Husmandskolonier fra udskiftningstiden

  • Per Grau Møller
Nøgleord: husmand, cottager, udskiftning, enclosure, landbrugsreformer, agricultural reforms, 1700-1800,

Resumé

Spørgsmålet om, hvorvidt husmænd kunne få jord tildelt ved udskiftningen,
har været noget omdiskuteret lige siden lovgivningen om landboreformerne. I
nutiden hælder de fleste forskere til, at husmændene ikke fik jord, og at de derfor
blev et jordløst proletariat. I denne artikel forsøges med en landskabshistorisk
tilgang at påvise, at der mange steder blev etableret kolonier af huse med en
mindre jordlod, som regel i et hjørne af landsbyejerlavet. Det analyseres på stikprøvebasis, hvor disse kolonier blev etableret, og hvor store de var, målt både på antallet af lodder pr. koloni og disses størrelse. Derudover belyses deres eventuelle afhængighedsforhold af en godsejer. Endelig ses der på, hvem der boede i husene med særligt hensyn til spørgsmål om erhverv, husstandsstørrelse samt
fødested. Erhvervsoplysningerne kan afsløre, om husmændene var landmænd
eller daglejere.

Publiceret
2016-01-05
Citation/Eksport
Møller, P. (2016). Husmandskolonier fra udskiftningstiden. Landbohistorisk Tidsskrift, 13, 29-72. Hentet fra https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/25104
Sektion
Artikler