Digital kompetenceudvikling gennem udviklingslaboratorier

Forfattere

  • Marianne Georgsen UCN
  • Rasmus Jørnø Professionshøjskolen Absalon
  • Lars Petersen UC SYD
  • Oliver Tafdrup Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134152

Nøgleord:

Laboratorieformat, Kompetenceudvikling, Artikulationsarbejde, Teknologiforståelse, Læreruddannelse

Resumé

I artiklen beskrives og analyseres, hvordan kompetenceudvikling af undervisere i teknologiforståelse på læreruddannelsen har fundet sted gennem anvendelse af et laboratorieformat. Indholdsmæssigt har kompetenceudviklingen skullet favne en teknologisk, en fag-faglig og en almendidaktisk indholdsdimension. I projektet har man taget udgangspunkt i udviklingslaboratoriet som et sted, der er afgrænset fra den almindelige verden, hvor deltagerne kan stille nye typer af spørgsmål gennem et praktisk arbejde med undersøgelser og eksperimenter, og hvor formatet potentielt kan transformere undervisningspraksis, idet der er åbne rammer for at eksperimentere. Det undersøges, hvordan deltagerne omsætter laboratorieformatet i praksis. Den indledende tese er, at udviklingslaboratoriet udgør et løst defineret format, der i høj grad formes af både koordinatorer og deltagere. Disse processer analyseres i artiklen som artikulationsarbejde, dvs. koordinerende og strukturerende arbejde, der udføres for at få praksis til at fungere. Med afsæt i observations- og interviewdata undersøges forskellige aktør-perspektiver ifm. udviklingslaboratorierne, og herigennem illustreres en mangfoldighed af perspektiver og oplevelsesarenaer. På baggrund af analyserne konkluderes det, at det er muligt at realisere formatet ift. intentionen, men også at implementeringen af formatet i en mere rutinemæssig form medfører større udfordringer.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Andersen, B. L., Ebsen, R. O., Fonfara, A. M., Hjorth, M., Jepsen, K. N., Lorentzen, R. F., Madsen, P. H., Møller, L., Nielsen, L., Prætorius, J. L., Petersen, N. A. I., Rehder, M. M. & Schou, D. V. (2021). National undersøgelse af grundlag for udviklingslaboratorier som metode til fag- og kompetenceudvikling i teknologiforståelse som led i dansk og PL på Læreruddannelsen. Danske Professionshøjskoler.

Baker, K.S. & Millerand, F. (2007). Articulation work supporting information infrastructure design: coordination, categorization, and assessment in practice, Proceedings of the 40th international conference on systems sci-ence, HICSS40, IEEE Computer Society, New Brunswick, NJ.

Basballe, D. A., Hjorth, M., Iversen, O. S., Caspersen, M., Lundgaard Hansen, B., & Holm Kanstrup, K. (2021). Gap-analyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser. Danske Professionshøjskoler. https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/wp-content/uploads/2021/01/gap-analyse.2021.pdf

Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., Terry, G. (2018). Thematic Analysis. In: Liamputtong, P. (red.) Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. Springer, Singapore.

Børne- og undervisningsministeriet (2021): Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske under-visning. Slutevaluering. https://emu.dk/sites/default/files/2021-09/gsk_teknologiforst%C3%A5else_evalueringsrapport.pdf

Carroll, J. M. (2002). Scenarios and Design Cognition. Proceedings of the IEEE Joint International Conference on Requirements Engineering (RE’02).

Corbin, J.M. & Strauss, A.L. (1993). The articulation of work through interaction, The Sociological Quarterly, 34(1), pp. 71-83.

Hansen, J. & Georgsen, M. (under udgivelse). Underviseres digitale kompetencer. Kompetencedimensioner i projektet Læringscirkler. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(27).

Hutchins, E. (1995). Cognition in the wild. Cambridge, MA: The MIT Press

Kelentrić, M., Helland, K., & Arstorp, A. T. (2017). Professional digital competence framework for teachers. The Norwegian Centre for ICT in education, 1-74.

Kornholt, B., Wiskerchen, M., Oxenvad, C.M., Køhrsen, L., Ebsen, R.O., Emtoft, L.M., Jespersen, P., Madsen, P.H., Møller, L.D., Nielsen, L., Schou, D.V., Andersen, L.B. (2021). Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen. TEKFAG (upubliceret).

Redecker, C. & Punie, Y. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu (No. JRC107466). Joint Research Centre. doi:10.2760/159770.

Schmidt, L-H. (1988). Viljen til orden. Aarhus: Modtryk.

Schmidt, K., & Simone, C. (2000). 'Mind the gap! Towards a unified view of CSCW,' in COOP2000. The Fourth International Conference on the Design of Cooperative Systems, Sophia Antipolis, France, 23-26 May 2000, INRIA Sophia Antipolis, France

Sofkova Hashemi, S. (2019). Lärares digitala kompetens. I: Godhe, A. & Sofkova Hashemi, S.(red.). Digital kom-petens för lärare, 141-149, Gleerups Utbildning AB

Staunæs, D. et al (2014). Læringslaboratorier og – eksperimenter. Aarhus Universitetsforlag.

Strauss, A. (1985). Work and the division of Labor. The Sociological Quarterly, 26(1), pp. 1-19.

Strauss, A. (1988). The Articulation of project work: An organizational process. The Sociological Quarterly, 29 (2), ff. 163-178

Strauss, A. (1993). Continual Permutations of Action. Aldine DeGruyter, NewYork.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2022). En ambitiøs læreruddannelse tæt på folkeskolen og til gavn for folkeskolen. ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-reform-af-laereruddannelsen-13-september-2022.pdf.

Undervisningsministeriet (2019): Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse. https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20L%C3%A6seplan.Tilg%C3%A6ngelig.%20Teknologiforst%C3%A5else.%20pdf.pdf

Downloads

Publiceret

11-04-2023

Citation/Eksport

Georgsen, M., Jørnø, R., Petersen, L., & Tafdrup, O. (2023). Digital kompetenceudvikling gennem udviklingslaboratorier. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(27). https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134152

Nummer

Sektion

LOM#27: Udvikling af underviserens digitale kompetencer