Systemer, portaler og platforme

- mellem styring og frihed

  • Michael Pedersen
  • Christian Dalsgaard

Resumé

Editorial

Som baggrund for dette nummer af tidsskriftet Læring og Medier rejser vi

spørgsmålet om, hvordan teknologi indvirker på eksisterende praksisser. I

temanummeret ønsker vi at sætte fokus på de pædagogiske og didaktiske

implikationer af systemer og portaler, der de seneste år er implementeret

bredt på danske uddannelsesinstitutioner. Der er tale om teknologiske

systemer og portaler, der eksempelvis betegnes som e-læringssystemer,

læringsportaler, Learning Management Systems eller Virtual Learning

Environments. Et centralt spørgsmål i denne sammenhæng er, hvad et elæringssystem,

en læringsportal eller -platform overhovedet er for en

størrelse. Skal vi betegne dem som systemer eller værktøjer eller som

læringsmiljøer eller klasserum?

I hvor høj grad har brugerne – i form af både lærere, undervisere, elever og

studerende – kontrollen over teknologierne, og i hvilken grad er det

teknologierne der påvirker praksissen og dens udøvere? Er det teknologien,

der sætter rammerne for hvordan f.eks. læreren kan handle? - hvilket

potentielt kan være i uoverensstemmelse med, hvordan læreren plejer at

handle. Eller etablerer teknologierne nærmere et udvidet mulighedsrum, der

forstærker lærerens valg og metodefrihed til at tilrettelægge undervisningen

efter egne overbevisninger.

Hvis teknologiens rammer opleves som begrænsninger kan teknologien

enten blive afvist eller blive tilpasset en eksisterende praksis og tænkemåde.

Opleves teknologiens rammer som muligheder, kan teknologien i stedet

udfordre vante handlinger og forestillinger og åbne for, at man begynder at

handle eller tænke på ny måder.

Under alle omstændigheder er teknologierne noget, man skal forholde sig til i

de danske uddannelsesinstitutioner. Derfor sætter dette temanummer fokus

på følgende spørgsmål:

• Hvilke rammer og mulighedsrum opstiller teknologierne?

• Hvordan begrænser og/eller fremmer systemerne lærerens

pædagogiske og didaktiske muligheder?

• Findes der en indbygget pædagogik/didaktik i systemerne?

• Er der tale om en “udlicitering” af pædagogiske og didaktiske metoder til systemudviklere?

 

Publiceret
2019-02-20
Citation/Eksport
Pedersen, M., & Dalsgaard, C. (2019). Systemer, portaler og platforme. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18), 5. https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.112549