I mange år er humaniora blevet beskrevet som studiet af det menneskelige. Men som bl.a. videnskabsteoretikeren Donna Haraway har gjort opmærksom på, er ordet "humaniora" ikke alene forbundet med det latinske ord for "menneskelig" (humanus), men også for "muldjord" (humus). Med Passage 77 forsøger vi at styrke denne forbindelse mellem humaniora og det materielle grundlag, som menneskets eksistens bygger på. Under overskriften "Materialitet" bringer nummeret 9 artikler, der på forskellig vis anlægger materielle perspektiver i studiet af litteratur: Hvad kan H.C Andersens tingseventyr fortælle os om menneskets forhold til sin omverden? Hvordan kan man læse vejret i J.P. Jacobsens novelle "Mogens"? Hvilken rolle spiller bakterier i modernistisk litteratur? Og hvordan skaber apostrofen forøget sensibilitet for de materielle ting omkring os? Ved at stille sådanne og lignende spørgsmål bidrager Passage 77 til de seneste års teoretiske diskussioner om det ikke-menneskelige, posthumanisme, klima og biopolitik, hvor nye og alternative idéer om materialitet har indtaget en helt central rolle.
Publiceret: 2017-09-20