Tema 2: Augmented Reality som wearable. Et design for visuel læring i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v8i14.22797

Nøgleord:

anatomiundervisning, sygeplejerskeuddannelsen, visuel læring, wearable, augmented reality

Resumé

Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring.

Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR-applikation, der via iPad og et tag, der bæres af en person, kan anvendes til at forstå forholdet mellem den fysiske krops lunge og billedet af en lunge. Dette gennemføres gennem udvikling og afprøvning af et didaktisk design. Undersøgelsen trækker på en Design Based Research (DBR)-tilgang og inddrager viden om AR og wearables og Inquiry Based Science Education (IBSE) samt visuel læring og visuelle fagkulturer inden for medicin. Designafprøvningerne viser, at wearables optimerer visuel læring, men også at små justeringer af AR-teknologi mellem første og anden iteration flytter studerendes læringsfokus fra fagindhold til metakommunikation om medieringsformer. Artiklen konkluderer, at kombinationen mellem wearable og IBSE kan understøtte visuel læring til gavn for et helhedssyn på anatomiundervisning og patientpleje.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Mie Buhl, Aalborg Universitet

Professor, leder af Komunikation, It og LæringsDesign (KILD) og forskningslab ILD, Institut for Kommunikation

Annette Rahn, VIA University College

Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen Canpus Horsens

Downloads

Publiceret

25-12-2015

Citation/Eksport

Buhl, M., & Rahn, A. (2015). Tema 2: Augmented Reality som wearable. Et design for visuel læring i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 8(14). https://doi.org/10.7146/lom.v8i14.22797

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema