Tidstypisk kunst uden tid

Retro-, post- og metahistoriske spor hos Nina Sten-Knudsen og Inge Ellegaard

  • Kamma Overgaard Hansen Freelance

Resumé

1980’ernes diskussioner om postmodernisme udmøntede sig ikke mindst i forsøg på at definere en samtidskunst. Hos to af periodens nye danske kunstnere udfordres både definitioner af postmodernismen og forestillinger om samtidighed.

Forfatterbiografi

Kamma Overgaard Hansen, Freelance

Kamma Overgaard Hansen er ph.d. i kunsthistorie og freelance kunsthistoriker. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om dansk kunst i 1980’erne og blandt andet publiceret artiklerne »De unge vilde (mænd)« (2015), »1980’ernes subtile ironikere«(2017) og »Børnepenge – om handel som netværksskabende aktivitet og børn som forbrugere i Forschungstheaters ‘Børnebanken’« (2018) samt en lang række anmeldelser af kunst og litteratur. Hun har desuden skrevet og redigeret katalogtekster til flere danske museer.

Referencer

Bertrand, Pascal-François: La Peinture Tissée. Théorie de l’art et tapisseries des gobelins sous Louis XIV, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2015.
Bøgh, Marie Louise Helveg, Camilla Jalving og Stine Høholt: »Da 80’erne blev vilde« in Christian Gether et al. (eds.), De vilde 80’ere, Ishøj: ARKEN Museum for Moderne Kunst, 2010, pp. 13-90.
Christensen, Torben: »Ikonoklast, genius eller narcissist? Avantgardens selvforståelse i halvfjerdserne og firserne« in Torben Christensen et al. (eds.), Kniven på hovedet, Gentofte: Tranegården, Gentofte Kommunes Kunstbibliotek, 1982, pp. 4-13.
Clark, T.J.: The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers, Princeton: Princeton University Press, 1999.
Debord, Guy: Skuespilsamfundet, København: Rhodos, 1972 (1967).
Elgaard, Søren: Parafraser. Billeddialoger, Aarhus: Systime, 2003.
Frank, Niels, Lars Keith og Torben K. Rasmussen: »Den kopiistiske kunst« in Information, d. 27. juni 1984.
Gartner, Peter J.: Art and Architecture, Paris: Musée d’Orsay, 2001.
Hagedorn-Olsen, Claus: Nina Sten-Knudsen: Random Walk, Horsens: Horsens Kunstmuseum, 1995.
Hutcheon, Linda: A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, Urbana og Chicago: University of Illinois Press, 2000 (1985).
Hutcheon, Linda: The Politics of Postmodernism, London og New York: Taylor & Francis Ltd/Routledge, 1989.
Hutcheon, Linda: Irony’s Edge, London og New York: Routledge, 1994.
Hutcheon, Linda: Irony, Nostalgia, and the Postmodern, Toronto: University of Toronto English Library, 1998. www.library.utoronto.ca/utel/criticism/hutchinp.html (tilgået 3. juni 2016).
Jameson, Fredric: »Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism« in New Left Review I/146, juli-august 1984, pp. 53-92. https://newleftreview.org/issues/I146/articles/fredric-jameson-postmodernism-or-the-cultural-logic-of-late-capitalism (tilgået 16. marts 2018).
Lipman, Jean og Richard Marshall: Art About Art, New York: Whitney Museum of American Art og E.P. Dutton, 1978.
Mandel, Ernest: Late Capitalism, London: Humanities Press, 1975.
Millet-Galant, Ann: The Disabled Body in Contemporary Art, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
Niemann, Susanne og Steen Møller Rasmussen: »Billeder til at tænke i« in Copyright, nr. 3/4, 1990, pp. 101-107.
Niemann, Susanne og Steen Møller Rasmussen: »Den europæiske primitivitet« in Copyright, nr. 5, 1991, pp. 5-11.
Podemann Sørensen, Jørgen: »Shamanisme« in Marianne Qvortrup Fibiger og Gina Gertrud Smith (eds.) Gads Religionsleksikon, København: Gads Forlag, 1999, pp. 484-485.
Spang-Hanssen, Ebbe: »Ferdinand de Saussure« in Den Store Danske, Gyldendal: http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=155920 (tilgået 13. juni 2018).
Steinberg, Leo: »The Glorious Company« in Jean Lipman og Richard Marshall (ed.), Art About Art, New York: Whitney Museum of American Art og E.P. Dutton, 1978, pp. 8-31.
Sørensen, Jens Erik: »Blitzlys over Europa« in Jens Erik Sørensen (ed.), Uden titel. De unge vilde, Aarhus: Aarhus Kunstmuseum, 1982, pp. 4-6.
Tucker, Paul Hayes: Manet’s Le Déjeuner sur L’ herbe, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Publiceret
2020-03-01