_Mr._McKinley (tilgået 4. marts 2019).
Publiceret
2020-03-01