Hoveriafløsningen på Augustenborg - En strid om virkeliggørelse af reformlovgivningen i Hertugdømmerne

  • Carsten Porskrog Rasmussen
Nøgleord: Hoveriafløsning, commutation of labour service, Strid, dispute, Augustenborg, hertugdømme, Duchy, Als, Slesvig, Holsten, Holstein, bønder, peasants, hertug, Duke, 1800

Resumé

I efteråret 1804 kom loven om ophævelse af livegenskabet i Slesvig og Holsten. I
årene efter rasede en voldsom strid på Slesvigs største godskompleks, de augustenborgske godser på Als. Striden handlede om et enkelt aspekt af reformerne: bestemmelse af hoveriet og fastsættelse af en afløsningstakst for bortfaldet ubestemt hoveri. Striden var langvarig og hård. Den viser, at parterne havde forskellige opfattelser af, hvad der var ret og rimelighed – og at hertug og bønder i det fik støtte af hver sin af de to embedsmænd, der var øverste led i hertugens forvaltning af godserne. Bønderne holdt ud meget længe, men måtte til sidst give sig, men undervejs havde de haft en jurist til at formulere synspunkter, der ikke bare understøttede deres ret i denne sag, men rent ideologisk vendte sig mod godssystemet.

Publiceret
2016-01-05
Citation/Eksport
Rasmussen, C. (2016). Hoveriafløsningen på Augustenborg - En strid om virkeliggørelse af reformlovgivningen i Hertugdømmerne. Landbohistorisk Tidsskrift, 13, 73-112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/25105
Sektion
Artikler