Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot
Sønderbro 1
6400 Sønderborg

Primær kontaktperson

Carsten Porskrog Rasmussen
Overinspektør, dr. phil.
Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot
Telefon 73 12 14 01

Kontaktperson for support

Michael Nobel Jakobsen