Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 3 (2021)

Samtalen tæller – Systematiseret klassekammerathjælp i matematik

  • Klaus Rasmussen
  • Maria Christina Schmidt
  • Signe Skov
  • Heidi Spring
  • Pia Tonnesen
Fremsendt
august 24, 2021
Publiceret
2021-10-19

Resumé

Hvorledes foregår elevers udvikling af matematikviden gennem samtale og opgaveløsning i forbindelse med systematiseret gensidig klassekammerathjælp? I denne artikel beskrives hvorledes klassekammerathjælp i matematik er blevet afprøvet i dansk skolekontekst. Med video- og interview-data fra pilotprojektet ‘SYKL i Matematik’, foretages en eksplorativ analyse af elevdialogernes socio-faglige aspekter. Metodisk bygger analysen på en kvantificering af samtaleindholdet og analysen viser i hvilket omfang samtalehandlingerne optræder samt at eleverne i overvældende grad holder fokus på den fælles undersøgelsesopgave. Der ses udvikling i elevernes samtalemæssige brug af konkrete objekter og vi præsenterer et første bud på, hvorledes specifikke faglige og sociale samtalehandlinger følges ad.