Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2005)

Får natur/teknik en fremtid?

  • Helene Sørensen
  • Finn Horn
  • Søren Dragsted
Fremsendt
december 1, 2016
Publiceret
2006-01-01

Resumé

Faget natur/teknik blev indført i 1994 som en styrkelse af naturfagsområdet i folkeskolen. Artiklen baserer sig på spørgeskemaundersøgelsen “Kortlægning af læreres kompetenceudvikling og efteruddannelsesbehov i natur/teknik” (KALK) gennemført i 2003 (Dragsted et al., 2003). Undersøgelsen var en opfølgning af “Lærerhøjskolens Undersøgelse af Natur/teknik” gennemført i 1996 (LUNT) (Andersen et al., 1997a, 1997b). Vi har i KALK 2003 fokuseret på hvilke lærerressourcer der indgår i natur/teknikundervisningen, og på nogle af de strategier som skoler og lærere anvender for at kvalificere natur/teknikundervisningen. Artiklen omtaler dele af KALK-undersøgelsen og falder i tre afsnit: et som giver et signalement af natur/tekniklærere, et som omtaler organisatoriske forhold på skolen i forhold til faget og til sidst et perspektiverende afsnit med forslag til “skolen” og påpegning af hvilke forsknings/udviklingsopgaver som der bør gennemføres for at sikre natur/tekniks fremtid.