At hæve sig over tidens kostbare dråber

Tiden og evigheden i senmiddelalderens billeder

Resumé

Epitafier er vigtige kilder til senmiddelalderens opfattelse af tid og temporalitet. Her bidrager anakroniske billedelementer til et kollaps af tidslige niveauer, og billederne fungerer dermed som medium mellem fortid, nutid og fremtid, mellem menneskets timelighed og den guddommelige evighed.

Forfatterbiografi

Laura Katrine Skinnebach, Aarhus Universitet

Laura Katrine Skinnebach, ph.d., adjunkt ved Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Forsker i middelalderlig og tidligt moderne fromhed og billedkultur.

Referencer

1 St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, skrevet ca. 1265-73, ST I Q. 10.
2 Pseudo-Dionysius, De divinis Nominibus, skrevet i 400- eller start 500-tallet, cap. 10. Oversat til dansk af forfatteren.
3 Summa Theologiae, ST I, Q. 10 art. 4 resp.
4 St Bonaventura, Lignum Vitae, skrevet ca. 1259-60.
5 St Augustinus, Confessiones, skrevet ca. 397-98, cap. 11
6 Summa Theologiae, ST Ia, Q. 79, art. 7.
7 Klogskab defineres i middelalderen groft sagt som evnen til at anvende sin samlede viden på en passende måde. Thomas Aquinas skriver i Summa Theologiae at »intellectual virtue is engendered and fostered by experience and time«, Thomas Aquinas, ST II-II, Q. 49, art. 1. Aquinas refererer i den forbindelse til Aristoteles Nichomachean Ethics.
8 De divinis Nominibus, cap. 10
9 Aeternitate-tanken findes eksempelvis hos Aristoteles, hos Albertus Magnus og Aquinas’ De Aeternitate Mundi. For en gennemgang, se også Anzulewicz, 2001.
10 Summa Theologiae, ST, Ia, Q10, art 5.
11 Summa Theologiae, ST, Ia, Q10, art. 6
12 De arca Noe morali, II, I; Patrologia Latina 176, 653B, citeret fra Carruthers, 1990, p. 44. Oversat til dansk af forfatteren.
13 Confessiones, cap. 11:11
14 De divinis Nominibus, cap. 10. Oversat til dansk af forfatteren.
15 Summa Theologiae ST I Q 10 art.3, resp. Oversat til dansk af forfatteren.
16 Om den performative relation mellem billede og beskuer, særligt i forbindelse med ‘handlende’ billeder, se Gertsman, 2008, pp. 83-104.
17 I middelalderens teologi og visuelle kultur er Peinture og parole, billede og ord, ligeværdige udtryksmodi, der tjener forskellige sanser, og som begge er centrale for produktionen af mentale billeder, se Carruthers, 1990, p. 245; Laugerud, 2016b og Laugerud, 2016c.
18 Se også hos Massey 2012, p. 1053, dog her ifm. med Nederlandsk kunst.
Litteratur
Anzulewicz, Henryk: »Aeternitas – aevum – tempus: The Concept of Time in the System of Albert the Great« in Pasquale Porro (ed.), The Medieval Concept of Time: The Scholastic Debate and its Reception in Early Modern Philosophy, Leiden: Brill, 2001, pp. 83-129.
Augustin: Confessiones, Torben Damsholt (trans.): Augustins Bekendelser, København: Sankt Ansgars Forlag, 1991.
Belting, Hans: An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body, Princeton: Princeton University Press, [2001] 2011.
Belting, Hans: »Image, Medium, Body – A New Approach to Iconology« in Critical Enquiry, vol. 31, nr. 2, 2005, pp. 302-319.
Bennet, Jill: »Stigmata and sense memory: St Francis and the affective image« in Art History, vol. 24, nr. 1, 2001, pp. 1-16.
Bettetini, Maria: »Measuring in Accordance with Dimensiones Certae: Augustine of Hippo and the Question of Time« in Pasquale Porro (ed.), The Medieval Concept of Time: The Scholastic Debate and its Reception in Early Modern Philosophy, Leiden: Brill, 2001, pp. 33-53.
Bonaventura, Lignum Vitae, Johannes Jong (trans.): Livstræet. Betragtninger over Jesu liv, hans død og opstandelse, København: Katolsk Forlag, 2007.
Bynum, Caroline Walker: Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe, New York: Zone Books, 2011.
Carruthers, Mary: The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Fried, Michael: Art and Objecthood, Chicago: University of Chicago Press, [1967] 1998.
Gertsman, Elina: »Performing birth, enacting death, unstable bodies in late medieval devotion« in Elina Gertsman (ed.), Visualizing Medieval Performance: Perspectives, Histories, Contexts, Aldershot & Burlington: Ashgate, 2008, pp. 83-104.
Greenberg, Clement: »Towards a Newer Laocoon« in Charles Harrison & Paul Wood (eds.), Art and Theory in 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, Oxford & Malden, MA: Blackwell Publishers 1992, pp. 554-560.
Jørgensen, Hans Henrik Lohfert: »Sensorium. A Model for Medieval Perception« in Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Henning Laugerud og Laura Katrine Skinnebach (eds.), The Saturated Sensorium: Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages, Aarhus: Aarhus University Press, 2016, pp. 24-71.
Krauss, Rosalind: Passages in Modern Sculpture, Cambridge, MA: MIT, [1977] 1981.
Laugerud, Henning (a): »Memory. The Sensory Materiality of Belief and Understanding in Late Medieval Europe« in Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Henning Laugerud og Laura Katrine Skinnebach (eds.), The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages, Aarhus: Aarhus University Press, 2016, pp. 246-274.
Laugerud, Henning (b): »’And how could I find Thee at all, if I do not remember Thee?’: visions, images and memory in late medieval devotion« in Henning Laugerud, Salvador Ryan og Laura Katrine Skinnebach (eds.), The Materiality of Devotion in Late Medieval Northern Europe, Dublin: Four Courts Press, 2016, pp. 50-69.
Laugerud, Henning (c): »Erindringsbilder som fromhetsintrumenter. Mnemologiske perspektiver på religiøs tro og praksis i middelalder« in Kunst og kultur, vol. 99, nr. 3, 2016, pp. 142-153.
Lessing, Gotthold Ephraim: »Laocoön: An Essay on the Limits of Painting and Poetry« in Charles Harrison, Paul Wood & Jason Gaiger (eds.), Art in Theory 1648-1815, Oxford & Malden, MA: Blackwell Publishers, 2000, pp. 477-486.
Massey, Lyle: »Reflections on Temporality in Netherlandish Art« in Art History, vol. 35, nr. 5, 2012, pp. 1050-1057.
Mitchell, W.J.T.: Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago: University of Chicago Press, 1987.
Nagel, Alexander og Wood, Christopher: Anachronic Renaissance, New York: Zone Books, 2010.
Pseudo-Dionysios: De divinis Nominibus, Rorem, Paul, Pseudo-Dionysius. The Complete Works, New York & Mahwah: Paulist Press, 1987.
Schleif, Corine: Donatio et Memoria: Stifter, Stiftungen und Motivationen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg, München: Deutscher Kunstverlag, 1990.
Skinnebach, Laura Katrine: Practices of Perception: Devotion and the Senses in Late Medieval Northern Europe, Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD), (University of Bergen, Norway 2013), Upubliceret.
Thomas Aquinas: Summa Theologiae, Fr. Laurence Shapcote, John Mortensen og Enrique Alarcón (eds. og trans.): Saint Thomas Aquinas, Summa Theologiae, 8 vols., vol. 13-20 af Works of Thomas Aquinas, Lander, Wyoming: The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine, 2012.
Publiceret
2020-03-01