Usynlige studerende i åbne online forløb

Nye muligheder for efteruddannelse

  • Christian Dalsgaard
  • Tom Gislev Aarhus Universitet

Resumé

Formålet med artiklen er at undersøge og diskutere, hvordan såkaldte usynlige studerende deltager i åbne online forløb, og hvordan og hvad de lærer. Usynlige studerende betegner i denne artikel de deltagere, der er inaktive, tilsyneladende falder fra, og som ikke gennemfører de obligatoriske kursusaktiviteter. Artiklen indledes med et overbliksreview af central litteratur inden for “open education” med særligt fokus på målet om at nå målgrupper, der ikke nås gennem traditionel uddannelse. Artiklen er baseret på et kvalitativt studie, som er funderet i 11 interviews og 51 spørgeskemabesvarelser. Analysen udpeger fem forskellige måder at deltage på i et online undervisningsforløb: Studerende, deltagere, medlemmer, observatører og gæster.  Artiklen sætter i analysen af den empiriske undersøgelse fokus på, hvad og hvordan de usynlige studerende lærer gennem åbne online forløb. Analysen leder frem til fem centrale aktiviteter for usynlige studerendes læring: 1) at læse og se indhold, 2) at følge med og være en del af, 3) deltage i netværk, 4) reflektere og 5) anvende og ibrugtage. Endelig peger analysen på tre centrale former for udbytte for de usynlige studerende: 1) faglig inspiration, 2) at blive opdateret, samt 3) at få input til egen praksis. Resultaterne peger på, at der især er muligheder i at udvikle nye efteruddannelses-formater, der kan bidrage til usynlige studerendes egen kontekst - uden at etablere traditionelle kursusforløb med fastlagt læringsmål.

Forfatterbiografi

Tom Gislev, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Videskabelig assistent

Referencer

Alexander, I. D., & Fink, A. (2018). Designing an Inclusive Intercultural Online Participatory Seminar for Higher Education Teachers and Professionals. In N. Bonderup Dohn, S. Cranmer, J.-A. Sime, M. de Laat, & T. Ryberg (Eds.), Networked Learning: Reflections and Challenges (pp. 125–148). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74857-3_8

Baym, N. K. (2015). Personal connections in the digital age. John Wiley & Sons.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Caswell, T., Henson, S., Jensen, M., & Wiley, D. (2008). Open content and open educational resources: Enabling universal education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 9(1).

Chen, Y. (2014). Investigating MOOCs through blog mining. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i2.1695

Clow, D. (2013). MOOCs and the funnel of participation. The Third International Conference on Learning Analytics.

Daniel, J. (2012). Making sense of MOOCs: Musings in a maze of myth, paradox and possibility. Journal of Interactive Media in Education, 2012(3). Retrieved from https://www-jime.open.ac.uk/article/view/2012-18/

de Langen, F., & van den Bosch, H. (2013). Massive open online courses: Disruptive innovations or disturbing inventions? Open Learning: The Journal of Open, Distance and e- Learning, 28(3), 216-226.

Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. DC Heath.

Dolan, V. L. (2014). Massive online obsessive compulsion: What are they saying out there about the latest phenomenon in higher education? The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(2).

Dron, J. & Anderson, T (2014) Teaching Crowds: Learning and Social Media. Athabasca University Press.

Friesen, N. (2009). Open educational resources: New possibilities for change and sustainability. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(5).

Garrison, D. R. (2016). Thinking Collaboratively: Learning in a Community of Inquiry. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315740751

Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2011). Applied thematic analysis. Sage Publications.

Ho, A., Chuang, I., Reich, J., Coleman, C., Whitehill, J., Northcutt, C., … Petersen, R. (2015). HarvardX and MITx: Two Years of Open Online Courses Fall 2012-Summer 2014. https://doi.org/10.2139/ssrn.2586847

Hylén, J. (2006). Open educational resources: Opportunities and challenges. Proceedings of Open Education, 49-63.

Jordan, K. (2014). Initial trends in enrolment and completion of massive open online courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(1). https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i1.1651

Kizilcec, R. F., Piech, C., & Schneider, E. (2013). Deconstructing disengagement: analyzing learner subpopulations in massive open online courses. In Proceedings of the Third International Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp. 170–179). ACM. https://doi.org/10.1145/2460296.2460330

Littlejohn, A., & Hood, N. (2018). Reconceptualising Learning in the Digital Age: The [Un]democratising Potential of MOOCs. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8893-3

Littlejohn, A., Hood, N., Milligan, C., & Mustain, P. (2016). Learning in MOOCs: Motivations and self-regulated learning in MOOCs. The Internet and Higher Education, 29, 40–48. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.12.003

Littlejohn, A and Pegler, C. (2014). Reusing Resources: Open for Learning. Journal of Interactive Media in Education, 1(2). DOI: http://dx.doi.org/10.5334/2014-02.

McAndrew, P. (2010). Defining openness: updating the concept of" open" for a connected world. Journal of interactive Media in Education, 2, Art-10.

McLuhan, M. (1994) Understanding media: The extensions of man. (MIT eds.) MIT press, 1994.

Milligan, C., & Littlejohn, A. (2017). Why Study on a MOOC? The Motives of Students and Professionals. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i2.3033

Milligan, C., Littlejohn, A., & Margaryan, A. (2013). Patterns of engagement in connectivist MOOCs. Journal of Online Learning and Teaching / MERLOT, 9(2). Retrieved from http://jolt.merlot.org/vol9no2/abstracts.htm

Nortvig, A. M., Hestbech, A. M. (2016). Nye design for undervisning og uddannelse. København. Dafolo.

Pegler, C. (2012). Herzberg, hygiene and the motivation to reuse: Towards a three-factor theory to explain motivation to share and use OER. Journal of Interactive Media in Education 2012(1):4, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/2012-04

Postman, N. (2000). The humanism of media ecology. Keynote address delivered at the Inaugural Media Ecology Association Convention, June 16–17, Fordham University, NY.

Scolari, C. A. (2012). Media ecology: Exploring the metaphor to expand the theory. Communication theory, 22(2), 204-225.

Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education. Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice, 5.

Simpson, O. (2013). Student retention in distance education: are we failing our students? Open Learning: The Journal of Open, Distance and E-Learning, 28(2), 105–119. https://doi.org/10.1080/02680513.2013.847363

UNESCO, E. (2000). The Dakar framework for action: Education for all: Meeting our collective commitments. Dakar Senegal, 26-28.

UNESCO (2002). Forum on the impact of Open Courseware for higher education in developing countries final report. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001285/128515e.pdf

Windle, R.J., Wharrad, H, McCormick, D, Laverty, H & Taylor, M.G. (2010). Sharing and reuse in OER: experiences gained from open reusable learning objects in health. Journal of Interactive Media in Education, 1(4). DOI: http://dx.doi.org/10.5334/2010-4

Publiceret
2019-05-20
Citation/Eksport
Dalsgaard, C., & Gislev, T. (2019). Usynlige studerende i åbne online forløb. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(21), 16. https://doi.org/10.7146/lom.v12i21.112700