Fokus og område

Landbohistorisk tidsskrift er et peer-reviewed tværvidenskabeligt tidsskrift, som bringer artikler om primært dansk landbohistorie. Tidsskriftets formål er gennem publicering af forskningsbaserede artikler at øge forståelsen af alle sider af landbolivet i såvel fortid som nutid. Landbohistorisk tidsskrift udkommer to gange årligt med henholdsvis ét omnibusnummer og ét temanummer, hvert nummer er ca. 100-130 sider. Tidsskriftet udkommer på dansk, men et kortere engelsk summary. Tidsskriftet er nært tilknyttet Landbohistorisk Selskab, der har til formål bl.a. ”at udrede kendskabet til landbohistorisk forskning… gennem udgivelse og salg af fremstillinger med landbohistoriske emner og kilder af væsentlig betydning for forskningen herindenfor”. Artikelforslag og færdige manuskripter modtages gerne.

Peer review-proces

Artikler underkastes peer review, dvs. vurderet af en bedømmer der ikke er medlem af redaktionen.

Open Access

Der er Open Access til alle tidsskriftets publicerede årgange

Sponsors

Tidsskriftshistorik

Landbohistorisk Tidsskrift udkom første gang i 1956 under navnet Bol og By. Meddelelser fra udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie, men først fra 1972 kom der regelmæssighed i udgivelserne, der samtidig skiftede navn til Bol og By. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab. Formålet med tidsskriftet har siden da været "at fremme studiet af landbefolkningens historie ved udgivelse af kilder og afhandlinger vedrørende landbohistorie." I 1980 ændredes navnet til Landbohistorisk Tidsskrift, men blev i perioden mellem 1985 og 2003 forlænget til Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. Fra 2004 er navnet igen kortet ned til Landbohistorisk Tidsskrift. Dermed tydeliggøres tilknytningen til Landbohistorisk Selskab og Landbohistorisk Støttekreds.