Praksisforløb under covid-19

- cand.it studerende og digital omstilling i praksis

Forfattere

  • Bente Tobiesen Meyer
  • Birgitte Henningsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125702

Nøgleord:

covid-19

Resumé

Nedlukninger og omlægninger af universiteternes undervisning i 2020 har påvirket ikke kun de studerendes formelle, fysiske uddannelsesaktiviteter, men også deres måder at deltage i praksis på uden for universitetet. Det gælder faglige undersøgelsesmetoder som feltarbejde og interview, men også ECTS-givende praksisophold i private og offentlige virksomheder. Denne artikel har fokus på universitetsstuderendes praksisophold i virksomheder, der er præget af nedlukning og hjemsendelser, og hvor de studerende har særlige faglige forudsætninger for at bidrage til omlægning og udvikling af virksomhedens aktiviteter til digitale praksisser. Vi stiller derfor spørgsmålet, Hvordan præges universitetsstuderendes deltagelse i praksisforløb i virksomheder af covid-19, og hvordan inddrages de studerende i digitale omstillinger og udvikling i forbindelse med hjemsendelser og nedlukninger? Artiklen bygger på en interviewundersøgelse lavet i efteråret 2020 med studerende fra en kandidatuddannelse på AAU, og trækker derudover på aktuel forskningslitteratur om arbejdslæring og praksisophold under covid-19. Teoretisk lægges der vægt på praksisdeltagelse som en problembaseret læringsproces og på organisatoriske omstillinger som komplekse forandringsprocesser, hvor både sociale og materielle rammer former digitale praksisser. Data peger på at de studerendes faglighed involveres i håndtering af både sociale afkoblinger og centrale digitale omstillingsprocesser i virksomhederne, og at dette kan forme deres faglighed såvel som virksomhedernes praksis.

 

Referencer

Andersen, M.H., Gerwien, R.G. & Kammer, A. (2020) Sammen, hver for sig: universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) 23 (13), pp 1-18

Bilsland, C., Nagy, H., Smith, P. (2020) Virtual internships and work-integrated learning in hospitality and tourism in a post-COVID-19 world. International Journal of Work-Integrated Learning, 21(4), pp 425-437

Bowen, T. (2020) Work-integrated learning placements and remote working: Experiential learning online. International Journal of Work-Integrated Learning, 21(4), pp 377-386

Briant, S. & Crowther, P. (2020) Reimagining internships through online experiences: Multi-disciplinary engagement for creative industries students. International Journal of Work-Integrated Learning, 21(5), pp 617 -628.

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2020) Interviewet: samtalen som forskningsmetode. I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder, en grundbog. Hans Reitzels Forlag

Chillas, S., Marks, A. & Galloway, L. (2015) Learning to labour: an evaluation of internships and employability in the ICT sector. New Technology, Work and Employment. 30 (1), pp 1-15

Cho, E. (2020) Examining boundaries to understand the impact of COVID-19 on vocational behaviors. Journal of Vocational Behaviors 119, pp 1-3

Ciolfi, L., de Carvalho, A.F.P. (2014) Work practices, nomadicity and the mediational role of technology. Computer Supported Cooperative Work 23, pp 119-136

Clausen, H.B. & Andersson, V. (2019) Problem-based learning, education and employability: a case study with master’s students from Aalborg University, Denmark. Journal of Teaching in Travel & Tourism. 19 (2), pp 126–139

Dean, A.D. & Campbell, M. (2020) Reshaping work-integrated learning in a post-COVID-19 world of work. International Journal of Work-Integrated Learning, 21(4), pp 356-364

Dewey, J. (1980) Demokrati og uddannelse. Gyldendals bogklubber

Dirckinck-Holmfeld, L. (2009) Innovation of Problem Based Learning through ICT: Linking Local and Global Experiences. International Journal of Education and Development using ICT 5 (1), pp 3-12

Goldman, A.S. & Stirling, A.E. (2020) Becoming a part while apart: Building professional identity and membership when working and learning remotely. International Journal of Work-Integrated Learning, 21(4), pp 387-399

Halkier, B. (2020) Fokusgrupper. I:Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder, en grundbog. Hans Reitzels Forlag

Hardley, J. & Richardson, I. (2020) Digital placemaking and networked corporeality: Embodied mobile media practices in domestic space during Covid-19. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, pp 1–12

Hasse, C. (2011) Kulturanalyse i organisationer. Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser. Samfundslitteratur

Hasse, C. (2017) Innovation i kulturøkølogier. Tidsskriftet Antropologi 75, pp 1-18

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020): The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review, 27 March

Hodges, L.D., Martin, A.J. (2020) Enriching work-integrated learning students' opportunities online during a global pandemic (COVID-19) International Journal of Work-Integrated Learning, 21(4), pp 415-423

Holgaard, J.E., Ryberg, T., Stegeager, N., Stentoft, D. & Thomassen, A.O. (2020) Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser. Samfundslitteratur

Højgaard, L. & Søndergaard, D.M. (2020) Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning. Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder, en grundbog. Hans Reitzels Forlag

Johansen, M.B., Haase, S. Lehn-Christiansen, S. Jacobsen, G.H., Brown, R. Frederiksen, J.T. & Gulløv, J. (red.) (2019) Praksisnærhed. Tidsskrift for Professionsstudier 29. VIA University College

Kolmos, A., Fink, F.K. & Krogh, L. (2004) The Aalborg PBL Model. Aalborg: Aalborg University Press

Kristensen, N.S., Kofoed, L., Bruun-Pedersen, J.R., Andreasen, L. B. (2020) Flipped Learning in a PBL Environment: An Explorative Case Study on Motivation. European Journal of Social & Behavioural Sciences 27 (1), pp 3084-3095

Kyed, M. & Pedersen, O. (2018) Organisationsetnografi. I: Hviid Jacobsen, M. & Jensen, H.L. (red.) Etnografier. Hans Reitzels Forlag

Lave, J. & Wenger, E. (1991) Situated Learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Law, J. (1994) Organization, narrative and strategy. I: Hassard, J. & Parker, M. (red.) Towards a new Theory of Organization. Routledge

Law, J. & Hassard, J. (eds) (1999) Actor Network Theory and After. Blackwell

Leander, K. M., Philips, N.C. & Taylor, K.H. (2010) The Changing Social Spaces of Learning: Mapping New Mobilities. Review of Research in Education 34, pp 329-394

Mardis, M.A., Ma, J, Jones, F.R., Ambavarapu, C.R., Kelleher, H.M. Spears, L.I. & McCLure, C. R (2017) Assessing alignment between information technology educational opportunities, professional requirements, and industry demands. Education and Information Technologies 23, pp 1547-1584

Meyer (2018) Elearning in practice: Problem based learning and the role of students’ knowledge in internships. European Conference on E-Learning

Mol, A. & Law, J. (1994) Regions, Network and Fluids: Anaemia and Social Topology. Social Studies of Science 24, pp 641-671

Murray, C. Heinz, M., Munday, I. Keane, E., Flynn, N., Connelly, C., Hall, T. & MacRuairc, G. (2020) Reconceptualising relatedness in education in ‘Distanced’ Times. European Journal of Teacher Education 43 (4), pp 488–502

Negt, O. (1975). Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring. Roskilde University Press.

Orlikowski, W. (2010) The sociomateriality of organisational life: considering technology in management research. Cambridge Journal of Economics 34, pp 125-141

Orton, J.D. & Weick, K (1990) Loosely coupled systems: a reconceptualization. Academy of management review 15 (2), pp 203-223

Plotnikof, M. (2020) Coronakrisens nødinnovationer og mellemtidsrum. Asterisk 94. DPU, Aarhus Universitet

Pretti, T.J., Etmanski, B. & Durston, A. (2020) Remote work-integrated learning experiences: Student perceptions. International Journal of Work-related Learning, 21(4), pp 401-414

Rossitto, C., Bogdan, C. Severinson-Eklund, K. (2014) Understanding constellations of technologies in use in a collaborative nomadic setting. Computer Supported Cooperative work 23, pp 137-161

Ryberg, T., Davidsen, J. & Hodgson, V. (2018) Understanding nomadic collaborative learning groups. British Journal of Educational Technology 49 (2), pp 235-247

Selwyn, N. (2020) After COVID-19: The Longer-Term Impacts of the Coronavirus Crisis on Education. Blogpost, Monash University, tilgået 6. april 2021 https://educationfutures.monash.edu/all---present/after-covid-19

Snake-Beings, E. (2020) The Quiet Earth: Re-Functioning Socio-material Knowledge in the Crisis of the Pandemic. Knowledge Cultures 8(3), pp 34–41

Søndergaard, D.M. (2009) At forske i komplekse tilblivelser. Kulturanalytiske, narrative og poststrukturalistiske tilgange til empirisk forskning. I: Torben Bechmann Jensen og Gerd Christensen Psykologiske og pædagogiske metoder: kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Samfundslitteratur

Sørensen, E. (2009) The Materiality of Learning. Technology and Knowledge in Educational Practice. Cambridge UP

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes.Cambridge: Harvard University Press

Wenger, E. (1998). Communities of practice - learning, meaning, and identity. New York: Cambridge University Press.

Zegward, K.E., Pretti, T.J. & Rowe, A.D. (2020) Responding to an international crisis: The adaptability of the practice of work-integrated learning. International Journal of Work-related Learning, 21(4), pp 317-330

Downloads

Publiceret

2021-10-24

Citation/Eksport

Meyer, B. T., & Henningsen, B. (2021). Praksisforløb under covid-19 : - cand.it studerende og digital omstilling i praksis. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125702