Virtuel 3D simulering vs. traditionel anatomiundervisning

En kvantitativ sammenligning af læringsudbytte

Forfattere

  • Michael Ehrnberg Fravn Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg
  • Jens Kristian Vejle-Sørensen Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg
  • Lars Göran Zetterberg Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.111667

Nøgleord:

3D simulering, anatomi

Resumé

Fremskridt inden for IT-baseret medicinsk billedrekonstruktion har gjort billedbehandling i såvel 2D som 3D til en vigtig del af billeddiagnostikken. Dette stiller særlige krav til faggrupper som f.eks. radiografer. I dette projekt har vi kvantitativt målt radiografstuderendes læring af 3D-anatomi ved virtuel 3D simulering på Sectra Table og sammenlignet denne med læringsudbyttet ved traditionel anatomiundervisning. To kohorter radiografstuderende udgjorde studiepopulationen. 1. kohorte gennemgik et undervisningsforløb baseret på simulering i 3D. 2. kohorte gennemgik et forløb af tilsvarende længde med traditionel holdundervisning. De studerendes viden om 3D-anatomi blev testet før og efter intervention. Ændringer i testresultater sammenlignedes mellem de to kohorter. Studiet har ikke påvist statistisk signifikante forskelle i radiografstuderendes læringsudbytte af 3D-anatomi mellem de to undervisningsmetoder. Undersøgelsens resultater tyder dog på, at Sectra Table kan være et udmærket supplement til traditionel holdundervisning, når hensigten er, at radiografstuderende skal lære 3D-anatomi.

Referencer

Dougherty, G. (2009). Digital image processing for medical applications. Cambridge University Press.

Fogstad L, Christiansen B. (2011) Moving the Boundaries: Peer Learning between Nursing and Physiotherapy Students. Vård i Norden 3.

Garg, A., Norman, G., Eva, K., Spero, L., Sharan, S. (2002). Is There Any Real Virtue of Virtual Reality?: The Minor Role of Multiple Orientations in Learning Anatomy from Computers. Academic Medicine, volume 77, No. 10.

Lundström, C., Rydell, T., Forsell, C., Persson, A., Ynnerman, A. (2011). Multi-touch Table System for Medical Visualization: Application to Orthopedic Surgery Planning. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, volume: 17, issue: 12.

Nielsen, O. & Springborg, A. (2005). Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg., 3 oplag Munksgaard, København.

O´Donnell AM, King A. (1999). Cognitive perspectives on peer learning. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Mahwah, NJ.

Sectra AB, https://sectra.com/medical/product/sectra-terminals/ (lokaliseret 20.09.2018).

Downloads

Publiceret

2020-12-09

Citation/Eksport

Fravn, M. E., Vejle-Sørensen, J. K., & Zetterberg, L. G. (2020). Virtuel 3D simulering vs. traditionel anatomiundervisning: En kvantitativ sammenligning af læringsudbytte. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 13(23). https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.111667