Portfolio – et lærings- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

Christina Højlund, Jeppe Egendahl, Lene Mark

Resumé


Denne artikel vil tage udgangspunkt i portfolio som læring- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, på valgmodulet ”Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser”. Artiklen vil undersøge, hvordan portfolioen kan understøtte de studerendes læring og refleksion, samt argumentere for, hvordan portfolioen kan fungere som evalueringsredskab – både formativt og summativt.

Med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, hvor portfolio er en del af eksamensformen, vil artiklen præsentere, analysere og diskutere hvilke anvendelsesmuligheder portfolioen har haft i undervisningen og i de studerendes læreproces. Artiklen tager også fat på blogteknologiens mulighed for at understøtte portfolioformen, samt som platform for underviserfeedback og peer-respons.

Artiklen peger afslutningsvis på, hvordan man som underviser kan arbejde didaktisk med stilladsering af de lærendes arbejde med portfolio.


Nøgleord


Voksenundervisnining; Portfolio; Diplomdidaktik

Fuld tekst:

PDF

Referencer


Damlund, Vibeke. (2009). Læreprocesser og voksenundervisning. In: Rander, Henrik, Boysen, Lis og Goldbech, Ole: En moderne voksendidaktik (s. 37-45). Alinea.

Danmarks Evalueringsinstitut. (2015). Nye krav til pædagogiske kompetencer. Hentet d. 27/1 2017 fra https://www.eva.dk/projekter/2013/undersogelse-af-loft-af-den-grundlaeggende-paedagogiske-kompetence-til-diplomniveau/download-hovedrapporten/nye-krav-til-de-paedagogiske-kompetencer/download.

Dohn, Nina Bonderup. (2010). Wikis og blog i undervisningen - teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer. In: Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), nr. 4, 2010, Aarhus Universitet.

Duch, Henriette og Rasmussen, Palle. (2016). Ind i rammen: beslutningsprocessen om at omlægge erhvervsskolernes pædagogikum til en diplomuddannelse. In: Praktiske Grunde (s. 37-56). Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Nr. 1-2, 2016, Hexis. Hentet d. 28/1 2017 fra http://praktiskegrunde.dk/praktiskegrunde(2016-1+2e)duch-rasmussen.pdf.

Dysthe, Olga og Engelsen, Knut Steinar (red.). (2005). Mapper som pædagogisk redskab - Perspektiver og Erfaringer, Forlaget Klim.

Ellmin, Roger. (2001). Portfoliomodellen. En måde at lære og tænke på, København: Gyldendal.

Gynther, Karsten (red.). (2010). Didaktik 2.0. Akademisk Forlag.

Illeris, Knud. (2006). Læring. Samfundslitteratur.

Krogh, Ellen. (2007). En ekstra chance. Portfolioevaluering i dansk, Gymnasiepædagogik 60, Syddansk Universitetsforlag. Hentet 27/1 2017 fra http://www.sdu.dk/~/media/5E50DE610AA74380AA6DF24E5C8A7E08.ashx.

Krogh, Ellen og Jensen, Mi’janne Juul. (2008). Portfolioevaluering og portfoliodidaktik, Dansklærerforeningens Forlag.

Lund, Birthe. (2008). Indledning og Læringsteoretiske begrundelser for portfolioen som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition. In: Lund, Birthe (red): Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s. 5-10 og 11-36). Aalborg Universitetsforlag.

Lund, Birthe. (2003). Elektronisk portfolio i et læringsteoretisk og uddannelsespolitisk perspektiv, In: Mathiasen, Helle (red.) 2003: IT og læringsperspektiver (s. 98-123). Alinea.

Professionshøjskolerne. (2016) Studieordning, Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. Hentet 23/1 2017 fra http://www.via.dk/-%20/media/VOK/2ca076ac3d2d950d4817c4bcbdda69a296b21aa0d5fb d76c19a3d3ee152d7ae7.pdf.

Qvortrup, Ane. (2010). Den paradoksale undervisningskommunikation. Syddansk Universitet. Hentet 23/1 2017 fra http://www.sdu.dk/-/media/files/forskning/phd/phd_hum/afhandlinger/2011/ane+qvortrup.pdf.

Qvortrup, Ane. (2013). Portfolioen i slipstrømmen af et nyt evalueringsparadigme. In: Cepra-striben, Tidsskrift for Evaluering i Praksis, nr. 15, (s. 24-33).

Selander, Staffan og Gynther Kress. (2012). Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv. Frydenlund.

Tanggaard, Lene. (2016). Refleksiv praksislæring. Hentet d. 30/1 2017 https://www.youtube.com/watch?v=nxMtkRmURPg&list=PLor6mwA17 BOaISwoKKFZenoJc_Az__t2V. Offentliggjort den 15. december 2016.

Ulriksen, Lars. (2016). Hvordan skal de studerende evalueres? In: Ulriksen, Lars. God undervisning på de videregående uddannelser (s.187-230). Frydenlund.

Undervisningsministeriet. (2010a). Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Hentet d. 21/1 2017 fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134929#K3.

Undervisningsministeriet. (2010b). Informationsbrev om den pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik, København: Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Hentet d. 21/1 fra http://www.hl.dk/sites/default/files/documents/uddannelse/Orienterin gsbrev_om_PD_1_fra_UVM.pdf.

Undervisningsministeriet. (2015). Strategi for den digitale erhvervsuddannelse. Hentet d. 25/1 2017 fra http://www.emu.dk/sites/default/files/Strategi%20for%20den%20digit ale%20erhvervsuddannelse%20marts%202015.pdf.

Wang, Q.Y., & Woo, H.L. (2008). The affordances of weblogs and discussion forums for learning: A comparative analysis (s. 34-38). Educational Technology, 48(5).
DOI: http://dx.doi.org/10.7146/lom.v10i17.25297Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN-nummer: 1903-248X

Hosted by the Royal Danish Library