Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium

  • Ane Qvortrup Syddansk Universitet
  • Tina Bering Keiding Aarhus Universitet
Nøgleord: Uddannelse, portfolio, evaluering, systemteori

Resumé

De seneste år har portfolioen som lærings- og undervisnings-/evalueringsmedium været et omdrejningspunkt både på mange forskellige niveauer i uddannelsessystemet og i uddannelsesforskningen. Portfolioen er for de lærende et medium til at reflektere over deres læring, og for underviseren beskrives den som et medium, der giver indsigt i de lærendes læringsproces og –udbytte. Denne artikel genbeskriver portfolioen som undervisnings- og evalueringsmedium fra et systemteoretisk perspektiv samt reflekterer og eksemplificerer, hvad denne genbeskrivelse tilbyder eksisterende beskrivelser af portfolioens funktion. Genbeskrivelsen giver mulighed for at beskrive portfolioen som et medium, der understøtter observation af læring, af progression og af progression i progression, hvilket giver nye muligheder for refleksion og refleksivitet. Dermed tilbyder den nye perspektiver på spørgsmålet om portfolioens didaktiske muligheder og begrænsninger ift. at iagttage og reflektere over læring, og den understøtter iagttagelse og kommunikation om samme.

Forfatterbiografi

Ane Qvortrup, Syddansk Universitet
Institut for Kulturvidenskaber
Lektor, ph.d.

Referencer

Arter, J. (1995) Portfolios for Assessment and Instruction, Eric Digest (http://www.ericdigests.org/1996-3/portfolios.htm).

Barret, H., & Wilkerson, J. (2004). Conflicting Paradigms in Electronic Portfolio Approaches: Choosing an Electronic Portfolio Strategy that Matches your Conceptual Framework: http://electronicportfolios.org/systems/paradigms.html

Belanoff, P., & Dickson, M. (Ed.). 1991. Portfolios: Process & Product. Portsmouth: Boynton/Clock.

Biggs, J. (1998). Assessment & Classroom Learning: a role for summative assessment? Assessment in Education, 5(1), 103-110.

Boud, D. (2000). Sustainable Assessment: Rethinking assessment for the learning society. Studies in Continuing Education, 22 (2), 151-167.

Boud, D., & Falchikov, N. (2006). Aligning Assessment with Long-Term Learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(4), 399-413.

Butler, D., & Winne, P.H. (1995). Feedback & self-regulated learning: a theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65(3), 245-281.

Darling-Hammond, L., & Snyder, J. (2000). Authentic assessment of teaching in context.Teaching & Teacher Education, 16(5-6), 523-545.

Dysthe, O., & Engelsen, K.S. (2004). Portfolios & assessment in teacher education in Norway: a theory-based discussion of different models in two sites. Assessment and Evaluation in Higher Education, 29(2), 239-258.

Ellmin, R. (2001). Portfoliomodellen. En måde at lære og tænke på. København: Gyldendal

Gillett, A., & Hammond, A. (2009). Mapping the maze of assessment. Active learning in higher education, 10, (2), 120-137.

Hattie, J. 2009. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-analyses Related to Achievement. London: Routledge.

Heartel, E. H. 1990. Performance Tests, Simulations and Other Methods. In The New Handbook of Teacher Evaluation, edited by J. Millman and L. Darling-Hammond, 278–294. Newbury Park, CA: Sage.

Helmke, A. 2009. Unterrichsqualität und Lehrerprofessionalität. Seelze-Velber: Klett-Kallmeyer.

Herman, L., and M. Morrell. 1999. Educational Progressions: Electronic Portfolios in Virtual Classroom. THE Journal: Technological Horizons in Education, 26 (11): 86–89.

Keiding, T. B. & Qvortrup, A. (2014). Systemteori og didaktik. København: Hans Reitzels forlag

Krogh, E. (2007). En ekstra chance. Portfolioevaluering i dansk. Gymnasiepædagogik 60. Syddansk Universitetsforlag, http://www.sdu.dk/~/media/5E50DE610AA74380AA6DF24E5C8A7E08.ashx.

LaBoskey, V. K. (1993). A conceptual framework for reflection in preservice teacher education. In J. Calderhead & Gates, P. (Ed.), Conceptualizing reflection in teacher development (pp. 23-38). London: Falmer Press.

Luhmann, N. 1990. “Anfang und Ende: Probleme einer Unterscheidung”. In Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pädagogik, edited by N. Luhmann and K. E. Schorr, 11–23. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford, CA: Stanford University Press.

Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main

Luhmann, N. (2000). Sociale systemer. København: Hans Reitzels Forlag

Luhmann, N. (2002a). Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Luhmann, N. (2002b). How Can the Mind Participate in Communication? In Theories of Distinction. Redescribing the Descriptions of Modernity. Edited by W. Rasch, 169–184. Stanford, CA: Stanford University Press.

Luhmann, N. (2006). Samfundets uddannelsessystem. København: Hans Reitzels Forlag.

Luhmann, N., & Schorr, K.E. (1982). Zwischen Technologie und Selbstreferenz. Fragen an die Pädagogik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Luhmann, N., & Schorr, K.E. (2000). Problems of Reflection in the System of Education. Stanford, CA: Stanford University Press.

Messick, S. (1994). The interplay of evidence & consequences in the validation of performance assessments. Educational Researcher, 23(2), 13-23.

Meyer, H. (1994). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Scriptor.

Niguidula, D. (1993). The Digital Portfolio. A Richer Picture of Student Performance, (http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/14/bb/ac.pdf)

Nordenbo, S. E., M. S. Larsen, N. Tiftikçi, R. E. Wendt, and S. Østergaard (2008). Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole – Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet. Oslo: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Orland-Barak, L. (2005). Portfolios as evidence of reflective practice: What remains‘untold’. Educational Research, 47(1), 25-44.

Paulson, F. L., Paulson, P.R., & Meyer, C.A. (1991). What Makes a Portfolio a Portfolio? Educational Leadership, 48(5), 60-63.

Qvortrup, A. (2011). Den paradoksale undervisningskommunikation: En Luhmann-inspireret analyse af den pædagogiske teoris forventninger til portfolioen, herunder i særdeleshed dens forandringsaspekt, eksemplificeret ud fra iagttagelser i gymnasieregi. Ph.d.-afhandling, Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, Syddansk Universitet

Qvortrup, A. & Keiding, T. (2014). Portfolio assessment: Production and reduction of complexity. In Assessment & Evaluation in Higher Education. http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2014.918087.

Qvortrup , A. & Keiding, T. (2017). Undervisning mellem hensigt og uforudsigelighed. Frederikshavn: Forlaget Dafolo.

Qvortrup, A. & Rasmussen, H. F. (2017). Uddannelsessystemets hensigt
- fra perfektion og perfektibilitet over dannelse til entrepreneurskab og bæredygtighed. I Kiær, K. & Qvortrup, A. (red.). (2017). Den professionelle og moderne didaktik(er). Frederikshavn: Forlaget Dafolo (in press).

Smith, K., and H. H. Tillema (1998). Evaluating Portfolio Use as a Learning Tool for Professionals. Scandinavian Journal of Educational Research, 41 (2): 195–205.

Tillema, H.H. (1998). Design and validity of a portfolio instrument for professional training. Studies in Educational Evaluation, 24(3), 263-278.

Tillema, H.H., & Smith, K. (2000). Learning from portfolios: differential use of feedback on portfolio construction. Studies in Educational Evaluation, 26(1), 193-210.

Tolsby, H. (2002). Digital Portfolios – a Tool for Learning, Self-Reflection, Sharing & Collaboration. In Dirckinck-Holmfeld, L, & Fibiger, B. (ed.), Learning in Virtual Environments, (pp. 231-247). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Wittek, A. L. (2007). Mappe som redskap for læring i høyere utdanning. Strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner. PhD, Oslo University, Oslo.

Wolf, D.; Bixby, J.; Glenn, J. & Gardner, H. (1991). To Use Their Minds Well: Investigating New Forms of Student Assessment. Review of Research in Education, 17.

Yancey, K., & Weiser, I. (Ed.) (1997). Situating Portfolios. Four perspectives. Logan: Utah State University Press.

Yorke, M. (2003). Formative Assessment in Higher Education: Moves Towards Theory and the Enhancement of Pedagogic Practice. Higher Education, 45(4), 477-501.

Zeichner, K., & Wray, S. (2001). The Teaching portfolio in US teacher education programs: what we know & what we need to know. Teaching & Teacher Education, 17(5), 613-621.

Publiceret
2017-05-17
Citation/Eksport
Qvortrup, A., & Keiding, T. (2017). Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 10(17). https://doi.org/10.7146/lom.v10i17.26400