Formativ evaluering med IT-systemet Peergrade

Potentialer og begrænsninger i universitetsundervisning

  • Troels Fibæk Bertel Roskilde Universitet
  • Tina Øllgaard Bentzen

Resumé

Der er i de senere år kommet et øget fokus på værdien af formativ evaluering på universiteterne, men dette til trods evalueres de studerendes præstationer fortsat overvejende summativt gennem eksaminer. Nye online læringssystemer, som bl.a. slår sig op på at kunne styrke feedback til de studerende og spare ressourcer for underviseren, synes lovende i forhold til at understøtte formativ evaluering. Denne artikel undersøger potentialer og begrænsninger ved at anvende et system af denne type, Peergrade, til formativ evaluering i universitetsundervisning. Metodisk er artiklen inspireret af aktionsforskning og baseret på et komparativt casestudie, hvor Peergrade afprøves og evalueres på to humanistiske og samfundsfaglige universitetskurser. På baggrund af afprøvningen konkluderer artiklen, at der er et potentiale knyttet til brugen af Peergrade, der dels kan afhjælpe nogle af de logistiske udfordringer, der kan være forbundet med feedbackprocesser, og dels kan understøtte læring gennem brugen af formativ evaluering under anvendelse af peer-feedback og rubrics. Samtidig peger studiet på, at brugen af systemet kræver en større investering af ressourcer i planlægning, facilitering og koordinering for, at de studerende får udbytte af forløbet.

Referencer

Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University What the Student Does. Maidenhead, UK; New York: SRHE & Open University Press.

Black, P., & William, D. (1998a). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74.

Black, P., & William, D. (1998b). Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. Phi Delta Kappa, 80(2), 139-148.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: Sage.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case-Study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245.

Gibbs, G. (1999). Using Assessment Strategically to Change the Way Students Learn. In S. Brown & A. Glasner (Eds.), Assessment Matters in Higher Education (pp. 41-52). London, UK: McGraw-Hill Higher Education.

Gibbs, G., Simpson, C., Gravestock, P., & Hills, M. (2004). Conditions Under Which Assessment Supports Students´Learning. Learning and Teaching in Higher Education, (1), 3-31.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Heritage, M. (2010). Assessment with and for Students. In M. Heritage & J. W. Stigler (Eds.), Formative assessment: Make it happen in the classroom (pp. 7-20). Thousand Oaks, Ca.: Corwin.

Heritage, M., & Stigler, J. W. (2010). Formative assessment: Make it happen in the classroom. Thousand Oaks, Ca.: Corwin.

Nielsen, S., & Nielsen, K. A. (2010). Aktionsforskning. In S. Brinkmann & L. Tanggaard (Eds.), Kvalitative metoder - en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Price, M., Handley, K., & Millar, J. (2011). Feedback: focusing attention on engagement. Studies in Higher Education Studies in Higher Education, 36(8), 879-896.

Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J., & Ingerslev, G. H. (Eds.). (2015). University Teaching and Learning. Frederiksberg, DK: Samfundslitteratur.

Publiceret
2018-07-09
Citation/Eksport
Bertel, T., & Bentzen, T. (2018). Formativ evaluering med IT-systemet Peergrade. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.103307