Formativ evaluering med IT-systemet Peergrade

Potentialer og begrænsninger i universitetsundervisning

Forfattere

  • Troels Fibæk Bertel Roskilde Universitet
  • Tina Øllgaard Bentzen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.103307

Resumé

Der er i de senere år kommet et øget fokus på værdien af formativ evaluering på universiteterne, men dette til trods evalueres de studerendes præstationer fortsat overvejende summativt gennem eksaminer. Nye online læringssystemer, som bl.a. slår sig op på at kunne styrke feedback til de studerende og spare ressourcer for underviseren, synes lovende i forhold til at understøtte formativ evaluering. Denne artikel undersøger potentialer og begrænsninger ved at anvende et system af denne type, Peergrade, til formativ evaluering i universitetsundervisning. Metodisk er artiklen inspireret af aktionsforskning og baseret på et komparativt casestudie, hvor Peergrade afprøves og evalueres på to humanistiske og samfundsfaglige universitetskurser. På baggrund af afprøvningen konkluderer artiklen, at der er et potentiale knyttet til brugen af Peergrade, der dels kan afhjælpe nogle af de logistiske udfordringer, der kan være forbundet med feedbackprocesser, og dels kan understøtte læring gennem brugen af formativ evaluering under anvendelse af peer-feedback og rubrics. Samtidig peger studiet på, at brugen af systemet kræver en større investering af ressourcer i planlægning, facilitering og koordinering for, at de studerende får udbytte af forløbet.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Downloads

Publiceret

09-07-2018

Citation/Eksport

Bertel, T. F., & Bentzen, T. Øllgaard. (2018). Formativ evaluering med IT-systemet Peergrade: Potentialer og begrænsninger i universitetsundervisning. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.103307