På sporet af nye tider

En læsning af modernistiske kunstmuseers skildring af og relation til tid i samlingsophængninger

  • Johanne Løgstrup Aarhus Universitet

Resumé

Artiklen diskuterer ved hjælp af begrebet kontemporaneitet de nye måder, hvorpå vi oplever tid og temporalitet i samtiden og sætter begrebet i forhold til kunsten og kunstmuseets rolle i opbygningen af en historieforståelse. Efter en teoretisk diskussion analyseres kuratoriske greb på museerne Moderna galerija i Zagreb og Van Abbemuseum i Eindhoven.

Forfatterbiografi

Johanne Løgstrup, Aarhus Universitet

Johanne Løgstrup er ph.d.-stipendiat ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, hvor hun er affilieret med forskningsprojektet The Contemporary Condition.

Referencer

Badovinac, Zdenka: »Das Authentische Interesse des Museums« in Charles Esche og Barbara Steiner (eds.), Mögliche Museen, Köln: Walther König 2007, pp. 161-175.
Belting, Hans: »The Plurality of Art Worlds and the New Museum« in Hendrik Folkerts, Christoph Lindner og Margriet Schavemaker (eds.), Facing Forward. Art & Theory from a Future Perspective, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, pp. 93-107.
Benjamin, Walter: »Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder« in Kulturkritiske essays, Peter Madsen og Jørgen Holmgaard (trans.), København: Gyldendal, 1998, pp. 129-158.
Bennett, Tony: »The Exhibitionary Complex« in Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson og Sandy Nairne (eds.), Thinking About Exhibitions, London: Routledge, 1996, pp. 81-112.
Blythe, Sarah Ganz og Andrew Martinez (eds.): Why Art Museums? The Unfinished Work of Alexander Dorner, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2018.
Bishop, Claire: Radical Museology or What’s ‘Contemporary’ in Museums of Contemporary Art?, Köln: Walther König, 2013.
Crimp, Douglas: On the Museum’s Ruins, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1993.
Didi-Huberman, Georges: »Before the Image, Before Time: The Sovereignty of Anachronism« in Claire Farago og Robert Zwijnenberg (eds.), Compelling Visuality. The Work of Art in and Out of History, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003, pp. 31-44.
Duncan, Carol: »Art Museums and the Ritual of Citizenship« in Ivan Karp og Steven D. Lavine (eds.), Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, Washington: Smithsonian Institution, 1991, pp. 88-103.
Esche, Charles: Modest Proposals, Istanbul: Bağlam Publishing, 2005.
Ferguson, Bruce W.: »Exhibition Rhetorics: Material Speech and Utter Sense« in Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson og Sandy Nairne (eds.), Thinking About Exhibitions, London: Routledge, 1996, pp. 175-190.
Filipovic, Elena (ed.): The Artist as Curator: An Anthology, Köln: Mousse Publishing & König Books, 2017.
Groys, Boris: »Comrades of Time« in e-flux journal #11 – december 2009, www.e-flux.com/journal/11/61345/comrades-of-time/ (tilgået 4. marts 2019).
Hölz, Marjatta: »Fresh Breeze in the Depots – Curatorial Concepts for Reinterpreting Collections« in On Curating: Reinterpreting Collections #11/12, www.oncurating.org/files/oc/dateiverwaltung/old%20Issues/ONCURATING_Issue12 (tilgået 4. marts 2019).
Kjærboe, Rasmus: Collecting the Modern. Ordrupgaard and the Collection Museums of Modernist Art, upubl. ph.d.-afhandling, Aarhus: Aarhus Universitet, 2016.
Krauss, Rosalind: »The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum« in October, vol. 54, efterår 1990, pp. 3-17.
L’Internationale: www.internationaleonline.org/research/alter_institutionality/ (tilgået 4. marts 2019)
Lund, Jacob: »Making history through anachronic imagining. Notes on art history and temporal complexities of the present« in International Yearbook of Aesthetics: Retracing the Past: Historical Continuity in Aesthetics From a Global Perspective, Santa Cruz, vol. 19, 2017: International Association for Aesthetics, pp. 165-176.
Meyer, Richard: What Was Contemporary Art, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2013.
Möntmann, Nina: »Plunging Into the World: On the Potential of Periodic Exhibitions to Reconfigure the Contemporary Moment« in The Documenta Issue, On Curating, vol 33, 2017. http://www.on-curating.org/issue-33.html#.XNWjFC062u4 (tilgået 4. marts 2019).
NSK: http://nsk.mg-lj.si/nsk/ (tilgået 4. marts 2019).
O’Neill, Paul, Lucy Steeds og Mick Wilson (eds.): How Institutions Think, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2017.
Osborne, Peter: Anywhere or Not at All. Philosophy of Contemporary Art, London: Verso, 2013.
Preziosi, Donald: Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science, New Haven: Yale University Press, 1991.
Smith, Terry: Thinking Contemporary Curating, ICI Perspectives in Curating, nr. 1, New York: Independent Curators International, 2012.
Thije, Steven ten: »The Joy of Meta: On the Museum of American Art« in Afterall Journal, vol. 37, efterår/vinter, 2014.
Woolf, Virginia: Eget værelse, Herlev: Samlernes Forlag, 1973 (opr. eng. udg. 1929).
Zonnenberg, Nathalie: »The Potential of Plurality: A Discussion with the Directors of L’Internationale« in Afterall Journal, vol. 38, forår 2015, pp. 62-73.
Publiceret
2020-03-01