Årg. 1 Nr. 1 (2008): Læremiddeldidaktik 1

					Se Årg. 1 Nr. 1 (2008): Læremiddeldidaktik 1

Det er en fornøjelse at præsentere dette første nummer af Læremiddel.dk’s nye e-tidsskrift Læremiddeldidaktik. Vi har nemlig i al beskedenhed givet os selv ordet i dette første nummer, men håber samtidig, at andre også vil finde fornøjelse og fordybelse i vores præsentation af videncentrets projekter om og perspektiver på læremidler. Desuden har vi inviteret en enkelt fagredaktør fra Gyldendal Uddannelse ind som bidragsyder: Henrik Juul, der har været tæt knyttet til centret fra dets begyndelse. Du kan også læse det tidligere nummeret her.

Publiceret: 2008-08-08

Hele nummeret

Forord