Undervisning og digitale medier - Distraktion, koncentration og engagement

Forfattere

  • Jesper Tække Aarhus Universitet
  • Michael Paulsen SDU

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.26242

Nøgleord:

Uddannelse, internet, sociale medier, undervisning

Resumé

Artiklen fremfører ud fra forskningsprojektet Socio Media Education en model, der gør det muligt at diskutere, hvordan lærere og elever kan reagere på de nye digitale medier, herunder hvad de undervisningsmæssige konsekvenser kan blive. Modellen beskriver tre bølger, der rummer distinkte reaktioner og konsekvenser. Fokus er på, hvordan lærerne forholder sig didaktisk til de nye digitale/sociale medier. I den første bølge bliver eleverne fristet af de muligheder for ikkeundervisningsrelevante aktiviteter, som internettet åbner op for. Uanset om lærerne forbyder eller ignorerer disse muligheder, får det negative konsekvenser for undervisningen. Internettet fremtræder her som distraktion. Den anden bølge opstår, når lærere og elever bruger de nye medier til at forbedre deltagelsesmulighederne i undervisningen og til at trække opmærksomheden tilbage til undervisningsfællesskabet. Her fremtræder internettet som en mulighed for at skabe bedre koncentrationDen tredje bølge bliver til, når lærere og elever bruger internettet til at inkludere tredje parter i undervisningsinteraktionen. Her fremtræder internettet som en ny måde at skabe dannende engagement på. Der argumenteres for, at de tre bølger giver hver sine didaktiske perspektiver og diskussioner, der bør adresseres hver for sig; samtisig udgør bevægelsen fra bølge 1 til bølge 3 et samlet hele, der tillige bør forstås i sin helhed. 

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Jesper Tække, Aarhus Universitet

Lektor, Ph.D.

Institut for kommunikation og kultur

Michael Paulsen, SDU

Lektor, Ph.D.

Referencer

Atkinson, C. (2010): The Backchannel. Berkeley, CA: New Riders, Peachpit. Pearson Education. Biesta G. J. J., (2006). Beyond Learning. Colorado: Paradigm Publishers. Blanchard, A. L. & Markus M. L. (2004). The Experienced “Sense” of a Virtual Community: Characteristics and Processes, in The DATA BASE for Advances in Information Systems - Winter 2004 (Vol. 35, No. 1) Biesta J. J. Gert, (2006). Beyond Learning. Colorado: Paradigm Publishers. Bourdieu, P. (2000). Cultural Reproduction and Social Reproduction. In R. Arum and I. Beattie (Eds.) The Structure of Schooling: Readings in the Sociology of Education. McGraw-Hill Higher Education. Pp. 56-68. Bruns, A. (2008). Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage. New York: Peter Lang. Crook, C. (2008). Web 2.0 technologies for learning: The current landscape – opportunities, challenges and tensions, Nottingham: Becta: Leading next generation learning. Elavsky, c. M. (2012). You Can't Go Back Now: Incorporating "Disruptive" Technologies in the Large Lecture Hall. in Social Media. Noor Al-Deen, Hana S. & Hendricks, John Allen (Rad). Lanham, Maryland: Lexington Books. Pp 75 – 91. Foucault, M. (1991). Discipline and Punish. London: Penguin Books. Jenkins, H., Ford, S. and Green, J. (2013). Spreadable media – Creating value and meaning in a networked culture. New York: New York Uni. Press. Jenkins, H. (2008). Convergence culture: Where old and new media collide. New York: New York University Press. Jenkins, H. et. al (2006) Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. London: The MIT Press Junco, R., Heibergert G & Loken E. (2010). The Effect of Twitter on college student engagement and grades, in Journal of Computer Assisted Learning. August 2010 Blackwell Pub. Ltd Klafki, W. (2014). Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Aarhus: Forlaget Klim. König, C. J. (2005). Working Memory, Fluid Intelligence, and Attention Are Predictors of Multitasking Performance, but Polychronicity and Extraversion Are not, in HUMAN PERFORMANCE, 18(3), pp 243–266. Kuznekoff, J. H., Munz, S. and Titsworth, S. (2016). Mobile Phones in the Classroom: Examining the Effects of Texting, Twitter, and Message Content on Student Learning. In Communication Education. Vol. 64, No. 3, July 2015, pp. 344–365. Lee ,J., Lin, L. & Robertson, T. (2012). The impact of media multitasking on Learning, in Learning, Media and Technology. Vol. 37, No. 1, March 2012, pp. 94–104. Levinsen, K. T. og Sørensen B. H. (2011). Fremtidsrettede kompetancer og didaktisk design. In Meyer, B. (red). It-didaktisk design. CURSIV, skriftserie udgivet ad Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Liburd, Janne J. og. Christensen, Inger-Marie F. (2011). Web 2.0 i videregående uddan-nelser. Idéhæfte fra eVidenCenter® – Det Nationale Videncenter for e-læring Århus Købmandsskole Viborgvej 159A, Hasle 8210 Århus V. Lovari, Alessandro & Giglietto, Fabio (2012). Social Media and Italian Universities: An Empirical Study on the Adoption and Use of Facebook, Twitter and Youtube” In © 2012 Social Science Electronic Publishing, Inc.: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1978393 Lowe, Ben & Laffey, Des (2011). Is Twitter for the Birds? : Using Twitter to Enhance Student Learning in a Marketing Course. in Journal of Marketing Education 2011 pp. 33: 183. Luhmann, N. (2016). Samfundets samfund. København: Hans Reitzels Forlag. Luhmann, Niklas (2006). Samfundets uddannelsessystem. København: Hans Reitzels Forlag. Mathiasen H., Aaen J., Dalsgaard C. og Thomsen M. B. (2014). Undervisningsorganisering, -former og –medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Hovedrapport 2014 4. runde, 2012-2014. Forskningsrapport 2014 Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. McNely, B. J. (2009). Backchannel Persistence and Collaborative Meaning-Making, In SIGDOC’09, October 5–7, 2009, pp. 1-7. Meyrowitz, J. (1985). No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford Uni. Press. Moody, Mia (2010). Teaching Twitter and Beyond: Tips for Incorporating Social Media in Traditional Courses, in Journal of Magazine & New Media Research. Vol. 11, No. 2, pp 1-9. O’Brien, Jennifer (2011). UCSF Study on Multitasking Reveals Switching Glitch in Aging Brain. www.ucsf.edu Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks: data and theory. In Psychological Bulletin, 16, 220–244. Reid, J. (2011). “We don’t Twitter, we Facebook”: An alternative pedagogical space that enables critical practices in relation to writing, in English Teaching: Practice and Critique May, 2011, Volume 10, Number 1. Pp 58-80. Shannon, B. Rinald, Tapp, Suzanne, & A. Laverie, Debra (2011). Learning by Tweeting: Using Twitter as a Pedagogical Tool. in Journal of Marketing Education 33(2) pp. 193–203 Trondman, M. (1999) Kultursociologien i praktikken. Lund: Student- litteratur. Tække, J. og Paulsen, M. (2016). Undervisningsfællesskab og læringsnetværk i det digitale samfund. København: Forlaget Unge Pædagoger. Tække, J. og Paulsen, M. (2016b). Bildung in the Era of Digital Media. in Journal of Sociocybernetics ISSN 1607-86667. Vol 14, No 1. (2016). https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/article/view/1433/1385 Tække & Paulsen, (2016c). Steering of Educational Processes in a Digital Medium Environment. in Journal of Sociocybernetics, Vol. 13, Nr. 2, 2016, s. 72-83. https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/article/view/1175/1054 Tække, J. og Paulsen, M. (2015). Digital dannelse på HF og VUC – Udfordringer, erfaringer og perspektiver. København: Unge Pædagoger. Tække, J og Paulsen, M. (2013). Sociale medier i gymnasiet - mellem forbud og ligegyldighed. København: Forlaget Unge Pædagoger. Tække, J. & Paulsen, M. (2010a). Trådløse netværk og sociale normer i forandring. In Norsk Medietidsskrift (1) s. 26-45. Tække, J. & Paulsen, M. (2010b). Digitale medier og magt i undervisningen. In Dansk Sociologi Nr. 3/21. årgang s. 29-48. Tække, J. & Paulsen, M. (2009). Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem. In MedieKultur Vol. 46 s. 56-72. Webb, Lynne M. (2012). Faceboog- How College Students Work it. in Social Media. Noor Al-Deen, Hana S. & Hendricks, John Allen (Rad). Lanham, Maryland: Lexington Books. Pp. 3-23. Willis, P. (1977/1981). Learning to Labor. How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Farnborough Hants: Saxon House. Wright, Noeline (2010). Twittering in teacher education: reflecting on practicum experiences. In Open Learning Vol. 25, No. 3, November 2010, pp. 259–265. Wood, Eileen et. al (2012). Examining the impact of off-task multi-tasking with technology on real-time classroom learning. In Computers & Education 58 (2012) pp. 365–374. Yaros A., Ronald (2012). Social Media in Education: Effects of Personalization and Interactivity on Engagement and Collaboration in Social Media. Noor Al-Deen, Hana S. & Hendricks, John Allen (Rad). Lanham, Maryland: Lexington Books. Pp. 57-75. Zeng, Lily, Hall, Holly, og Pitts, Mary Jackson (2012). Cultivating a Community of Learners: The Potential Challenges of Social Media in Higher Education. in Social Media. Noor Al-Deen, Hana S. & Hendricks, John Allen (Rad). Lanham, Maryland: Lexington Books. pp 93-110.

Downloads

Publiceret

15-01-2018

Citation/Eksport

Tække, J., & Paulsen, M. (2018). Undervisning og digitale medier - Distraktion, koncentration og engagement. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.26242