Blogs - Læringsfællesskab med rum til refleksion

  • Dorthe Boe Danbjørg Center for innovativ medicinsk teknologi Quality of Life Research Center, Hæmatologisk afdeling, Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital https://orcid.org/0000-0001-9188-403X
  • Jane Clemensen Center for innovativ medicinsk teknologi, Pædidatrisk Forskningsenhed, HCA Børnehospital Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital https://orcid.org/0000-0002-6127-1010
  • Pernille Stenkil Hansen Syddansk Universitet
  • Lars Thrysøe Hjertemedicinsk Afdeling B Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitetshospital & Syddansk Universitet https://orcid.org/0000-0003-0577-848X
  • Mette Juel Rothmann Center for innovativ medicinsk teknologi, Endokrinologisk Afdeling Reumatologisk Afdeling Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet https://orcid.org/0000-0001-6505-4163
Nøgleord: universitetspædagogik, blog, refleksion, online studerende

Resumé

Anvendelse af blogs i læringssituationer kan give studerende mulighed for at reflektere i fællesskab. Derfor blev blogs afprøvet blandt universitetsstuderende med det formål at undersøge, hvordan studerende oplever anvendelsen af blogmediet, samt undersøge hvilke former for refleksion, som blogs kan understøtte. Undersøgelsen var baseret på en sociokulturel forståelse af læring, hvor læring ses som en proces, der konstrueres gennem interaktioner. Blogs blev afprøvet som en del af et undervisningsforløb for 24 studerende. Blogindlæggene blev analyseret mhp at identificere refleksionsniveauet, og der blev gennemført et fokusgruppeinterview med fem studerende for at afdække de studerendes oplevelser med at blogge. Konklusionen er at blogmediet tilbyder et læringsfælleskab, som giver de studerende mulighed for refleksion. Desuden tyder det på, at muligheden for refleksion forringes ved uklarhed over opgaven og usikkerhed på hvordan blogmediet anvendes. Endelig kan anvendelsen af blogs i læringssituationer udfordre de gængse opfattelser af læring, hvilket kan skabe forvirring hos de studerende.

Forfatterbiografier

Dorthe Boe Danbjørg, Center for innovativ medicinsk teknologi Quality of Life Research Center, Hæmatologisk afdeling, Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital

Uddannelsesleder, adjunkt, klinisk sygeplejeforsker. Phd, sygeplejerske.

Center for innovativ medicinsk teknologi, Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Quality of Life Research Center, Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Jane Clemensen, Center for innovativ medicinsk teknologi, Pædidatrisk Forskningsenhed, HCA Børnehospital Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital

Lektor, phd, sygeplejerske

Center for innovativ medicinsk teknologi, Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Pernille Stenkil Hansen, Syddansk Universitet
Elæringskonsulent, Universitetspædagogik, SDU
Lars Thrysøe, Hjertemedicinsk Afdeling B Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitetshospital & Syddansk Universitet

Ekstern lektor og Sygeplejeforsker, ph.d., MLP

Hjertemedicinsk Afdeling B

Odense Universitetshospital & Syddansk Universitet

Mette Juel Rothmann, Center for innovativ medicinsk teknologi, Endokrinologisk Afdeling Reumatologisk Afdeling Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet

Klinisk sygeplejeforsker, adjunkt, phd
Endokrinologisk afd. M & Reumatologisk afd. C
Odense Universitetshospital

Center for innovativ medicinsk teknologi, Klinisk Institur, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, SDU

Referencer

Bell, Amani, Kelton, Jill, McDonagh, Nadia, Mladenovic, Rosina, & Morrison, Kellie. (2011). A critical evaluation of the usefulness of a coding scheme to categorise levels of reflective thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(7), 797-815. Christensen, IMF. (2016). How do you design a good study start for blended at distance learning courses? . Paper presented at the TAL - Teaching for active learning Odense Davidsen, Jacob, & Ryberg, Thomas. (2016). Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende-erfaringer fra et IKT-pædagogisk udviklingsprojekt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 57-71. Dewey, J. (1933/2009). Hvordan tænker vi - en reformulering af forholdet mellem refleksiv tænkning og uddannelsesprocessen: Klim Dysthe, Olga. (2001). The mutual challenge of writing research and the teaching of writing. Paper presented at the Investigación presentada en la primera conferencia de la European Writing Centre Association. University of Groeningen, Nederland. Recuperado de http://www. uib. no/plf/ansatte/olga/keynote. Dysthe, Olga. (2002). The learning potential of a web-mediated discussion in a university course. Studies in Higher Education, 27(3), 339-352. Farmer, Brett, Yue, Audrey, & Brooks, Claire. (2008). Using blogging for higher order learning in large cohort university teaching: A case study. Australasian Journal of Educational Technology, 24(2), 123-136. Halic, Olivia, Lee, Debra, Paulus, Trena, & Spence, Marsha. (2010). To blog or not to blog: Student perceptions of blog effectiveness for learning in a college-level course. The Internet and higher education, 13(4), 206-213. Halkier, Bente. (2010). Fokusgrupper: Den fokuserede socialitet Kvalitative Metoder (pp. 121-135): Hans Reitzel. Kember d., McKay J., Sinclair K., Frances KYW., . (2008). A four-category scheme for coding and assesing the level of reflection in written work. Assesment & Evaluation in Higher Education 33(4), 13. Lave, Jean, & Wenger, Etienne. (2003). Situeret læring - og andre tekster. Kbh.: Hans Reitzel. Osman, Gihan, & Koh, Joyce Hwee Ling. (2013). Understanding management students' reflective practice through blogging. The Internet and Higher Education, 16, 23-31. Papacharissi, Zizi. (2007). Audiences as media producers: Content analysis of 260 blogs. Blogging, citizenship, and the future of media, 21-38. Salmon, G. (2013). E-tivities –The key to active online learning. (Vol. Second Edition ): Routledge. Schön, Donald A. (1991). The reflective practitioner : how professionals think in action (11th repr. ed.). Aldershot: Avebury Ashgate. Sim, Jeffrey Wee Sing, & Hew, Khe Foon. (2010). The use of weblogs in higher education settings: A review of empirical research. Educational Research Review, 5(2), 151-163. Ulstrup, Eva, & Haugaard Jeppesen, Mai-Britt. (2010). Dialogiske læringsrum med plads til hjerne og hjerte. Dansk universitetspædagogisk tidsskrift, 5(9), 59-62. Wenger, Etienne. (2004). Praksisfællesskaber : læring, mening og identitet. Kbh.: Hans Reitzel. Williams, Jeremy B, & Jacobs, Joanne S. (2004). Exploring the use of blogs as learning spaces in the higher education sector. Australasian journal of educational technology, 20(2), 232-247. Wrede, Oliver. (2003). Weblogs and discourse: Weblogs as a transformational technology for higher education and academic research. Paper presented at the Blogtalk Conference Paper, Vienna, May 23rd-24th.

Publiceret
2018-01-15
Citation/Eksport
Danbjørg, D., Clemensen, J., Hansen, P., Thrysøe, L., & Rothmann, M. (2018). Blogs - Læringsfællesskab med rum til refleksion. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.96617