Samfundsvidenskabelige laboratorier

  • Maja Horst Copenhagen Business School
Nøgleord: laboratorier, forskningskommunikation

Resumé

Maja Horsts artikel argumenterer for, at forskningskommunikation kan have en positiv indflydelse på selve forskningsprocessen, således at den viden, der produceres bliver bedre eller mere socialt robust, fordi den udsættes for indvendinger, modsigelser eller andre reaktioner. For at udnytte dette potentiale må man forstå forskningskommunikation som andet og mere end en aktivitet, hvormed forskeren meddeler samfundet resultaterne af et afsluttet forskningsprojekt. Forskningskommunikation tilbyder en mulighed for at 'lære af modsigelser' og bør derfor være en væsentlig del af selve forskningsprocessen i det moderne videnssamfund. Som et eksperiment med denne ambition tager artiklen udgangspunkt i et eksperiment med rumlig forskningskommunikation kaldet Forventningernes Landskab.

Forfatterbiografi

Maja Horst, Copenhagen Business School

Maja Horst er lektor og ph.d.-skoleleder på CBS. Hun forsker i forholdet mellem forskning og samfund og har specielt interesseret sig for den offentlige debat om ny viden og teknologi. Hun har publiceret en række artikler og bøger på dansk og engelsk og har beskæftiget sig med forskningskommunikation og forskningsledelse i både teori og praksis.

Publiceret
2008-11-01
Citation/Eksport
Horst, M. (2008). Samfundsvidenskabelige laboratorier. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 1(1). https://doi.org/10.7146/lom.v1i1.3805
Sektion
Artikler inden for tema