Om tidsskriftet

Læremiddeldidaktik var Læremiddel.dk’s tidsskrift fra 2008 til 2015 med artikler om forskellige typer af læremiddelforskning, projektrapportering og teoriudvikling.

Tidskiftet har været et vigtigt forum for publicering af forsknings- og udviklingsresultater, ligesom artikler publiceret i tidsskriftet har dannet afsæt for bogudgivelser, konceptudvikling, opbygningen af et fagsprog om læremidler og meget mere.

Redaktionen bag tidsskiftet så imidlertid et behov for, at læremiddeldidaktikken blev videreført i et samspil med et didaktik- og et teknologifokus, og det er netop det område Tidsskriftet Learning Tech varetager nu.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.