Digital portfolio og peer to peer feedback - skaber transfer og engagerede studerende

  • Ditte Jacobsen Professionshøjskolen Metropol
  • Jesper Glarborg Bahrenscheer Professionshøjskolen Metropol
Nøgleord: digital portfolio, peer to peer feedback, alignment, skriftlighed, Learning Management System

Resumé

På Bioanalytikeruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol har vi på ti-ugers modulet ”Molekylærbiologiske og genetiske analyser”, udviklet en digital portfolio som didaktisk redskab. Portfolien er blevet afprøvet på fire forløb, og har været med til at skabe større engagement blandt de studerende og øget transfer mellem teori og praksis. Artiklen tager afsæt i erfaringerne fra udvikling, anvendelse og evaluering af den digitale portfolio og peer to peer feedback. Portfolien er digital og tilknyttet Metropols Learning Management System. De studerende uploader individuelt ugentligt deres arbejde tilknyttet ugens fokusområde. En gang om ugen giver de studerende hinanden peerfeedback på ugens arbejde. Anvendelsen af portfolien har øget de studerendes kompetencer til at give og anvende peerfeedback. De studerende angiver, at de opnår en høj grad af læring i forbindelse med arbejdet med portfolien, bl.a. fordi de oplever, at det forpligter, at de skal dele portfolien og feedbacken med en medstuderende. Desuden oplever vi som undervisere, at de studerendes faglige niveau er blevet væsentligt forøget blandt de studerende, der aktivt har benyttet portfolien i samspil med feedback.

Forfatterbiografier

Ditte Jacobsen, Professionshøjskolen Metropol

Lektor

cand. scient.

Master naturfagenes didaktik, M.S.Ed.

Bioanalytikeruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol

Jesper Glarborg Bahrenscheer, Professionshøjskolen Metropol

Lektor

cand. scient.

Bioanalytikeruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol

Referencer

Andre, Dr. K. & Heartfield, Dr. M. (2007). Professional Portfolios Evidence of Competency for Nurses and Midwifes. Elsevier Australia.

Barrett, H. C. (2011). Balancing the Two Faces of ePortfolios, British Columbia Ministry of Education, Innovations in Education, 2nd Edition. Retrieved April 27, 2017 from http://electronicportfolios.org/balance/Balancing2.htm.

Biggs, J. & Tang. C. (2007). Teaching for Quality Learning at University. 3. udg. Open University Press.

Cook-Sather, A., Bovill, C. & Felten P. (2014). Engaging Students as Partners in Learning and Teaching – A Guide for Faculty. Jossey-Bass A Wiley Brand, United States of America.

Danske professionshøjskoler (2016). Feedback i undervisningen på professionshøjskolerne, Idékatalog om feedback udarbejdet af de studerendes faglige organisationer, (LL, SLS, SDS og PLS) Dansk Magisterforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske Professionshøjskoler. Retrieved April 27, 2017 from http://danskeprofessionshøjskoler.dk/wp-content/uploads/2017/04/Feedback-i-undervisningen_2017_V7.pdf.

Dysthe, O. & Engelsen, K. S. (red.) (2005). Mapper som pædagogisk redskab. Forlaget Klim.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback, Review of Educational Research. 77, 81-112, DOI: 10.3102/003465430298487.

Hattie, J. & Yates, G. C. R (2014). Synlig læring og læringens anatomi. Dafolo.

Illeris, K. (2006). Læring. Roskilde Universitetsforlag.

Jæger, K. & Jensen, A. A. (2008). Et organisatorisk perspektiv på portfolio, Lund, B. (red.) Portfolio i et lærings og uddannelsesperspektiv. Aalborg Universitetsforlag.

Lorenzen, H. & Thomasen, I. N. (2017). Facilitering af selvstudiet i problembaseret læring – et læringsdesign for asynkron kommunikation, Læring & Medier, 16.

Lund, B. (2008). Læringsteoretiske begrundelser for portfolien som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition, Lund, B. (red.) Portfolio i et lærings og uddannelsesperspektiv. Aalborg Universitetsforlag.

Mezirow, J. (2012). Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. Illeris, K. (red.) 49 tekster om læring. Samfundslitteratur.

Nielsen, P. B. & Månsson, C. (2011). Transfer –hvilke faktorer sikrer hensigtsmæssig overførsel og anvendelse af viden, Danske Bioanalytikere. 11, 24-28.

Professionshøjskolen Metropol (2014). Strategi 2020, Retrieved May 5, 2017 from https://www.phmetropol.dk/om+metropol/strategier.

Studieordning for Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse (2009). Retrieved June 2017 from https://www.phmetropol.dk/uddannelser/bioanalytiker/uddannelsen/studieordning.

Publiceret
2017-05-17
Citation/Eksport
Jacobsen, D., & Bahrenscheer, J. (2017). Digital portfolio og peer to peer feedback - skaber transfer og engagerede studerende. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 10(17). https://doi.org/10.7146/lom.v10i17.26342