Digitale prøver – et litteraturstudie

Forfattere

  • Karen Louise Møller Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts Media Lab, Aarhus Universitet, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N
  • Thomas R. Mikkelsen CELM – VIA E-læring & Medier, Center for forskning & udvikling, VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N og Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA University College, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v8i13.20439

Nøgleord:

digitale prøver, summativ evaluering, multiple choice-opgaver, wiki, e-portfolio

Resumé

Digitale prøveformer bliver efterhånden mere og mere udbredte. Denne artikel er baseret på et litteraturstudie foretaget for at få indsigt i primært forskningslitteraturen om digitale prøveformer. I artiklen præsenterer vi de forskellige typer digitale prøver, der omtales og diskuteres i litteraturen, og vi beskriver de potentielle fordele af bl.a. økonomisk, administrativ og pædagogisk karakter, der ifølge litteraturen kan opnås ved at bruge digitale prøver. Vi beskriver endvidere de udfordringer og potentielle ulemper, der kan være forbundet med indførelse af digitale prøver. Det drejer sig bl.a. om udfordringer hvad angår prøvesystem, organisation, teknologi, kompetenceudvikling og uddannelseskultur. Vi beskriver i artiklen en række konkrete eksempler på digitale prøver, og vi præsenterer resultater fra undersøgelser af underviseres og studerendes oplevelser med digitale prøveformer.

Against the backdrop of the rapid spread of digitized tests and exams, this article sets out to present some of the results of a literature study carried out with the aim of gaining insight into the research literature on this topic. The article presents different types of tests, focusing on the financial, administrative, and pedagogical advantages described and discussed in the literature as potentially attainable through the use of digitized exams. In addition, the challenges and potential problems connected with the introduction of digitized tests are described. Among these are challenges related to the test system or to competence development as well as organizational, technological, and cultural challenges. Finally, the article provides concrete descriptions of tests and presents results from select studies of teacher and student experiences of digitized tests.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Downloads

Publiceret

27-02-2015

Citation/Eksport

Møller, K. L., & Mikkelsen, T. R. (2015). Digitale prøver – et litteraturstudie. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 8(13). https://doi.org/10.7146/lom.v8i13.20439