Lektionsstudier fra metode til tankegang – forståelser og misforståelser omkring lektionsstudier i Danmark

  • Klaus Rasmussen

Resumé

Lektionsstudier vinder mere og mere frem i Danmark i uddannelse og arbejde med udvikling og tilegnelse af viden om undervisning og læring. Særligt de sidste fem år har der været flere store projekter med lektionsstudier som et centralt element, og det er nu på tide at fremsætte et bud på en status over hvorledes det går med lektionsstudiernes udbredelse og modtagelse i Danmark. Artiklen diskuterer og giver et overblik over karakteristiske opfattelser og forståelser såvel som hvad der må betegnes som misforståelser eller uhensigtsmæssige forsimplinger af lektionsstudier.
Publiceret
2018-06-12
Citation/Eksport
Rasmussen, K. (2018). Lektionsstudier fra metode til tankegang – forståelser og misforståelser omkring lektionsstudier i Danmark. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/106171
Sektion
Aktuel analyse