Underviseres digitale undervisningskompetencer post-corona

Forfattere

  • Maria Hvid Stenalt Center for Digital Education
  • Liv Nøhr
  • Emil Bøgh Løkkegaard
  • Helle Mathiasen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134150

Resumé

Digitale teknologier antages at kunne understøtte universitetsstuderendes læring. Dette fokus manifesterer sig ligeledes i universitetsstrategier, hvor der opstilles mål om, at digitale teknologier bruges til at støtte de studerendes læring. Dette stiller krav til underviseres digitale undervisningskompetencer. I denne artikel formidles et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, om undervisere post-corona har de nødvendige digitale undervisningskompetencer til at støtte universitetsstuderendes læring. Artiklen formidler de centrale fund fra et mixed methods studie på et dansk universitet med 399 respondenter. Vi finder, at undervisere føler sig fortrolige med onlineundervisning, men at de kun i mindre grad benytter sig af studentercentrede undervisningselementer i praksis. Vi konkluderer, at der er behov for fortsat kompetenceudvikling, og at udviklingen af kompetencer er særlig afhængig af praktisk erfaring, herunder dialog med kolleger og studerende. Endvidere er der behov for at identificere og udvikle viden om, hvordan og hvorvidt underviseres sanseinput kan understøttes online. 

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Aagaard, T., & Lund, A. (2019). Digital agency in higher education: Transforming teaching and learning. Routledge.

Balslev, J., & Riis, S. (2021). The digital potential: a monstrous composite? In Technology Assessment in Techno-Anthropological Perspective (pp. 127-151). Aalborg Universitetsforlag.

Bower, M. (2008). Affordance analysis–matching learning tasks with learning technologies. Educational Media International, 45(1), 3-15.

Chen, M. (2022). Digital affordances and teacher agency in the context of teaching Chinese as a second language during COVID-19. System, 105, 102710.

Christensen, I.-M. F., Hansen, P. S., & Kjær, C. (2019). Den blendede undervisers roller og kompetencer. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 12(22).

Christensen, M. K., Nielsen, K.-J. S., & O’Neill, L. D. (2022). Embodied teacher identity: a qualitative study on ‘practical sense’as a basic pedagogical condition in times of Covid-19. Advances in Health Sciences Education, 1-27.

Commission, E., Centre, J. R., & Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators : DigCompEdu. Publications Office. https://doi.org/doi/10.2760/159770

Damşa, C., & de Lange, T. (2019). Student-centred learning environments in higher education. Uniped, 42(01), 9-26.

Edwards, A. (2005). Relational agency: Learning to be a resourceful practitioner. International journal of educational research, 43(3), 168-182.

Ehrlinger, J., & Dunning, D. (2003). How chronic self-views influence (and potentially mislead) estimates of performance. Journal of personality and social psychology, 84(1), 5.

Ellis, R. A., Steed, A. F., & Applebee, A. C. (2006). Teacher conceptions of blended learning, blended teaching and associations with approaches to design. Australasian Journal of Educational Technology, 22(3).

Facer, K., & Selwyn, N. (2021). Digital Technology and the Futures of Education: Towards ‘Non-Stupid’Optimism.

Foschi, M. (1996). Double standards in the evaluation of men and women. Social Psychology Quarterly, 237-254.

Gelman, A., & Hill, J. (2006). Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models. Cambridge university press.

Godsk, M. (2021). Coronapandemiens indflydelse på universitetsadjunkters holdning til teknologi i undervisningen. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 14(24).

Godsk, M., Kristiansen, B., & Møller, K. L. (2021). Digital læringsteknologis potentiale for studerendes engagement (Pædagogisk indblik, Issue. A. Universitetsforlag.

Hamilton, E. R., Rosenberg, J. M., & Akcaoglu, M. (2016). The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use. TechTrends, 60(5), 433-441.

Jisc. (2020). Applying the SAMR model to aid your digital transformation. https://www.jisc.ac.uk/guides/applying-the-samr-model

Kennedy, M. M. (2016). How Does Professional Development Improve Teaching? Review of Educational research, 86(4), 945-980.

Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70.

Lauridsen, O. (2016). Hjernen og læring. Akademisk forlag.

Lillejord, S., Børte, K., Nesje, K., & Ruud, E. (2018). Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review. K. C. f. Education.

Noel, J. (1999). On the varieties of phronesis. Educational philosophy and theory, 31(3), 273-289.

Puentedura, R. (2010). SAMR and TPCK: Intro to advanced practice. In.

Salmon, G. (2004). E-moderating: The key to teaching and learning online. Psychology Press.

Small, M. L. (2011). How to conduct a mixed methods study: Recent trends in a rapidly growing literature. Annual review of sociology, 37, 57-86.

Syvertsen, T., & Enli, G. (2020). Digital detox: Media resistance and the promise of authenticity. Convergence, 26(5-6), 1269-1283.

Tseng, J.-J., Chai, C. S., Tan, L., & Park, M. (2020). A critical review of research on technological pedagogical and content knowledge (TPACK) in language teaching. Computer Assisted Language Learning, 1-24.

Yeh, Y.-F., Chan, K. K. H., & Hsu, Y.-S. (2021). Toward a framework that connects individual TPACK and collective TPACK: A systematic review of TPACK studies investigating teacher collaborative discourse in the learning by design process. Computers & Education, 171, 104238.

Ex. referencer, hvor forfatterne indgår

Downloads

Publiceret

09-02-2023

Citation/Eksport

Stenalt, M. H., Nøhr, L., Løkkegaard, E. B., & Mathiasen, H. (2023). Underviseres digitale undervisningskompetencer post-corona. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(27). https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134150

Nummer

Sektion

LOM27: Udvikling af underviserens digitale kompetencer