Gruppearbejdets dialogiske rum

Brug af Google Jamboard og samtalekort til at styrke elevers samarbejdsprocesser

Forfattere

  • Thorkild Hanghøj
  • Dorte Bygebjerg Kristensen Fredericia Realskole
  • Jakob Kyu Schønemann Herstedlundskole
  • Lars Bøge Eskildsen Erhvervsakademi Aarhus

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v17i29.136461

Nøgleord:

kreativitet, dialog, gruppearbejde

Resumé

Gruppearbejde er en velkendt arbejdsform i grundskolen, der både har læringsmæssige muligheder og begrænsninger. Det gælder ikke mindst, når elever skal samarbejde om at udvikle fælles idéer, hvor nogle elever let overtager styringen, mens andre kan have svært ved at blive hørt. I denne artikel analyserer vi videoobservationer af 5. og 6. klasse elevers brug af fysiske samtalekort og det digitale redskab      Google Jamboards til at understøtte deres kreative samarbejdsprocesser. Vi tager teoretisk afsæt i en forståelse af gruppearbejde som dialogisk rum for divergent og konvergent idéudvikling, der giver elever mulighed for at åbne, udvide og uddybe deres fælles forståelser. Samtidig er vi optaget af, hvordan de forskellige redskaber      kan bidrage til at rammesætte dialog ved at tilbyde eleverne roller og undersøgende spørgsmål. Vores fund peger på, at Google Jamboards er velegnet til at støtte forberedelse og skabe overblik over ideer, mens samtalekort både kan styrke elever, som har svært ved at tage roller og byde ind i gruppearbejdsformen, og virke som hjælp til at holde det fælles dialogiske rum åbent.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Dorte Bygebjerg Kristensen, Fredericia Realskole

Lærer og matemamatikvejleder.

Jakob Kyu Schønemann, Herstedlundskole

Lærer og pædagogisk lærings-, matematik- og ikt-vejleder.

Lars Bøge Eskildsen, Erhvervsakademi Aarhus

Lektor.

Referencer

Bakhtin, M. M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. University of Texas.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Dam-Christensen, E. (2021). Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen: et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.

Gynther, K., Christensen, O., & Petersen, T. B. (2012). Design-Based Research: introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. Læring Og Medier, 5(9), https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.6140.

EVA (2020). Gruppearbejde i folkeskolen – Erfaringer og inspiration fra aktionslæring om gruppearbejde. Danmarks Evalueringsinstitut. Link: https://www.eva.dk/grundskole/gruppearbejde-folkeskolen-erfaringer-aktionslaering

Gregersen, C. & Mikkelsen, S. S. (2007). Ingen arme, ingen kager. En Bourdieu-inspireret praksisanalyse af skolens sociale sortering. Unge Pædagoger.

Howe, C., & Abedin, M. (2013). Classroom dialogue: A systematic review across four decades of research. Cambridge Journal of Education, 43(3), 325-356. https://doi.org/10.1080/0305764X.2013.786024

Jandrić, P., Knox, J., Besley, T., Ryberg, T., Suoranta, J., & Hayes, S. (2018). Postdigital science and education. Educational Philosophy and Theory, 50(10), 893-899. https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1454000

Kagan, S., & Kagan, S. (1994). Cooperative Learning. Kagan.

Mercer, N., Wegerif, R., & Major, L. (Eds.). (2019). The Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education. Routledge.

Mercer, N., Hennessy, S., & Warwick, P. (2019). Dialogue, thinking together and digital technology in the classroom: Some educational implications of a continuing line of inquiry. International Journal of Educational Research, 97, 187-199. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.007

OECD (2019). TALIS 2018 results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners. https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en

Pifarré, M. (2019). Using interactive technologies to promote a dialogic space for creating collaboratively: A study in secondary education. Thinking Skills and Creativity, 32, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.01.004

Rasmussen, M. D. (2021). Potentialer for dialogiske rum i litteraturundervisningens gruppearbejde. I: Jølle, L., Larsen, A.S., Otnes, H. & Aa, L.I. (red.). Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden (s. 108-125). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215050997-2021-07

Rasmussen, I. & Rødnes, K. A. (2020). Dialog + microblogging = flerstemmighed? I: O. Dysthe, I. J. Ness & P. O. Kirkegaard (red.). Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, s. 217-248. Klim.

Wegerif, R. (2020). Undervisning som åbning, udvidelse og uddybning af dialogisk(e) rum. I: O. Dysthe, I. J. Ness & P. O. Kirkegaard (red.). Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, s. 93-112. Klim.

Wegerif, R., & Major, L. (2023). The Theory of Educational Technology: Towards a dialogic foundation for design. Routledge.

Downloads

Publiceret

27-05-2024

Citation/Eksport

Hanghøj, T., Kristensen, D. B., Schønemann, J. K., & Eskildsen, L. B. (2024). Gruppearbejdets dialogiske rum: Brug af Google Jamboard og samtalekort til at styrke elevers samarbejdsprocesser. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 17(29). https://doi.org/10.7146/lom.v17i29.136461

Nummer

Sektion

Artikler uden for tema