Robotjul i Ans

- Om teknologiforståelse indlejret i scenariedidaktik

  • Johannes Fibiger VIA læreruddannelsen i Silkeborg
  • Line Lund Jørgensen

Resumé

I denne artikel undersøger og udvikler vi forskelige teknologiforståelser gennem en konkrete case fra en intervention på Ans skole i Jylland. Udgangspunkter er et forløb i 3. klasse, hvor en interaktiv julekalender forbinder en fiktionsfortælling med et lokalt scenarie. Indlejret i disse rammer afprøver vi to teknologier: 3D-modellering og printning på den ene side og robotprogrammering på den anden. Det gennemgående træk i casen er, at eleverne producerer, analysere og programmerer ting, der dermed forbinder dem med et scenarie. Det er med dette greb, at vi gerne vil udvikle forståelse.

Vores artikel er et case-studium, der bygger på observationer, interview og videooptagelser. Vi analyserer vores data ud fra en hermeneutisk tilgang, hvor vi ønsker at undersøge elevernes scenariekompetence og begyndende teknologihåndtering. Casens styrke ligger ikke i evidens, men i evnen til at se noget: At sætte et eksempel, som der kan tænkes over og ud fra. Målet er ikke at skabe evidens, men tværtimod at reflektere ud fra det partikulære. Det redegør vi for i artiklens metodeafsnit. Det konkrete afsæt er altså erfaringerne fra en intervention, som danner basis for en diskussion af forskellige teknologiforståelser, og som argumenterer for, at teknologiforståelse både involverer et forståelses-, et handlings- og et etisk perspektiv.

Forfatterbiografi

Johannes Fibiger, VIA læreruddannelsen i Silkeborg
Lektor

Referencer

Bro, Peter (2017): Aha-oplevelsen. Arven fra Alfred Nobel. Syddansk Universitetsforlag.

Gadamer, Hans Georg (2004): Sandhed og metode. Systime.

Hammershøj, Lars Geer (2017): Dannelse i uddannelsessystemet. Hans Reitzels forlag.

Heidegger, Martin (2007): Væren og tid. Klim.

Humboldt, Wilhelm von (1986): Theorie der Bildung des Menschen. Juventa-Verlag.

Iversen, O. S. et al. (2018): Digital teknologi og design. Frederikshavn. Dafolo.

Klafki, Wolfgang (1996): “Kategorial dannelse” in Erling Lars Dale: Skolens undervisning og barnets utvikling. Ad Notam. Norsk Gyldendal.

Latour, Bruno (2006): Vi har aldrig været moderne. Hans Reitzels forlag.

Latour, Bruno (2004): ”Why have Critique Run out of Steam”. Critical inquiry 30. University of Chicago.

Miller, Daniel (2005): Materiality. Duke. University Press.

Skov, A. & Brøndum, J. (2016): ”Hvad betyder digital dannelse?” Center for Digital Dannelse. https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-betyder-digital-dannelse/ (downloadet 1.1. 2018).

Wing, J.M (2006): “Computational Thinking” in COMMUNICATIONS OF THE ACM. March 2006/Vol. 49, No. 3

Wing, J.M (2008): “Computational Thinking and thinking about computing” http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/366/1881/3717 (Hentet 1.1. 2018).

Publiceret
2019-02-07
Citation/Eksport
Fibiger, J., & Jørgensen, L. (2019). Robotjul i Ans. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19). https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.103091