Den arabisksprogede verden har udgjort et af de mest fremtrædende emner i den danske kulturdebat i de senere år. Desværre har skræmmebilleder ofte fyldt mere end ønsket om indsigt i en såvel politisk som religiøst, historisk, sprogligt og kulturelt mangfoldig region. Passage lader andre om at tegne karikaturer. Vi præsenterer i stedet ni artikler om ny arabisk litteratur, der både undersøger dens behandling af en kompleks, globaliseret virkelighed og dens udveksling med arabiske og vestlige litterære traditioner. Efter længe at have været underrepræsenteret på danske boghylder er der i de seneste år kommet flere oversættelser af arabiske værker - herunder sågar et par bestsellere. Vi håber med dette nummer af Passage at bidrage til den spirende interesse i denne righoldige litteratur.

Publiceret: 2009-09-15