Bag massemedieproduktionen – Forhandlinger om vidensformer og ekspertise

  • Ursula Plesner Roskilde Universitet
Nøgleord: aktør-netværk-teori, massemediering, forskningsformidling

Resumé

Studier af forskningskommunikation i massemedierne er i høj grad præget af en forskelstænkning, som konstruerer forskere som langsomme og abstrakte, journalister som hurtige og overfladiske, og italesætter medierne og universitetet som styret af helt forskellige logikker. Forskere fremstilles som leverandører af viden og journalister som oversættere.

Denne artikel argumenterer for, at Aktør-Netværk-Teori kan bidrage til at belyse andre aspekter af massemediering af forskning, herunder det ustabile ved viden, det ustabile ved positioner, samt forskeres egne oversættelser af deres viden. Artiklen argumenterer for, at vi ikke blot interesserer os for medieprodukter, men også for de relationer der etableres og de forhandlinger der finder sted omkring massemediering af forskning.

Forfatterbiografi

Ursula Plesner, Roskilde Universitet

Ursula Plesner er MA i sociologi, New School for Social Research, New York, og Cand. comm., Roskilde Universitet. Siden 2006 har hun arbejdet som Ph.D.-studerende ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet, med et projekt om kommunikation af videnskabelig viden via massemedierne.

Publiceret
2008-11-01
Citation/Eksport
Plesner, U. (2008). Bag massemedieproduktionen – Forhandlinger om vidensformer og ekspertise. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 1(1). https://doi.org/10.7146/lom.v1i1.3803
Sektion
Artikler inden for tema