Digital humaniora og teknologi forståelse

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136744

Nøgleord:

Digital humaniora, Teknologiforståelse, Digitale kompetencer

Resumé

Der er i de senere år blevet brugt mange ressourcer på at integrere nye digitale teknologier på alle niveauer af uddannelsessystemet, både på policyniveau og i praksis. I grundskolen taler man om teknologiforståelse, i gymnasiet om informatik og på universiteterne har man efterhånden forsøgt at sætte ’computational’ foran navnene på de fleste discipliner.

Det har imidlertid vist sig at være en meget stor udfordring at implementere teknologiforståelse og computationel tænkning i skolernes, gymnasiernes og universiteternes veletablerede fag og fagforståelser (Tannert et al., 2021). Det har generelt været en udfordring inden for mange fagområder, men særligt inden for de humanistiske fag synes der at være en diskrepans mellem fagenes identiteter og etablerede fagforståelser og den nye datalogiske faglighed. Dette har resulteret i, at mange humanistiske fag har valgt at løse opgaven ved at implementere et kritisk og sociologisk orienteret perspektiv med fokus på, hvordan teknologi påvirker hverdagsliv og kommunikation (Se fx Børne- og Undervisningsministeriet, u.å.-b, u.å.-a)  frem for et perspektiv, der udforsker hvordan datalogiske metoder og perspektiver kan udvide fagforståelsen.

Denne indstilling har rødder i en gammel tradition for teknologikritik inden for humaniora, der trækker på tankegods fra bl.a. Marx (1970), Horkheimer & Adorno (1969), Heidegger (1999) og forskellige poststrukturalistiske strømninger som fx actor network theory (Latour, 1999, 2005). Teknologikritikken har både været væsentlig og nødvendig, men har samtidig placeret humaniora i et modsætningsforhold til teknologi, herunder i særdeleshed digital teknologi og computationel tænkning.

I de senere år er der imidlertid, under den brede betegnelsen digital humaniora, opstået en strømning, der indtil videre først og fremmest er synlig på universiteterne, og som mere aktivt omfavner den digitale transformation. Med afsæt i et historisk rids over, hvordan den teknologikritiske position har udviklet op gennem det 20. århundrede, vil jeg i denne artikel diskutere, i hvilket omfang digital humaniora kan tilbyde en alternativ position, der gør det nemmere for de humanistiske fag dels at integrere teknologiforståelse i de eksisterende fagforståelser, dels at udvikle nye faglige identiteter som digitale humanister, for hvem avancerede digitale kompetencer og computationel tænkning indgår som en selvfølge i kompetenceprofilen.

Afslutningsvis diskuterer jeg, hvordan disse nye identiteter kan gøres tilgængelige for både elever og lærere i grundskolen og gymnasiet ved, i forlængelse af et emancipatorisk literacy-syn (Freire Paulo, 1985; The New London Group, 1996; Forfatter & Nielsen, 2021), at tage ejerskab over de nye digitale teknologier ved at tænke dem som et middel til kritik snarere end som målet for kritik.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografi

Ulf Dalvad Berthelsen, IKK, Aarhus Universitet

Lektor, ph.d.

Referencer

Aeschylus. (1854). Den bundne Prometheus: Tragedie (N. V. Dorph, Overs.). Samfundet til den danske Litteraturs Fremme.

Bense, M. (1965). Aesthetica: Einführung in die neue Aesthetik. Agis.

Berry, D. M. (2011). The computational turn: Thinking about the digital humanities. Culture Machine, 12, 1–22.

Berry, D. M. (2012a). Introduction: Understanding the Digital Humanities. I D. M. Berry (Red.), Understanding Digital Humanities (1st ed. 2012., s. 1–20). Palgrave Macmillan UK.

Berry, D. M. (2012b). Understanding Digital Humanities (1st ed. 2012.). Palgrave Macmillan UK.

Berry, D. M. (2014). Critical theory and the digital. Bloomsbury Academic.

Forfatter (2016). Om det 21. Århundredes kompetencer: Fra arbejdsmarkedspolitik til allemandseje. www.literacy.dk. https://literacy.dk/media/1002/21st-century-skills-_-__Forfatter.pdf

Forfatter (2019). Hvilket sprog taler din computer? https://videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2019/hvilket-sprog-taler-din-computer/

Forfatter (2020). Computationel Tænkning: Om mennesker, maskiner og pædagogik. KvaN - Tidsskrift for læreruddannelse og skole, 117, 43–53.

Forfatter (2021). Democracy and Computation: A Normative Perspective on the Magic of the New Millennium. I Computational Thinking in Education. Routledge.

Bibelselskabet. (2020). Bibelen. Bibelselskabet.dk. https://www.bibelselskabet.dk/bibelen-online

Bimber, B. (1990). Karl Marx and the Three Faces of Technological Determinism. Social Studies of Science, 20(2), 333–351. https://doi.org/10.1177/030631290020002006

Blikstein, P. (2008). Travels in Troy with Freire: Technology as an Agent of Emancipation (C. Alberto & P. Noguera, Red.; s. 205–235). Brill. https://brill.com/display/book/edcoll/9789460911446/BP000015.xml

Børne- og Undervisningsministeriet. (u.å.-a). Stx Dansk Vejledning 2022. Hentet 14. november 2022, fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/stx/220908-vejledning-til-dansk-a--stx.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet. (u.å.-b). Vejledning for teknologiforståelse integreret i dansk. enu.dk. Hentet 14. november 2022, fra https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/7593_Bilag_Vejledning_Dansk_web_FINAL-a.pdf

Caeli, E. N., & Dybdal, M. (2020). Teknologiforståelse i skolens praksis: Datalogisk design til autentisk problemløsning. Læring Og Medier, 12(22). https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.115613

Delanty, G., & Harris, N. (2021). Critical theory and the question of technology: The Frankfurt School revisited. Thesis Eleven, 166(1), 88–108. https://doi.org/10.1177/07255136211002055

Feenberg, A. (2002). Transforming technology: A critical theory revisited (Rev. ed.). Oxford University Press.

Finnemann, N. O. (2014). Digital Humanities and networked digital media. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 30(57), Article 57. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v30i57.15592

Franke, H. W. (1971). Computergraphik, computerkunst. Bruckmann.

Freire Paulo. (1985). The politics of education: Culture, power, and liberation. Bergin & Garvey.

Fuchs, C. (2016). Critical Theory of Communication: New Readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Internet. University of Westminster Press. https://doi.org/10.16997/book1

Gross, B., Lee, J., Poldervaart, N., Bohnacker, H., Frohling, M., Laub, J., & Lazzeroni, C. (2018). Generative design: Visualize, program, and create with JavaScript in p5.js. Princeton Architectural Press.

Heidegger Martin. (1999). Spørgsmålet om teknikken og andre skrifter. Samlerens Bogklub.

Hesiod. (1973a). Theogonien. I L. Andersen (Overs.), Theogonien, Værker og dage og Skjoldet (s. 17–43). Gyldendal.

Hesiod. (1973b). Værker og dage. I L. Andersen (Overs.), Theogonien, Værker og dage og Skjoldet (s. 44–65). Gyldendal.

Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1969). Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente. S. Fischer Verlag.

Jensen, J. (2013). Danmarks oldtid: Fra stenalder til vikingetid. (Gert Posselt, Red.; Forkortet og let ajourført version.). Gyldendal.

Kurzweil, R. (2000). The age of spiritual machines: When computers exceed human intelligence. Penguin.

Kurzweil, R. (2005). The singularity is near: When humans transcend biology. Viking.

Latour, B. (1999). Pandora’s hope: Essays on the reality of science studies. Harvard University Press.

Latour, B. (2005). Reassembling the social an introduction to actor-network-theory. Oxford University Press.

Latour, B. (2014). Another way to compose the common world. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 4(1), 301–307. https://doi.org/10.14318/hau4.1.016

Latour Bruno. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. University Press.

Maeda, J. (1999). Design by numbers. MIT Press.

Manovich, L. (2018). AI aesthetics (First edition.). Strelka Press.

Manovich, L. (2020). Cultural analytics. The MIT Press.

Marx, K. (1970). Kapitalen: Kritik af den politiske økonomi (Witt-Hansen Johs, Red.). Rhodos.

Montfort, N. (2016). Exploratory programming for the arts and humanities. The MIT Press.

Moretti, F. (2000). Conjectures on world literature. New Left Review, 1(1), 54–68.

Papert, S. A. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. Harvester.

Papert, S. A., & Solomon, C. (1971). Twenty Things To Do With A Computer (AI Memo Nr. 248). https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/5836

Reas, C., & Fry, B. (2007). Processing: A programming handbook for visual designers and artists. MIT Press.

Reas, C., & Fry, B. (2014). Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists (2., 2nd edition. udg.). The MIT Press.

Reas, C., McWilliams, C., & Barendse Jeroen. (2010). Form+code in design, art, and architecture: A guide to computational aesthetics. Princeton Architectural Press.

Riis, S. (2013). En anden begyndelse: Hvordan bliver artefakter til samlingssteder for Martin Heidegger og Bruno Latour? I Schiølin Kasper & Riis Søren (Red.), Nye spørgsmål om teknikken. Aarhus Universitetsforlag.

Rockwell, G., & Sinclair, S. (2016). Hermeneutica: Computer-Assisted Interpretation in the Humanities. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9522.001.0001

Sayes, E. (2013). Actor–Network Theory and methodology: Just what does it mean to say that nonhumans have agency? Social Studies of Science, 44(1), 134–149. https://doi.org/10.1177/0306312713511867

Forfatter (2021). Computational Thinking as Subject Matter: As an Independent Subject or Integrated across Subjects? I Computational Thinking in Education. Routledge.

The New London Group. (1996). A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Harvard Educational Review, 66(1), 60–92. https://doi.org/10.4324/9780203979402-6

Tuhkala, A., Wagner, M.-L., Iversen, O. S., & Kärkkäinen, T. (2019). Technology Comprehension—Combining computing, design, and societal reflection as a national subject. International Journal of Child-Computer Interaction, 20, 54–63. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2019.03.004

Vejen, B., Rasmussen, M. D., Møller, T. E., & Haugan, S. (2021). Fortællinger om teknologiforståelse i læreruddannelsen: Narrativ evaluering af et nyt modul. Københavns Professionshøjskole. https://www.ucviden.dk/en/publications/fort%C3%A6llinger-om-teknologiforst%C3%A5else-i-l%C3%A6reruddannelsen-narrativ-e

Wendling, A. E. (2009). Karl Marx on technology and alienation. Palgrave Macmillan.

Downloads

Publiceret

28-08-2023

Citation/Eksport

Berthelsen, U. D. (2023). Digital humaniora og teknologi forståelse. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136744

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet