Billedtid hos Cézanne, Picasso, Duchamp og Jorn

  • Jørn Erslev Andersen Aarhus Universitet

Resumé

På et billedepistemologisk grundlag foreslås et begreb om billedtid med relation til den franske matematiker og fysiker Henri Poincarés studier i ikke-euklidisk geometri fra omkring 1900 og hans teorier om flerdimensionalitet og analysis situs. Fokus er på sammenfald mellem visuel kunst og fysisk perceptions- og stofteori. Eksempler er hentet fra Paul Cézanne, Pablo Picasso, Marcel Duchamp og Asger Jorn.

Forfatterbiografi

Jørn Erslev Andersen, Aarhus Universitet

Jørn Erslev Andersen, lektor, lic.phil. ved Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur og Museologi, Aarhus Universitet. Har publiceret bredt om litteratur, kunst, æstetisk teori, videnskabsteori og kulturæstetik senest: »Conjectures of Translative Reading: Pindar, Bashō, Beckett, Hölderlin, Carson, Zürn«, in: Equivalence(s). The Challenges of Translation, 2019; »Den dannebrogede danskhed og flagets profane billedkraft« in Flag: Objekt, ikon, symbol, 2019 samt bogen At sætte i situation. Asger Jorns triolektik & situlogi, 2017.

Referencer

Abbott, Edwin A.: Flatland. A Romance of Many Dimensions, Peterborough, Ontario: Broadview Editions, 2010 (1884).
Bak Herrie, Maja: »Tracing the Outlier: Algorithmic Sorting and Digital Data Objects in Rossella Biscotti’s Other« in Journal of Aesthetics and Culture vol. 11, nr. 1, 2019.
Cabanne, Pierre: Dialogues with Marcel Duchamp, London: Thames and Hudson, 1971.
Cézanne, Paul: Correspondance, Paris: Éditions Bernard Grasset, 1937.
Chipp, Herschel B.: Theories of Modern Art, Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1968.
Duve, Thierry de: Pictorial Nominalism. On Marcel Duchamp’s Passage from Painting to the Readymade. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991 (fransk org. 1984).
Erslev Andersen, Jørn: »Efterskrift« in Jørn Erslev Andersen (ed.), Sansning og erkendelse. Æstetikhistoriske grundtekster fra Baumgarten til Kant, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2012.
Erslev Andersen, Jørn: At sætte i situation. Asger Jorns triolektik & situlogi, Aarhus: Antipyrine, 2017.
Erslev Andersen, Jørn: »Kunstværket som kontraværdi, Asger Jorns kritik af Marx’ økonomistiske værditænkning i Kapitalen« in Slagmark, nr. 77, 2018, pp. 123-132.
Henderson, Linda Dalrymple: The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, Princeton: Princeton University Press, 1983.
Henderson, Linda Dalrymple: Duchamp in Context. Science and Technology in the Large Glass and Related Works, Princeton: Princeton University Press, 1998.
Jarry, Alfred: Patafysikeren doktor Faustrolls bedrifter og betragtninger: neo-videnskabelig roman. Martin Larsen (trans). København: Basilisk, 2014 (1911).
Jorn, Asger: »La création ouverte et ses ennemies« in Internationale Situationniste, nr. 5, 1960, pp. 29-50.
Jorn, Asger: Naturens orden, Silkeborg og København: Borgen, 1962.
Jorn, Asger: Alfa og Omega, København: Borgen, 1964.
Jouffret, Esprit: Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions et introduction à la géométrie à n dimensions, Paris: Gauthier-Villars, 1903.
Lessing, Gotthold Ephraim: »Laokoon kap. XVI« in Jørn Erslev Andersen (ed.), Sansning og erkendelse. Æstetikhistoriske grundtekster fra Baumgarten til Kant, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2012.
Merleau-Ponty, Maurice: Cézannes tvivl, Uffe Harder (trans), København: Edition Bløndahl, 1994 (1945).
Miller, Arthur C.: Einstein, Picasso: Space, Time and the Beauty that Causes Havoc, New York: Basic Books, 2001.
Pawlowski, Gaston de: Voyage au pays de la Quatrième Dimension. Paris: Bibliothèque-Charpentier, 1912.
Poincaré, Henri: La Science et l’Hypothèse, Paris: Flammarion, 2014 (1902).
Reissner, Elisabeth: »Ways of Making: Practice and Innovation in Cézanne’s Paintings in the National Gallery«, National Gallery. Technical Bulletin, vol. 29, 2008, pp. 4-29.
Rosenquist, James: Painting Below Zero, New York: Knopf, 2009.
Sanouillet, Michel og Elmer Peterson (eds.): The Essential Writings of Marcel Duchamp, London: Thames and Hudson, 1971.
Sjöholm, Cecilia: »Between Signsystems and Affects« in The Nordic Journal of Aesthetics, vol. 23, nr. 46, 2013, pp. 18-33.
Publiceret
2020-03-01