Aktualiserede kompetencer i projekt digitale læringscirkler

En undersøgelse af undervisere på videregående uddannelsers oplevelser af udvikling af digitale undervisningskompetencer

Forfattere

  • Hanne Fie Rasmussen
  • Thomas Kjærgaard
  • Christian Black Jørgensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134280

Resumé

I denne artikel præsenteres et studie af den sociale praksis, der er etableret i forbindelse med et forløb om udvikling af digitale undervisningskompetencer. Forløbet var en del af projektet ”Digitale læringscirkler”. Med afsæt i empiri fra projektet undersøges det i denne artikel, hvilke kompetencer undervisere fra tre videregående uddannelsesinstitutioner oplever at have udviklet i forbindelse med deres deltagelse i forløbet. I et mixed methods studie, der inddrager både kvantitative data fra en surveyundersøgelse (n=96) og kvalitative data fra interviews med fire deltagere, undersøges de nye hhv. didaktiske og digitale muligheder for udvikling af undervisning som underviserne oplever, at forløbet har åbnet op for. Artiklen bidrager med viden om de didaktiske og digitale kompetencer underviserne har oplevet at udvikle i forbindelse med forløbet. Den viser, at selvom et udviklingsforløb har stort fokus på digitale aspekter, så fylder det almendidaktiske meget hos deltagerne.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Amdam, S., Kobberstad, L. R., & Tikkanen, T. I. (2022). Professional digital competence in strategy and management: A case study of three teacher education programs in Norway. Nordic Journal of Digital Literacy, (1), 16-30.

Basilotta-Gómez-Pablos, V., Matarranz, M., Casado-Aranda, L. A., & Otto, A. (2022). Teachers’ digital competencies in higher education: a systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(1), 1-16.

Brinkerhoff, R. O., & Apking, A. M. (2001). High impact learning: Strategies for leveraging performance and business results from training investments. Westview Publishing.

Bryman, Alan. 2016. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press

Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework. Educational Technology Research and Development, 68(5), 2449-2472.

Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet (Five Misunderstandings about Case-Study Research). Kvalitative metoder, København: Hans Reitzels Forlag, 463-487.

Greene, Jennifer C. 2007. Mixed methods in social inquiry. San Francisco: Jossey-Bass.

Heuling, L. S., Wild, S., & Vest, A. (2021). Digital Competences of Prospective Engineers and Science Teachers: A Latent Profile and Correspondence Analysis. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 9(4), 760-782.

Joshi, M. S. (2021). Holistic design of online degree programmes in higher education–a case study from Finland. International Journal of Educational Management.

Kemmis, S., Wilkinson, J., Edwards-Groves, C., Hardy, I., Grootenboer, P., & Bristol, L. (2013). Changing practices, changing education. Springer Science & Business Media.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press.

Leahy, D., & Dolan, D. (2010). Digital literacy: A vital competence for 2010?. In IFIP international conference on key competencies in the knowledge society (pp. 210-221). Springer.

Nielsen, L. T. (2012). Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet. En kulturhistorisk analyse af læreres læring i team. Ph.d.-afhandling, Århus Universitet

Pangrazio, L., Godhe, A. L., & Ledesma, A. G. L. (2020). What is digital literacy? A comparative review of publications across three language contexts. E-learning and Digital Media, 17(6), 442-459.

Rattleff, P., & Henriksen, T. D. (2010). Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark.

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. https://doi.org/10.2760/159770

Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2013). Interpretive research design: Concepts and processes. Routledge.

Sillat, L. H., Tammets, K., & Laanpere, M. (2021). Digital competence assessment methods in higher education: A systematic literature review. Education Sciences, 11(8), 402.

Verhoeven, J. C., Heerwegh, D., & de Wit, K. (2014). ICT learning experience and research orientation as predictors of ICT skills and the ICT use of university students. Education and Information Technologies, 21, 71–103. https://doi.org/10.1007/s10639-014-9310-3

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning as a social system. Systems thinker, 9(5), 2-3.

Wenger, E., White, N., & Smith, J. D. (2009). Digital habitats: Stewarding technology for communities. CPsquare.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications. Sage.

Zhao, Y., Llorente, A. M. P., & Gómez, M. C. S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review. Computers & Education, 168, 104212.

Downloads

Publiceret

27-01-2023

Citation/Eksport

Rasmussen, H. F. ., Kjærgaard, T., & Jørgensen, C. B. (2023). Aktualiserede kompetencer i projekt digitale læringscirkler: En undersøgelse af undervisere på videregående uddannelsers oplevelser af udvikling af digitale undervisningskompetencer. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(27), 17. https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134280

Nummer

Sektion

LOM27: Udvikling af underviserens digitale kompetencer