Om tidsskriftet

Fokus og område

Landbohistorisk Tidsskrift er et fagfællebedømt, tværvidenskabeligt tidsskrift, som bringer artikler og kildeudgivelser vedrørende dansk landbohistorie. Tidsskriftets formål er gennem publicering af forskningsbaserede artikler og kilder at øge forståelsen af alle sider af landbolivet i såvel fortid som nutid. Landbohistorisk Tidsskrift udkommer årligt, hvert andet år med temanumre. Sidetallet er typisk ca. 100-130 sider. Tidsskriftet udkommer på dansk, hver artikel dog med et engelsk summary. Tidsskriftet er nært tilknyttet Landbohistorisk Selskab, der har til formål bl.a. ”at udrede kendskabet til landbohistorisk forskning… gennem udgivelse og salg af fremstillinger med landbohistoriske emner og kilder af væsentlig betydning for forskningen herindenfor”. Artikelforslag og færdige manuskripter modtages gerne og kan sendes til redaktionsformanden Peder Dam (pda@odense.dk).

Peer review-proces

Artikler underkastes eksternt og "dobbelt-blindt" peer review , dvs. en dobbeltsidig anonym fagfællebedømmelse uden for redaktionen.

Open Access

Der er Open Access til alle tidsskriftets publicerede årgange

Sponsors

  • Fridlev Skrubbeltrangs Mindefond
  • Landbrugets Kulturfond

Tidsskriftshistorik

Landbohistorisk Tidsskrift udkom første gang i 1956 under navnet Bol og By. Meddelelser fra udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie, men først fra 1972 kom der regelmæssighed i udgivelserne, der samtidig skiftede navn til Bol og By. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab. Formålet med tidsskriftet har siden da været "at fremme studiet af landbefolkningens historie ved udgivelse af kilder og afhandlinger vedrørende landbohistorie." I 1980 ændredes navnet til Landbohistorisk Tidsskrift, men blev i perioden mellem 1985 og 2003 forlænget til Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. Fra 2004 er navnet igen kortet ned til Landbohistorisk Tidsskrift. Dermed tydeliggøres tilknytningen til Landbohistorisk Selskab. Fra og med årbogen 2017-18 udkommer tidsskriftet udelukkende digitalt. Samtlige numre fra alle fire serievarianter er udgivet digitalt på tidsskrift.dk (under hver sin serietitel).