At styre efter målet i matematik - hvad ved vi egentlig om elevers og læreres målorientering?

  • Rune Hansen

Resumé

Hvilken forskningsbaseret viden kan identificeres om sammenhænge mellem matematiklæreres målorientering, elevers målorientering og elevernes læringsmæssige udbytte? Den nye skolereform i Danmark har skabt et øget fokus på mål i matematikundervisningen. Formålet med denne artikel er at beskrive potentialer og udfordringer ved mål i matematikundervisning. Artiklen er en sammenfatning af et systematisk review om målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning og stiller skarpt på hvordan elevers opfattelser af målstrukturer i klasserummet har indflydelse på deres målorientering. Der identificeres fire temaer fra den internationale forskning som relateres til skolereformen. What research-based knowledge can be identified about the relationships between mathematics teachers’ goal orientation, students’ goal orientation and students’ learning outcome? Recent reform changes in the Danish education system have stimulated a focus on goals in mathematics education. The purpose of this article is to describe some of the potentials and challenges of goal orientation in mathematics education. It’s a summary of a systematic review about goal- and competence-oriented mathematics education. It describes how students’ perceptions of goal structures in the classroom affect their goal orientation. It identifies four themes from international research and relates them to recent reform changes.
Publiceret
2015-03-05
Citation/Eksport
Hansen, R. (2015). At styre efter målet i matematik - hvad ved vi egentlig om elevers og læreres målorientering?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36293
Sektion
Artikler