Hvordan kan teknologi påvirke pædagogiske og didaktiske praksisser?

Nøgleord: LMS, Læringsplatform, Uddannelse, teknologi, constraint, binding,

Resumé

Denne artikel introducerer en bestemt forståelse af uddannelsespraksisser som socio/tekniske begivenheder. Formålet er at fremkomme med et bud på teknologiens betydning for pædagogiske og didaktiske praksisser uden at forfalde til teknologisk determinisme (Heilbroner, 1967) eller blot at konstatere teknologiens effekter som en ‘kulturkraft’ (Hasse & Storgaard, 2015). I artiklens første del præsenteres en analyse af en skoles økologi som en heterogen socio/teknisk konstellation der muliggør bestemte begivenheder. Analysen baserer sig på en teori om bindingers (eng. constraints) (Bjørn & Østerlund, 2014; Fraser, 1989; Shogan, 1999) betydning for iværksættelsen af begivenheder, hvor teknologi forstås som social først og teknisk sekundært (Deleuze, 1999). Ud fra denne forståelsesramme bliver det muligt, i artiklens anden del, at analysere empiri fra den igangværende introduktion af læringsplatforme i danske folkeskolers økologier.

Vi konkluderer at teknologier såsom læringsplatforme på sigt vil revolutionere uddannelse, men at brugerportalsinitiativet i dets nuværende form ikke ændrer afgørende på bindinger på didaktisk og pædagogisk praksis.


Forfatterbiografier

Rasmus Leth Jørnø, Professionshøjskolen Absalon

Rasmus Jørnø’s primære vidensområde er teknologibårne læringsprocesser, digitale miljøer og værktøjer til videnarbejde og innovationsprocesser. Han er primært optaget af design og udvikling af processer hvor teknologien spiller en afgørende rolle. Teoretiske inspirationskilder inkluderer kognitionsteori, socio-materialitet, STS, Post-moderne filosofi og mikrosociologi.

Karsten Gynther, Professionshøjskolen Absalon

Karsten Gynther forsker i didaktisk design af undervisning og uddannelse understøttet af digitale teknologier. Karsten Gynther har de sidste 9 år ledet et forskningsmiljø, der arbejder designbaseret, empirisk og eksperimentelt i og med praksis primært med afsæt i metoder fra Educational Design Research (DBR) – en metode som har mange fælles træk med aktionslæring og lektionsstudier. Karsten Gynther har ledet en række store nationale og internationale Forsknings og udviklingsprojekter projekter såvel i Folkeskolen som i andre uddannelsesdomæner. Karsten Gynther sidder desuden i ledelsesgruppen for Det nationale videncenter for læremidler – Læremiddel.dk

Referencer

Ackrich, M. (1992). The de-scription of technical objects. I W.E. Bijker & J. Law. Shaping technology/Building society. Cambridge, MA: The MIT Press, ff. 205-224.


Alter, S. (2014). Theory of Workarounds. Communications of the Association for Information Systems, Vol. 34, Article 55. Tilgængelig på: http://aisel.aisnet.org/cais/vol34/iss1/55


/>

Arstorp, A. & Heiberg, T. (2014). At lære at blive lærer med en teknologi. UCC


EVA (2016). Implementering af digitale læringsplatforme. Danmarks Evalueringsinstitut.

Hentet fra: https://www.eva.dk/projekter/2016/skolernes-erfaringer-med-de-digitale-laeringsplatforme/download-rapporten/implementering-af-digitale-laeringsplatforme.-de-forste-erfaringer


/>

Ball, L.J., Onarheim, B. & Christensen, B.T. (2010). Design requirements, epistemetic uncertainty and solution development strategies in software design. Design Studies, 31, ff. 567-589.


Barad, K. (2003) Posthumanist performativity: toward an understanding of how matter comes to matter, Signs, 28(3), pp. 801-831


Bijker, W.E. & Law, J. (1992), General Introduction. W.E. Bijker & J. Law (Eds.). Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical change, Cambridge, Mass.: MIT Press.


Biskjaer, M.M. & Halskov, K. (2014). Decisive constraints as a creative resource in interaction design. Digital Creativity, 25(1), s. 27-61.


Bjørn, P. & Østerlund, C. (2014). Sociomaterial-Design. Springer 2014.


Bloom, B.S. (1984a). The search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. Educational Leadership, 41(8), ff. 4-17.


Bloom, B.S. (1984b). The 2 Sigma Problem: The search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. Educational researcher, 13(6), ff. 4-16.


Boden, M. A. (2004). The Creative Mind: Myths and Mechanisms. London: Routledge.


Bruce, B.C. (1996). Technology as social practice. Educational Foundations, 10 (4), ff. 51-58.


Callon, M. (1986). Some Elements of a Sociology of Translation: The Domestication of the Scallops and the Fishermen of St.Brieuc Bay. In J. Law (ed.). Power, Action & Belief: A New Sociology of Knowledge? London: Routledge & Kegan Paul.


Carlile, P.R., Nicolini, D., Langley, A. & Tsoukas, H. (Eds.) How Matter Matters, Oxford, UK: Oxford University Press.


Clark A. (1997) Being there. Cambridge, MA: MIT Press.


Cox, J. & Goldratt, E. M. (1986). The goal: a process of ongoing improvement. Great Barrington, MA: North River Press.


de Laet, M. & Mol, A. (2000). The Zimbabwe bush pump: mechanics of a fluid technology. Social Studies of Science, 30(2). London: SAGE. s. 225-263.


Deleuze, G. (1999). Foucault. London: Continuum.


Edgerton, D. (2008). The shock of the old. London, UK: Profile Books, Ltd.


Fraser, N. (1989) Unruly Practices - Power, discourse and gender in contemporary social theory, Minneapolis, MN: The Regents of the University of Minnesota.


Friesen, N. (2014). A Brief History of the Lecture: A Multi-Media Analysis. MedienPädagogik 24, ff. 136–153.


Gherardi S. & Nicolini D. (2000). To transfer is to Transform: the Circulation Of Safety Knowledge. Organization, Special Issue on Organizational Learning, 2, ff. 329-348.


Hasse, C. & Storgaard Brok, L. (2015). TEKU-modellen - teknologiforståelse i professionerne. U Press.


Heidegger, M. (1962). Being and Time. New York, NY: Harper & Row, Publ. Inc.


Heilbroner, R.L. (1967). Do machines make history? Technology and Culture, 8 (3), The Johns Hopkins University Press, ff. 335-345.


Hicks, B. J., Medland, A. J., & Mullineux, G. (2006). The representation and handling of constraints for the design, analysis and optimization of high speed machinery. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacture (AIEDAM), 20, ff. 313-328.


Hornskov, S., Bjerg, H. & Høvsgaard, L. (2015). Review: Brug af data i skoleledelse. UCC. Hentet fra: https://ucc.dk/sites/default/files/review_brug_af_data_final_18.08.2015.pdf


/>

Hutchins, E. (1995) Cognition in the wild. London, England: The MIT Press.


Ingold, T. (2012). Toward an ecology of materials. Annu. Rev. Anthropol., 41, ff. 427-42.


Jones, M. (2013) Untangling Sociomateriality. I P.R. Carlile, D. Nicolini, A. Langley & H. Tsoukas (Eds.). How Matter Matters, Oxford. UK: Oxford University Press, ff. 197-226.


Kallinikos, J., Leonardi, P.M., Nardi, B.A. (2012). The challenge of materiality: origins scope, and prospects. I P.M. Leonardi, B.A. Nardi og J. Kallinikos (red). Materiality and organizing, Oxford: University Press., ff. 3-24.


Keller, J. D., & Keller, C.M. (1993). Thinking and Acting with Iron. I J. Lave & S. Chaiklin (eds.). Understanding Practice. Cambridge: Cambridge University Press, ff. 125-143.


Merleau-Ponty, M. (1962) Phenomenology of Perception, London: Routledge & Kegan Paul.


Rambøll (2016). Kortlægning - E-læring på videregående uddannelser. Hentet fra: https://ufm.dk/publikationer/2017/kortlaegning-af-e-laering-ved-de-videregaende-uddannelser


/>

Latour, B. (2005) Reassembling the social. New York: Oxford University Press.


Law, J. (1999). After ANT: complexity, naming and topology. I J. Law & J. Hassard. Actor network theory and after. Oxford, UK: Blackwell publ., ff. 1-14.


Law, J. (2004) Enacting the social, Economy and society, 33(3), pp. 390-410.


Leonardi, P.M. & Barley, S.R. (2008) Materiality and change, Information and organization, 18, 159-76.


Leonardi, P. M., Nardi, B. A. & Kallinikos, J. (Eds.) (2012). Materiality and Organizing: Social Interaction in a Technological World. Oxford: Oxford University Press.


Mol, A. (2002) The body multiple: ontology in medical practice, Durham, NC: Duke University Press.


Munro, R. (1997). Introduction - Ideas of difference: Stability, social spaces and the labour of division. I K. Hetherington & R. Munro. Ideas of difference. Oxford, UK: Blackwell Publ., ff. 3-26.


Onarheim, B. (2012). Creativity from constraints in engineering design: lessons learned at coloplast. Journal of Engineering Design, 23(4), ff. 323-336.


Orlikowski, W. (2007). Sociomaterial Practices: Exploring Technology at Work. Organization Studies, 28(09), ff. 1435-1448.


Orlikowski, W. & Barley, S. (2001). Technology and institutions: what can research on information technology and research on organizations learn from each other? MIS quarterly, 25(2), ff. 145-165.


Pickering, A. (1993). The Mangle of Practice: Agency and Emergence in the Sociology of Science. American Journal of Sociology, 99(3), ff. 559-589.


Ruthven, K. (2009). Towards a Naturalistic Conceptualisation of Technology Integration in Classroom Practice: the example of school mathematics. Éducation et didactique, 3 (1), ff. 131-159.


Shogan, D. (1999). The making of high-performance athletes. Toronto: University of Toronto Press, Inc.


Simon, H. A. (1969/1996). The sciences of the artificial. (3rd, rev. ed. 1996; Orig. ed. 1969; 2nd, rev. ed. 1981) (3 ed.). Cambridge, MA: MIT Press.


Simon, H. (1973) The structure of ill-structured problems, Artificial Intelligence, 4, pp. 181-201.


Star, S. (1990) The structure of ill-structured solutions: boundary objects and heterogeneous distributed problem solving. Distributed artificial intelligence, 2, pp. 37-54.


Star, S.L. & Griesemer, J.R. (1989). Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19, ff. 387-420.


Suchman, L.A. (2007), Human-machine reconfigurations: plans and situated actions, Cambridge: Cambridge University Press.


Svensson, L.Ø., Tamborg, A., Misfeldt, M., Quortrup, A., Kølsen, C. & Gynther (2017). Om projektet ‘Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler.’ Hentet fra http://www.emu.dk/sites/default/files/Om%20projektet_150517.pdf


Teknologirådet (2011). Skole og medier - IT-understøttelse af læring. Teknologirådet. Hentet fra: http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p11_skole_og_medier/p11_Rapport_Skole_og_medier-it_understoettelse_af_laering.pdf


/>

Thelen, E., & Smith, L. (1994). A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action. MIT Press.


Van Der Meer, A. & Van Der Weel, F. R. (2017). Only three fingers write, but the whole brain works: A high-density EEG study. Frontiers in Psychology, 8:706.


Varela, F.J., Thompson, E. & Rosch, E. (1991). The embodied mind. London, England: The MIT Press.

Publiceret
2018-01-16
Citation/Eksport
Jørnø, R., & Gynther, K. (2018). Hvordan kan teknologi påvirke pædagogiske og didaktiske praksisser?. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.96986