Læringsstrategier på ungdomsuddannelserne

En undersøgelse af mønstre i læringsstrategier i en periode med virtuel og blended learning

Forfattere

  • Morten Winther Bülow Phd-studerende

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.121989

Nøgleord:

digitale læringsstrategier, Hybride læringsstrategier, digitale ressourceøkologier

Resumé

Formålet med denne artikel er at identificere mønstre i gymnasieelevers gengivelser af egne læringsstrategier. Situation i sensommeren og efteråret 2020 tilbød muligheder for at undersøge elevernes oplevelser af forløb, der vekslede mellem blended learning, virtuel undervisning og hybride formater. Det viste sig, at eleverne beskrev deres håndtering af udfordringerne og mulighederne meget forskelligt - og at beskrivelserne afspejler strategiske handlemønstre.

Med udgangspunkt i et teoretisk rammeværk, der muliggør undersøgelse af læringsstrategier i et økologisk perspektiv, opstilles to forskningsspørgsmål: 1) Hvilke dimensioner anvender eleverne i deres selvfremstilling af egne læringsstrategier? Og 2) Hvilke læringsstrategiske mønstre kan identificeres?

Artiklens metode udgøres af abduktive sekvenser, der veksler mellem teoretisk rammesætning, tematiske analyser af elevernes selvfortællinger samt ’kontrol-interviews’, der validerer de identificerede dimensioner og mønstre.

Undersøgelsen afslører, hvordan eleverne fremstiller de forskellige – digitale og ikke-digitale – ressourcedimensioner i håndteringen af hybride uddannelseskontekster. Afslutningsvis opsummeres de studerendes læringsstrategiske selvforståelser i fem sammenhængende mønstre af læringsstrategier.

Referencer

Anderson, T., & Dron, J. (2014). Teaching Crowds: Learning and Social Media. Athabasca University Press. https://doi.org/10.15215/aupress/9781927356807.01

Brinkmann, S. (2006). John Dewey—En introduktion (Vol. 2006). Hans Reitzel.

Cano, F. (2006). An In-Depth Analysis of the Learning and Study Strategies Inventory (LASSI). Educational and Psychological Measurement, 66(6), 1023–1038. https://doi.org/10.1177/0013164406288167

Caviglia, F., Dalsgaard, C., Davidsen, J., & Ryberg, T. (2018). Studerendes digitale læringsmiljøer: Læringsplatform eller medieøkologi? Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 10(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.96928

Dalsgaard, C., Caviglia, F., Boie, M., Færgemann, H., & Thomsen, M. (2020). Digitale kompetencer i gymnasiet. Aarhus Universitet. (Scientific No. 2486895359). Aarhus Universitet. https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2486895359

Damberg, E. (Ed.). (2014). Gymnasiepædagogik: En grundbog (2. udg., 2. opl). Reitzel.

Darsø, L. (2019). Innovationspædagogik: Kunsten at fremelske innovationskompetence. Samfundslitteratur.

Goodyear, P. (2020). Design and co‐configuration for hybrid learning: Theorising the practices of learning space design. British Journal of Educational Technology, 51(4), 1045–1060. https://doi.org/10.1111/bjet.12925

Hattie, J. (2010). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (Reprinted). Routledge.

Hattie, J. A. C., & Donoghue, G. M. (2016). Learning strategies: A synthesis and conceptual model. Npj Science of Learning, 1(1), 16013. https://doi.org/10.1038/npjscilearn.2016.13

Hattie, J., Hodis, F. A., & Kang, S. H. K. (2020). Theories of motivation: Integration and ways forward. Contemporary Educational Psychology, 101865. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101865

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Hietajärvi, L. V. O., & Maksniemi, E. (20017). How to Design Engaging Educational Solutions? , 1–22.

Hodgson, V., & McConnell, D. (2019). Networked Learning and Postdigital Education. Postdigital Science and Education, 1(1), 43–64. https://doi.org/10.1007/s42438-018-0029-0

Holm Sørensen, B., & Tweddell Levinsen, K. (2019). Den hybride skole: Læring og didaktisk design, når det digitale er allestedsnærværende. Klim.

Kahneman, D. (2012). Thinking, fast and slow. Penguin Books.

Kali, Y., McKenney, S., & Sagy, O. (2015). Teachers as designers of technology enhanced learning. Instructional Science, 43(2), 173–179. https://doi.org/10.1007/s11251-014-9343-4

Kikas, E., & Jõgi, A.-L. (2016). Assessment of learning strategies: Self-report questionnaire or learning task. European Journal of Psychology of Education, 31(4), 579–593. https://doi.org/10.1007/s10212-015-0276-3

Kirschner, P. A., & Hendrick, C. (2020). How Learning Happens: Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in Practice (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429061523

Knox, J., Williamson, B., & Bayne, S. (2020). Machine behaviourism: Future visions of ‘learnification’ and ‘datafication’ across humans and digital technologies. Learning, Media and Technology, 45(1), 31–45. https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1623251

Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology. Routledge.

Luckin, R. (2010). Re-designing learning contexts: Technology-rich, learner-centred ecologies. Routledge.

Luckin, R. (Ed.). (2018). Enhancing learning and teaching with technology: What the research says. UCL Institute of Education Press.

Mathiasen, H. (2020). Digitale teknologier i dansk universitetsundervisning: - Et didaktisk perspektiv. Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, (28), [1]. Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 28, 1., 28(1), 1–5.

Networked Learning Editorial Collective (NLEC). (2020). Networked Learning: Inviting Redefinition. Postdigital Science and Education. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00167-8

Paulsen, M., Tække, J., & Digitalt Understøttet Faglighed og Almendannelse (projekt). (2019). Digitalt understøttet faglighed og almendannelse. Unge Pædagoger.

Rigney, J. W. (1978). Learning Strategies: A Theoretical Perspective11 (pp. 165–205). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-526650-5.50012-5

Segal, J. W., Chipman, S. F., & Glaser, R. (Eds.). (1985). Thinking and learning skills. L. Erlbaum.

Selwyn, N. (2019). Should robots replace teachers? AI and the future of education. Medford, MA, USA : Polity Press.

Selwyn, N., Hillman, T., Eynon, R., Ferreira, G., Knox, J., Macgilchrist, F., & Sancho-Gil, J. M. (2020). What’s next for Ed-Tech? Critical hopes and concerns for the 2020s. Learning, Media and Technology, 45(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1694945

Thomas, P. R., & Bain, J. D. (1984). Contextual dependence of learning approaches: The effects of assessments. Human Learning: Journal of Practical Research & Applications, 3(4), 227–240.

Vermunt, J. D., & Donche, V. (2017). A Learning Patterns Perspective on Student Learning in Higher Education: State of the Art and Moving Forward. Educational Psychology Review, 29(2), 269–299. https://doi.org/10.1007/s10648-017-9414-6

Downloads

Publiceret

09-12-2020

Citation/Eksport

Bülow, M. W. (2020). Læringsstrategier på ungdomsuddannelserne: En undersøgelse af mønstre i læringsstrategier i en periode med virtuel og blended learning. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 13(23), 20. https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.121989