Blended undervisning og metarefleksioner

– kompetenceudvikling i tværprofessionelt underviserregi

  • Anne Winther Jensen UCSJ
  • Jan Ohrt Nissen Professionshøjskolen Absalon

Resumé

Artiklen formidler erfaringer med at gennemføre et forløb for opkvalificering af e-læringsundervisere (blended undervisning) fra fire uddannelser på Professionshøjskolen Absalon. Forløbet var del af et tre-årigt udviklingsprojekt. Projektets teoretiske forankring var Design Based Research og pragmatisme, og forløbet for underviserne var derfor bygget op med henblik på både teoriudvikling og udvikling af undervisernes egne blendede forløb. En fællesdel i forløbet var derudover udvikling af en didaktisk ramme ift. blendede forløb, mens det for de deltagende underviser indebar udvikling af både e-didaktiske og teknologiske kompetencer. Erfaringerne fra forløbet peger på, dels det udbytterige i samtidigt at opkvalificere underviserne ift. e-didaktik og teknologi, dels at knytte udviklingsdelen tæt til undervisernes egen undervisningsvirkelighed. Derudover peger erfaringerne på fordele ved at lade undervisere fra forskellige professionsområder indgå i fælles opkvalificeringsforløb, da divergerende holdninger til blended læring sættes i spil og gensidigt udfordrer hinanden. En hel særlig erfaring er betydningen af tilbagevendende meta-refleksioner ift. undervisernes egen praksis med studerende ud fra erfaringer med selv at være “studerende” i opkvalificeringsforløbet, idet metarefleksionerne øjensynligt befordrer en udvikling af den enkelte undervisers undervisning, hvor fokus er på den studerendes perspektiv. 

Forfatterbiografi

Jan Ohrt Nissen, Professionshøjskolen Absalon

Cand.mag.

Lektor ved Professionshøjskolen Absalon, Sygeplejerskeuddannelsen

Referencer

Amiel, T., & Reeves, T. C. (2008). Design-Based Research and Educational Technology: Rethinking Technology and the Research Agenda. Journal of Educational Technology & Society, 11(4).

Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-Based Research A Decade of Progress in Education Research? Educational Researcher, 41(1), 16–25.

Barab, S. & Squire, K. (2004). Design-Based research: Putting a Stake in the Ground. The Journal of the learning sciences, 13(1), 1-14.

Brinkmann, S. (2006). John Dewey. En introduktion. København. Hans Reitzels Forlag.

Broström, S. (2017). Didaktik for skolepædagoger. København. Hans Reitzels Forlag.

Cherryholmes, C. H. (1999). Reading Pragmatism. New York. Teachers College Press.

Cherryholmes, C. H. (1994). Pragmatism, Poststructuralism, and Socially Useful Theorizing. Curriculum Inquiry, Vol. 24, No. 2, 193-213.

Cherryholmes, C. H. (2013). What to teach. Theory & Research in Social Education, Volume 41, 2013 - Issue 4: Critical Studies and Social Education. Pages 566-574

Colucci, E. (2007). ”Focus Groups Can Be Fun”: The Use of Activity-Oriented Questions in Focus Group Discussion. Qual Health Res 2007 17: 1422.

Curtin R, Presser S, Singer E. The effects of response rate changes on the index of consumer sentiment. Public Opin Q. 2000;64(4):413–28.

Dazzani, V. (2005). Learning and abduction. Semiotica 153–1/4, s. 73–84

Dewey, J. (1908). What Does Pragmatism Mean by Practical? The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, Vol. 5, No. 4, s. 85-99.

Dewey, J. & Dewey, E. (1915). Schools of tomorrow. New York, E. P. Dutton & company. 681 Fifth Avenue.

Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (2016). Begrebet ”Didaktisk design”. I: Dohn, N. B. &. J. J. Hansen, (red.), Didaktik, design og digitalisering. Samfundslitteratur.

Edelson, D. C. (2006). What we learn when we engage in design: Implications for assessing design research. I J. V. D. Akker, K. Gravemeijer, S. Mckenney & N. Nieveen (Eds.), Education Design Research, London & New York: Routhledge.

EMU Danmarks læringsportal, SMTTE-model: https://arkiv.emu.dk/modul/en-hj%c3%a6lp-til-planl%c3%a6gningen-med-smtte-modellen

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. The Internet and Higher Education, 2(2–3), 87–105.

Garrison, D. R. (2016). Thinking Collaboratively - Learning in a Community of Inquiry. New York. Routhledge.

Garrison, D. R. & Akyol, Z. (2015). Developing a shared metacognition construct and instrument: Cenceptualizing and assessing metacognition in a community of inquiry. Internet and higher Education, 24, s. 66-71.

Halkier, B. (2016). Fokusgruppeinterview. Samfundslitteratur.

Hiim, Hilde og Hippe, Else (2002). Undervisningsplanlægning - for faglærere. København. Gyldendal.

Jungk, R. (1998). Håndbog i fremtidsværksteder. København, politisk revy.

Jørnø, R. L. & Gynther, K. (2018). Hvordan kan teknologi påvirke pædagogiske og didaktiske praksisser? Læring & Medier (LOM) – nr.18 – 2018

Laurillard, D. (2012): Teaching as a Design Science. Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. New York, Routledge.

Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society - from the standpoint of a Social Behaviorist. University of Chicago Press.

Moon, J. (1999). Learning from learning journals. Learning Journals - A Handbook for Academics, Students and Professional. Development. London. Kogan Page ltd.

National Survey of Student Engagement: http://nsse.indiana.edu (lokaliseret 10.9.18)

Morton, S. M. B., Bandara, D. K., Robinson, E. M., & Carr, P. E. A. (2012). In the 21st Century, what is an acceptable response rate? Australian and New Zealand Journal of Public Health, 36(2), 106–108.

Musaeus, P. & Kristensen, O. S. (2005). Transformativ og ekspansiv læring i to voksenlæringsmiljøer. Psyke & Logos, 26, 714-729.

Pool, J. & Laubscher, D. (2016). Design-based research: is this a suitable methodology for short-term projects? Educational Media International. VOL. 53, NO. 1, 42-52.

Nortvig, A.-M. (2017). Absalon E Projektbeskrivelse. Intern publikation.

Putnam, H. (1995). Pragmatism - An Open Question. Massachusetts. Blackwell Publishers Ltd.

Rorty, R. (1982). Consequences of pragmatism. Minneapolis. University of Minnesota Press.

Salmon, G. (2013). E-tivities. The key to active online learning. 2. udgave. Taylor og Francis Ltd.

Salmon, G. (2014). Learning Innovation: A Framework for Transformation. European Journal of Open, 17(2), 219–1027. https://doi.org/10.2478/eurodl-2014-0031

Salmon, G. (2016). The realm of learning innovation: A map for Emanators. British Journal of Educational Technology, 47(5), 829–842.

Skinner, B.F. (1971). Beyond Freedom and Dignity. Penguin Books.

Wang, F. & Hannafin, M. J. (2005). Design-Based Research and Technology-Enhanced Learning Envioronments. ETR&D, Vol. 53, No. 4, pp. 5–23.

Watts, L. (2016). Synchronous and Asynchronous Communication in Distance Learning. A Review of the Literature. The Quaterly Review of Distance Education, Volume 17 (1), 2016, s. 23-32.

Wright, G. (2015). An empirical examination of the relationship between nonresponse rate and nonresponse bias. Statistical Journal of the IAOS 31 (2015) 305–315 305 DOI 10.3233/SJI-140844 IOS Pres.

Zilka, G. C., Cohen, R. & Rahimi, I. D. (2018). Teacher Presence and Social Presence in Virtual and Blended Courses. Journal of Information Technology Education, Research. Volume 17, 2018. S. 103-126.

Publiceret
2020-01-16
Citation/Eksport
Jensen, A., & Nissen, J. (2020). Blended undervisning og metarefleksioner. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(22). https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.115635
Sektion
Artikler inden for tema