Course designs in Meebook’s course builder: analysis of 102 course designs

Resumé

In this article, we present the first systematic study of how teachers design courses in the newly implemented digital learning platforms in Denmark. The study is based on the collection and double coding of the 102 most downloaded course designs in the learning platform Meebook. The descriptive data is analysed in the light of Meebook’s affordances, previous research and didactical theory. Our analysis focusses on the three main intentions of the introduction of learning platforms for K9-schools. This concerns firstly the use of learning objectives and their assessment, secondly the use of the platform in relation to the intention of sharing teacher-created course designs and thirdly the question of how teachers deal with the integration of multimodal learning materials in the course design. On one hand, the course builder in Meebook seems to affect teachers’ course designs strongly, and on the other hand, the course builder does not facilitate didactical reasoning and coherence. The results of the study have potential implications for platform designers, local school authorities and headmasters who deal with the implementation of platforms as well as teachers that daily use such course builders for teaching and the students’ learning.

Forfatterbiografier

Stefan Ting Graf, University College Lillebælt

ph.d., lektor

Center for Anvendt Skoleforskning

Stig Toke Gissel, University College Lillebælt
Lektor, ph.d.
Marie Falkesgaard Slot, University College Lillebælt
Lektor, ph.d.

Referencer

Bremholm, J. Slot, M. F., & Hansen, R. (2017). ”Scenariedidaktik og skolens opgavevirkelighed.” I: T. Hanghøj, J. Bundsgaard, V. Scenariedidaktik. Aarhus Universitetsforlag.

Bremholm, J. Bundsgaard, J., Skyggebjerg, A. K. & Fougt, S. S. (2017). Læremidler i dansk: Fag og fagdidaktik og perspektiver for undervisningen. Aarhus, Aarhus Universitetsforlag.

Brugerportalinitiativet (2014) Retrieved 20.10.2017 http://stil.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF14/Okt/141010%20Aftaletekst%20om%20brugerportalinitiativet.pdf

Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2013). Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler. Forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlemærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til indkøb af digitale læremidler. København. Undervisningsministeriet.

Cruickshank, D. R., & Kennedy, J. J. (1986). “Teacher clarity.” Teaching and Teacher Education, 2(1), 43-67.

Digitaliseringsstrategi: http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi/

EVA (2016). Implementering af digitale læringsplatforme – de første erfaringer. Retrieved 20.10.2017 https://www.eva.dk/grundskole/implementering-digitale-laeringsplatforme-foerste-erfaringer

Forenklede Fælles Mål (2016). Retrieved 20.10.2017 https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/historisk/historisk-oversigt.

Freeman, D. J., & Porter, A. C. (1989). “Do textbooks dictate the content of mathematics instruction in elementary schools?” American educational research journal, 26(3), 403-421.

Gibson, J. J. (2015). The ecological approach to visual perception. New York.

Gilje, Ø. et al. (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Universitetet i Oslo.

Gissel, Stig Toke, Graf, Stefan Ting & Slot, Marie Falkesgaard (forthcoming 2017). ”Læreres forløb i Meebook: Hvad lægger platformen op til og hvad gør lærerne?” In: Qvortrup, Ane (ed.): Om læringsplatforme i den danske folkeskole. Denmark: Dafolo.

Graf, S. T. (2012). Læremidler og almendidaktiske modeller – en ny didaktisk strukturmodel. In S. T. Graf, J. J. Hansen, & T. I. Hansen (Eds.), Læremidler i didaktikken - didaktikken i læremidler (pp. 89-114). Århus: Klim i samarbejde med Læremiddel.dk.

Gueudet, G., & Trouche, L. (2009). ”Towards new documentation systems for mathematics teachers?” Educational Studies in Mathematics, 71(3), 199–218.

Hansen, J. J. (2006). Mellem design og didaktik: Om digitale læremidler i skolen. Doctoral dissertation, SDU, Faculty of Humanities, Institute for Design and Communication.

Hansen, T.I. & Bundsgaard, J. (2013). Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler. Ministeriet for Børn og Undervisning. Retrieved 20.10.2017: http://pure.au.dk/portal/files/55476642/Hansen_Bundsgaard_2013._Effekter_af_digitale_l_remidler._Rapport.ashx

Heimann, P. (1962/1976). ”Didaktik als Theorie und Lehre.“ In: K. Reich & H. Thomas (Eds.), Didaktik als Unterrichtswissenschaft. Stuttgart: Ernst Klett.

Hiim, H., & Hippe, E. (1993/1996). Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Keller, C., Hrastinski, S., & Carlsson, S. A. (2007). “Students' Acceptance of E-Learning Environments: A Comparative Study in Sweden and Lithuania.” International Business, 395-406.

Klafki, W. (1958/1995). “Didactic Analysis as the Core of Preparation of Instruction.” Journal of Curriculum Studies, 27(1), 13-30.

Klafki, W. (1985/2007). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim: Beltz Verlag.

Kølsen, C., & Qvortrup, A. (2017). Delrapport 6: Teknisk rapport om survey-data. Retrieved 20.10.2017, http://www.emu.dk/modul/delrapport-6-teknisk-rapport-med-data-om-brug-af-l%C3%A6ringsplatforme.

Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

Løvland. A. (2006) På mange måder. Klasserommet som arena for multimodal tekstskaping. Kristianssand. Fakultet for humanistiske fag. Høgskolen i Agder.

Misfeldt, Morten (2016). Digitalt Understøttede Læringsmål. Udviklingsprojekt med demonstrationsskoleforsøg vedr. it i folkeskolen (Slutrapport med bidrag fra projektets forskere), retrieved 20.10.2017, http://www.emu.dk/modul/digitalt-underst%C3%B8ttede-l%C3%A6ringsm%C3%A5l-0.

Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). „Institutional ecology, translations' and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39.” Social studies of science, 19(3), 387-420.

Skovmand, K. (2016). Uden mål og med - forenklede Fælles Mål? :

Hans Reitzels Forlag.

Tarhini, A., Hone, K., Liu, X., & Tarhini, T. (2016). ”Examining the Moderating Effect of Individual-level Cultural values on Users’ Acceptance of E-Learning in Developing Countries: A Structural Equation Modeling of an extended Technology Acceptance Model.” Interactive Learning Environments, 1-23.

Publiceret
2018-10-25
Citation/Eksport
Graf, S., Gissel, S., & Slot, M. (2018). Course designs in Meebook’s course builder: analysis of 102 course designs. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.97399