Didaktisk modellering som undersøgelseslogik

  • Rune Hansen
  • Thomas Højgaard

Resumé

Formålet med denne artikel er at karakterisere didaktisk modellering som en undersøgelseslogik i matematikkens didaktik. Vi beskriver og reflekterer over forskellige faser i en erkendelsesrettet systematisk undersøgelse. Inspireret af den matematiske modelleringsproces beskrives hvorledes det at tænke i modeller og modellering kan være meningsfuldt i den forbindelse. Vi diskuterer begrundelserne for at vælge didaktisk modellering og sammenligner tilgangen med designbaseret uddannelsesforskning og kritisk matematikundervisnings-forskning.

Publiceret
2019-06-07
Citation/Eksport
Hansen, R., & Højgaard, T. (2019). Didaktisk modellering som undersøgelseslogik. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(2), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/114697
Sektion
Artikler