Kan eller Skal – hvordan skabes der aktivitet om e-læringsmateriale

Christina Biber Hartz, Laura Glavind, Kristian Nøhr Jensen

Resumé


Digitale læringsplatforme muliggør deling og genbrug af undervisningsmateriale. Men kan undervisningsmaterialet stå alene på den digitale læringsplatform, og vil undervisere overhovedet bruge materiale udviklet af andre i deres undervisning?

Denne artikel undersøger hvordan undervisere kan skabe aktivitet omkring et e-læringsmateriale. Artiklen tager udgangspunkt i et e-læringsforløb i informationssøgning. Forløbet er udarbejdet af biblioteket, og det er placeret på 10 forskellige moduler med 1200 studerende og 100 undervisere.

I undersøgelsen anvendes logdata fra professionshøjskolens LMS til at opgøre de studerendes aktivitetsniveau. Forskellen i aktivitet på tværs af holdene undersøges for at finde markante aktivitetsudsving, og undervisere på hold med et højt eller lavt aktivitetsniveau er blevet udvalgt til interview. Gennem interviewene kortlægges det i hvor høj grad underviserne har faciliteret e-læringsmaterialet, hvad de har gjort, og hvorfor de har gjort det. 

Artiklen peger på at undervisernes værdiladede forventningsafstemning i form af en tydelig italesættelse har betydning for om e-læringsmaterialer på digitale læringsplatforme anvendes af de studerende. Ligeledes har det betydning at underviserne transformerer e-læringsmaterialet til konteksten og bevidst iscenesætter materialet. 


Nøgleord


logdata, LMS, e-læringsmateriale, facilitering, underviserrollen

Fuld tekst:

PDF

Referencer


Bryman, A. (2008). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.

Dalziel, J. (2015). Reflections on the Art and Science of Learning Design and the Larnaca Declaration. I M. Maina, & e. al., The art & Science of Learning Design (s. 3-15). Rotterdam: SensePublisher.

Duval, E., & Verbert, K. (2012). Learning Analytics. E-learning and Education(8), s. 1-5.

Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work(14(1)), s. 133-156.

Gynther, C. (2010). Didaktik 2.0 - Læremiddelkultur mellem tradition og innovation. København: Akademisk forlag.

Harboe, T. (2006). Indføring i samfundsvidenskabelig metode. København : Samfundslitteratur.

Illum Hansen, T., & Bundsgaard, J. (2011). Evaluation of learning materials: A holistic framework. Journal of Learning Design(4(4)), s. 31-44.

Islam, N. (2013). Investigating e-learning system usage outcomes in the university context, Computers & Education. Computers & Education(69), s. 387-399.

Lang, J. M. (2016). Small Teaching: Everyday Lessons from the Science of Learning. Hoboken: John Wiley & Sohn.

Lauersen, P. F. (2017). Evidens: nonspecifikke kvaliteter fremmer læring. Tidskrift for læreruddannelse og skole (KvaN)(107), s. 80-90.

Laurillard, D., & McAndrew, P. (2004). Reusable educational software: a basis for generic learning activities. I A. Littlejohn, Reusing online Resources - a sustainable approach to e-learning. London: Kogan Page.

Levinsen, H., Foss, K. K., Andersen, T. D., Philipps, M. R., Jespersen, P., & Nissen, S. K. (2016). En didaktisk model for Flipped Classroom. I A. Schunk, Flip din undervisning (s. 34-53). Aarhus : Turbine Forlaget

Meyer, H. (2009). Hvad er god undervisning? Gyldendals Lærerbibliotek.

Tønnes Hansen, J., & Nielsen, K. (1999). Stilladser og Læring - Et Forsøg på afklaring. I J. Tønnes hansen, & K. Nielsen, Stilladsering. Aarhus: Klim.

Wiberg, M. e. (2011). It, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift(6(11)), s. 6-7.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of child psychology and psychiatry, Oxford New York : Pergamon Press(17(2)), s. 89-100.
DOI: http://dx.doi.org/10.7146/lom.v10i18.96755Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN-nummer: 1903-248X

Hosted by the Royal Danish Library