Arkiver

 • Læremiddeldidaktik 7

  Læremiddeldidaktik 7
  Årg. 8 Nr. 1 (2015)

  Dette er syvende og sidste udgave af det elektroniske tidsskrift Læremiddeldidaktik. Fremover hedder tidskriftet ”LearningTech – Tidskrift for læremidler, didaktik og teknologi”.

  Første del af dette nummer præsenterer tre artikler fra interventionsprojektet, Tegn på Læring, gennemført af Læremiddel.dk i samarbejde med Odense Kommune og forlaget Alinea. Projektet involverede mellemtrinnet på fire skoler, hvor der var fri adgang til læremidler fra Alinea, og hvor lærerne desuden i et fagdidaktisk kompetenceudviklingsforløb fik støtte til planlægning og evaluering af undervisningen.

  Nummeret kan også fidnes her. 

 • Læremiddeldidaktik 6
  Årg. 6 Nr. 1 (2013)

  I sjette udgave af det elektroniske tidsskrift, Læremiddeldidaktik, tages der bl.a. fat på nogle af de forskellige erfaringer fra Vordingborgprojektet, apps i undervisning og evaluering af digitale læremidler. I dette nummer præsenteres derfor fire tekster med udspring i en del af det arbejde, der er foregået i videncenteret det sidste års tid, siden det sidste nummer udkom. Første del af tidsskriftet tager udgangspunkt i rapporten ”It og digitale læremidler i Vordingborg Kommunes Skoler”, hvor læremiddel.dk havde fået til opgave at analysere læremiddelkulturerne på alle skolerne i kommunen. Hele nummeret kan også læses her.

 • Læremiddeldidaktik 5
  Årg. 4 Nr. 1 (2011)

  Temaet for femte nummer af Læremiddeldidaktik er professionsuddannelser og læremidler, der også er titlen på et udviklingsprojekt samt et forskningsprojekt, der dels har undersøgt brugen af læremidler, dels har udviklet didaktisk teori om læremidler og deres funktion og potentiale for udvikling af professionsuddannelserne. Nummeret kan også læses her.

 • Læremiddeldidaktik 4
  Årg. 3 Nr. 2 (2010)

  Denne udgave af Læremiddeldidaktik er et temanummer viet til en præsentation af projektet Brugerdreven innovation af digitale læremidler. Projektets formål har været en afprøvning af spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med udviklingen af digitale læremidler. Du kan også læse nummeret her.

 • Læremiddeldidaktik 3
  Årg. 3 Nr. 1 (2010)

  Læremiddel.dk har valgt at iværksætte et projekt om læremiddelformidling på cfu-området. Resultatet af dette 2 årige projekt præsenteres her i dette nummer af Læremiddeldidaktik. Projektet inddrager cfu’er fra de tre professionshøjskoler: UC Sjælland, UC Lillebælt og UC Syddanmark. Formålet med projektet er at undersøge udfordringer og tendenser i cfu’ernes eksisterende formidlingsstrategi samt eksperimentere og udvikle nye formidlingsstrategier og koncepter for læremiddelformidling på cfu-området. Du kan også læse nummeret her.

 • Læremiddeldidaktik 2
  Årg. 2 Nr. 1 (2009)

  I Danmark er der en vis tradition for at analysere og vurdere læremidler i fagene og ud fra et fagdidaktisk perspektiv. Hvad ellers – kunne man fristes til at spørge. Findes der andre væsentlige perspektiver? De fleste læremidler er trods alt produceret med henblik på at sikre en god og lødig undervisning i fag. Med dette andet nummer af e-tidsskriftet Læremiddeldidaktik har vi valgt at sætte fokus på læremidler i fagene i forlængelse af den fagdidaktiske tradition. Du kan også læse nummeret her.

 • Læremiddeldidaktik 1
  Årg. 1 Nr. 1 (2008)

  Det er en fornøjelse at præsentere dette første nummer af Læremiddel.dk’s nye e-tidsskrift Læremiddeldidaktik. Vi har nemlig i al beskedenhed givet os selv ordet i dette første nummer, men håber samtidig, at andre også vil finde fornøjelse og fordybelse i vores præsentation af videncentrets projekter om og perspektiver på læremidler. Desuden har vi inviteret en enkelt fagredaktør fra Gyldendal Uddannelse ind som bidragsyder: Henrik Juul, der har været tæt knyttet til centret fra dets begyndelse. Du kan også læse det tidligere nummeret her.